• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 45 items
 1. Agrobiologi

  Der er fokus på husdyr og planter samt på fødevarekvalitet og produktion. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion, og du lærer at analysere og løse problemstillinger inden for miljøvenlig produktion.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Agrobiologi

  Du kan fordybe dig i husdyr omkring sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan fordybe dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med dyr eller planter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Agronomi

  Desuden får du insigt i, hvordan jordbundsforhold påvirker plantevækst og fødevarekvalitet, og lærer om miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og udvikling af nye plantesorter afgrøder, bl.a. ved hjælp af genteknologi. Som uddannet agronom kan du arbejde med miljørådgivning og naturforvaltning i kommuner og regioner, med udviklingsprojekter i ulande eller som produktudvikler inden for fx prydplanter eller førevarer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Biokemi og molekylær biologi

  Du får bl.a. en viden om cellens opbygning, om genetik og overførsel af information fra DNA til protein, og du lærer at anvende en række analysemetoder inden for fx biokemi og molekylær biologi.Med en bachelor i biokemi og molekylær biologi har du adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både det private eller det offentlige arbejdsmarked, fx på hospitaler. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Biokemi og molekylær biologi

  Denne viden er nødvendig inden for forskningen i bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. Uddannelsen har fokus på tre områder: opbygning og organisering af gener, regulering af geners aktivitet og undersøgelser af, hvordan geners information via RNA oversættes til protein. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med fx biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol. Det kan både være inden for det private eller det offentlige arbejdsmarked. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Biologi

  Du kan undervejs specialisere dig inden for fx fysiologi, økologi, cellebiologi eller botanik. Alle fag og retninger har det til fælles, at de lærer dig at analysere levende organismer metodisk og teoretisk.Med en bacheloruddannelse i biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde i den kommunale og statslige administration eller i den private sektor som fx medicinalfirmaer eller rådgivningsfirmaer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Biologi

  Du kan vælge at specialisere dig inden for de områder af biologien, du finder mest interessante og derved skabe en individuel profil.Som færdiguddannet biolog kan du arbejde som underviser og forsker, men du kan også få job i fx medicinalvirksomheder, miljøforvaltninger og miljøorganisationer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Biologi- bioteknologi

  Du lærer om organismers kemi og genetik og vil fx få viden om, hvordan man kan gøre en organisme modstandsdygtig ved at ændre den genetiske struktur. Fagene spænder fra praktisk cellebiologi til teoretisk bioinformatik.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Biologi- bioteknologi

  Du arbejder videre med at kortlægge de biologiske processer i den levende celle gennem ændring af organismens gener. Gennem valgfag og speciale kan du specialisere dig inden for faget. Som færdiguddannet kandidat i biologi - bioteknologi er der, ud over forskning og undervisningsområdet, jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Biomedicin

  Du undersøger sygdomme på molekyle- og celleniveau, og gennem undersøgelserne lærer du i detaljer at analysere sygdommes opståen og medicin og lægemidlers påvirkning af kroppen.Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx medicinal- og biotekindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages