• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 23 items
 1. Master of Accounting

  Apskaitos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose. Asmuo, įgijęs apskaitos magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai; * gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus; * gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; pažintinės kompetencijos - * gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias; * gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje; * gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keli ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Master of Aeronautical Engineering

  A person who has acquired a master's degree in aeronautical engineering should: - be able to apply practically acquired knowledge in aviation mechanical engineering, independently perform research, critically evaluate and apply theoretical and practical aviation innovations, effectively communicate with colleagues working in parallel fields, perform lifelong learning independently. - have knowledge about basics of research methods, theory of elasticity, the finite element method, aircraft technical diagnostics, and aviation computer design systems. - be able to work responsibly, diligently, independently and quickly, organize his/her work, effectively communicate with colleagues and clients. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Master of Architecture

  Access to professional activity: Level 7 qualification is one of the major provisions for the acquisition of an architect’s certificate and successful architect’s career. Upon completion of the master study programme of architecture, the graduates will have the following career possibilities: To work in design companies as architects and supervisors of the design part of a project or establish such design offices themselves, create work places, and lead a team. Possible activity spheres include urban design and design of buildings and their interior spaces. The acquired education does not hinder the graduates from working in other related spheres like advertising and design or deepen one’s knowledge in architecture and teach at a higher education institution; The graduates can independently participate in national and international architectural competitions. Access to further study: Level 7 qualifications also provide a possibility to continue the higher education in level 8 doctoral studies in Lithuania and abroad. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Master of Biotechnology

  Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti biotechnologijos, biofarmacijos, biochemijos, cheminės technologijos, maisto pramonės mokslo ir technologijų srityse. Asmuo, įgijęs biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi - turėti studijų kryties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, - gebėti savarankiškai, kruopščiai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose, - mokėti apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu. Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas studijuojant magistrantūros studijų programą Nanobiotechnologija Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nanobiotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bioinžinerijos, biochemijos, biotechnologijos, molekulinės biologijos, chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biotechnologijų magistru nėra pripažįstami. Biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys gali dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose mokslo ir gamybos institucijose technologijos srityse. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Master of Business Information Systems

  Verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint tapti naujos kartos verslo valdymo profesionalais, turinčiais informacinių technologijų naudojimo kompetencijų, pasižyminčius sisteminiu požiūriu į verslo valdymą bei vystymą, gebančius taikyti verslo valdymo ir šiuolaikinių informacinių technologijų bei įrankių žinias. Asmuo, įgijęs verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * turės organizacijoje vykstančių procesų ir jų valdymo žinias bei gebės naudoti informacines technologijas kuriant pridėtinę vertę versle; gebės sisteminti, analizuoti ir vertinti finansinius, ekonominius ir statistinius duomenis bei informaciją ir pasirinkti tinkamas technologines organizacines ir metodines priemones, reikalingas efektyviam verslo valdymui; gebės modeliuoti verslo procesus, veikloje efektyviai pritaikanti naujausias informacines technologijas. Taikyti pažangių (naujų) IT metodų žinias verslo IT sistemų projektavimui, diegimui ir palaikymui, įvertinti jų poreikį, poveikį ir aktualumą vartotojams, įmonėms ir organizacijoms. pažintinės kompetencijos - * atlikti tarpdisciplininius sistemų ir verslo procesų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje; gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti profesines veiklas ir tyrimus, perteikti žinias ir supratimą, reikalingą sisteminiam verslo informacinių sistemų diegimui bei naudojimui; gebės adaptuotis prie nuolat kintančių verslo bei informacinių technologijų rinkos sąlygų, ...

  Awarding bodyVytautas Magnus University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Master of Chemistry

  Functional competences: graduates will be able to: use laboratory equipment and maintain it; conduct synthesis/analysis with chemical compound; investigate chemical and physical properties of an object conduct research and experiments; perform measurements and calculations; record the measurements taken; interpret the laboratory research data; assess the laboratory research data; to be able to deal with chemicals safety. Cognitive competences: have expertise in principles of chemistry and its laws; use chemistry terminology, nomenclature and measurement units appropriately; apply knowledge about structural methods of material research; show expertise on essential facts, concepts, principles and theories; select and apply the methodology of the subject; apply the knowledge and experience obtained in solving practical (chemistry) problems; be familiar with the principles of chemical analysis; apply calculation and data input skills; be familiar with the technique and methodology of a chemical experiment; apply knowledge on labour safety; know the basics of other necessary subjects. General competences: graduates will be able to: apply the knowledge gained in practice; plan work; organizational skills; communicate in written and orally in native language; communicate in foreign languages; think systematically, analytically, and critically; expand professional competences; function in information centre; adjust to new situations; solve problems; take decisions; work in a team; work independently, be responsible; ac ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Master of Economics

  A person who acquires the degree of Master of Economics must: - be able to analyse economic processes, apply methods of economic forecast, assess the economic potential of a company, develop financing projects for company expansion, form modern organisational schemes for the economic management of a company, and form mechanisms for economic risk management - know the trends in economics, management theories, decision-making methods, and methods for economic forecasting - be able to work independently, responsibly, and diligently and organise and control his/her work and the work of a team. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Master of Electronic Information System Engineering

  Access to professional activity: The graduate can perform research, programming, designing and other engineering or managerial work in the area of information systems at companies and educational or research institutions. Access to further study: The graduate has access to the third cycle studies. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Master of Health Psychology

  Access to professional activity: Program graduates will be prepared to work in health care sector: mental health centers, primary health care institutions, hospitals and rehabilitation centers, schools and other child care institutions and other places, affiliated with health care, risky behaviour diagnostics and prevention, treatment, prevention and rehabilitation of somatic disorders, help to patients and medical personel, public health program development, participation in health policy and health care system improvement. Access to further study: Graduates of Health psychology master will be able to continue studies at doctoral level. Knowledge and skills acquired will be useful in psychology, other social sciences doctoral studies, also in neuroscienes, psychophysiology, public health doctoral studies. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages