• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Bachelor in de elektromechanica

  1. Door zijn grondige vakkennis van elektrische en mechanische technologieën heeft de PBA EM inzicht in hoe elektrische en mechanische onderdelen elkaar beïnvloeden in producten, diensten en systemen en kan hij deze op elkaar afstemmen. 2. De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel. 3. De PBA EM werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context. 4. De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor. 5. De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen. 6. De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem. 7. De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie. 8. De PBA EM organiseert pro-actief zijn werkzaamheden op een planmatige en autonome wijze in functie van randvoorwaarden en prioriteiten, met zin voor ondernemen en aandacht voor deskundigheidsontwikkeling. 9. De PBA EM communiceert doeltreffend over elektromechanische producten en ontwerpen, in een internationale context, in het Nederlands en minstens één andere ta ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Doctorate in "Design of Interactive and Industrial Products and Systems". Department of Product and Systems Design Engineering. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  The Department trains candidate doctors who shall be capable of intervening to and developing new knowledge or innovative technologies in fields related to the lifecycle of a product, system, or service. The doctors of the department are capable of: - conducing original research regarding a design problem and creating suitable methodological or technological tools for its resolution; - creatively using various cognitive tools and methodologies from different disciplines in order to conduct innovative research in the field of product and system design; - conducting innovative research which advances science and technology and helps the evolution of the scientific field of product and system design. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Doctorate in "Financial and Management Engineering". Department of Financial and Management Engineering. Faculty of Business. University of the Aegean.

  Knowledge: Quantitative administration methods, calculative methods for decision taking and optionally, specialisation on knowledge of engineering and positive sciences background. Knowledge regarding the conduct of research at a high scientific level. Skills: Development of original, innovative methods of business research and calculative methods for decision taking in administration and financial applications. Competences: Development of innovative models, approaches, and systems for the effective treatment of complicated, interdisciplinary subjects and problems. Generation of new knowledge in the field of administration, economy and finance. Application with originality of the knowledge acquire on research, analysis, and development of innovative solutions and systems. Learning outcomes: Ability for original research in innovative, complicated problems from the field of engineering sciences, administration science, business research, economics and finance. Development of innovative and effective quantitative and calculative methods for solving the above problems. Development of knowledge with autonomy in the academic and business area. Autonomous responsibility for education and research at the highest level. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Doctorate in Mechanical Engineering. Department of Mechanical Engineering. Polythechnical School. University of Western Macedonia.

  The issuing of Doctoral dissertations in the Department constitutes an important priority and a procedure for conducting core research. The candidate doctors acquire specialized knowledge over the cognitive subject of the doctoral dissertation and over modern research trends and results for the field in question, and they develop capacities of literature reviewing, writing research reports, and presentation of research results. At the same time, they develop skills over specific methods and tools, experimentally, through calculation or analysis, and they acquire a significant competence in dealing with and investigating research problems. Following the end of the work, it is expected of them to have produced an original, publishable material that includes new results, useful to the scientific community. In order to achieve this, they will have proven that they are thoroughly and expansively knowledgeable about the cognitive field relevant to the issue of their dissertation, while having acquired the competence of conducting a research work with an independent manner. ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Master of Science in de industriële wetenschappen subcl elektronica-ict-elektromechanica-elektrotechniek-energie-informatica

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master's Degree in "Advanced Manufacturing Systems, Automation and Robotics". Department of Electrical Engineering. School of Engineering. Technological Educational Institute of Crete.

  The learner is expected to acquire high level knowledge on cutting-edge issues of the sciences of Electrical Engineering and Mechanical Engineering related to the productive procedures, the subjects related to them, as well as for the upgrading and advancement of research in this scientific field. Specifically, the graduates of the programme shall have a strong scientific background, skills and knowhow in the fields of automated systems, of the digitally controlled machine tools, in the applications of laser technology in productive processes, in the analysis and design of automated machines, in smart sensors and the applications thereof in the productive procedure, as well as in the robotic technology and its applications in the industry and services. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: CNC NUMERICALLY CONTROLLED MACHINE TOOL TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: MECHATRONICS TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece