• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 76 items
 1. Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus

  Apuvälineteknikoksi kouluttautuminen kestää 3,5 vuotta. Se on päätoimista päiväopiskelua joka koostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.  Ammattiopinnoissa on yhdistettynä teoreettinen opetus käytännön laboraatioihin. Käytännön harjoitteissa harjaannutetaan  osaamista oppilaitoksen omalla työpajalla. Ammattiopinnoissa osaamista rakennetaan apuvälineiden arviointiin sekä niiden valmistukseen. Näissä opinnoissa on  mukana kokemusasiantuntijoita sekä työelämän apuvälineasiantuntijoita. Ammattiopintojen keskeisenä  tavoitteena on apuvälineiden valmistuksen lisäksi kartuttaa opiskelijan asiakasosaamista ja ymmärrystä asiakkaan arjesta. Keskeisiä ammattiaineita ovat: Yleisimmät alaraaja-amputaatiot ja protetisointi Erityisjalkineet Lyhyet alaraajan ortoosit Yläraajan ja vartalon ortotiikka Jalkaterän ortoosit Jalkaterä-, lonkka-, yläraaja-amputaatiot ja protetisointi Liikkumisen apuvälineet Pitkät alaraajan ortoosit Työelämäharjoittelu 1-4 Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat 1) Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen, 2) Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi, 3) Apuvälinepalveluosaaminen, 4) Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen, 5) Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 6) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Koulutuksessa hyödynnetään CAD-CAM-teknologiaa kuten mm. 3D scannaus, rogottij ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Avoimen väylä, Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelet fysioterapiaa ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Ongelmaperustaisessa oppimisessa hyödynnetään käytännön työtilanteita ja korostetaan opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa ja kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Toiminnallisissa opinnoissasi perehdyt ihmiseen kasvavana ja kehittyvänä sekä liikkuvana ja toimivana kokonaisuutena, opit arvioimaan ja edistämään ihmisten liikkumis- ja toimintakykyisyyttä sekä hyödyntämään tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia terapiamenetelmiä. Opintojesi aikana perehdyt yrittäjyyteen ja projektitoimintaan. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus syventää osaamistasi urheilufysioterapian alueella. Opintoihisi sisältyy 80 opintopistettä harjoittelua, joka toteutuu aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa erilaisissa projekteissa, sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa sekä oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä teoriaopintoihin yhdistyen. Opintojen alussa laadit yhdessä opettajatuutorisi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aikaisempi osaamisesi. Opettajatuutorin, opinto-ohjaajan ja muun henkilökunnan tukemana voit toteuttaa laatimasi HOPS:n pohjalta yksilöllistä opinto- ja urapolkuasi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bachelor of Health Care, Physiotherapy, full-time studies, Pori

  Communication and interaction skills Requirements and competences of the future profession Human functional and movement capacity Evidence-based methods in physiotherapy Practical training Research and development of physiotherapy   ...

  Provider NameSatakunta University of Applied Sciences SAMK, SAMK Campus Pori

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Chiropodist, FQ

  Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaaneri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. ...

  Provider NameJyväskylän aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Chiropodist, FQ

  Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaaneri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Chiropodist, FQ

  Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaaneri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Chiropodist, FQ

  Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaaneri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. ...

  Provider NameVamia, Palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Chiropodist, FQ

  Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaaneri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. ...

  Provider NameWinNova, Laitila

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Chiropodist, FQ

  Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaaneri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. ...

  Provider NamePohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Chiropodist, FQ

  Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaaneri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages