• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Animal husbandry

  Future specialists in animal husbandry technology study bioinformatics, the welfare of farm-bred animals, ecological animal husbandry, the organisation of scientific testing, the technology and issues of quality involved in the processing of raw materials, etc. Scientific research is organised in stages: planning of individual work, data collection, statistical data processing, and preparation of a master’s thesis. The duration of scientific research is 800 hours and the preparation of the thesis is 700 hours. Professional training is not planned This master’s degree programme in animal husbandry technology is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to become specialists in animal husbandry technology. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Management of Animal Resources

  Gyvūninių išteklių valdymo programa skirta asmenims, siekiantiems tapti gyvūnų mokslų magistrais. Jie studijuos 75 ETCS kreditus privalomų ir alternatyvių dalykų. Iš viso studijuojami devyni privalomieji ir trys alternatyvieji dalykai iš siūlomų rinktis septynių. Mokslinis tiriamasis darbas atliekamas pagal "Nemuno" slėnio programą atnaujintose LSMU Veterinarijos akademijos laboratorijose apima 15 kreditų (12,5 proc. studijų programos apimties). Praktikos (apimančios 15 kreditų), metu identifikuojamos pasirinktos organizacijos gyvūninių išteklių probleminės sritys, parenkamos sprendimų alternatyvos, numatomos galimos jų pasekmės. Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas apima 15 kreditų (12,5 proc. programos apimties). ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Agronomy

  Postgraduates for Agronomy master's degree, under Crop Production Science program studies, have theoretical subjects, as follows: Planning and Analysis of Scientific Research; Biology of Agriculture Plants; Agrobiological Potential of Plants; Plant Pathology; and Invertebrate Zoology. Moreover, students have applied subjects: Information Technologies in Agronomy; Chemical Analysis of Plants and Soil; General and Specified Soil Research and Mapping; Analysis of Fertilizing Systems. There are 11 theoretical and applied optional subjects. Practice is not provided. ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Quality and Safety of Food Plant Raw Materials

  Būsimieji maisto žaliavų kokybės ir saugos magistrai pagal Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga studijų programą studijuoja dešimt studijų krypties dalykų: augalinių maisto žaliavų chemija, agroekosistemos ir augalininkystės produkcijos kokybė, mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos valdymas, augalinių žaliavų cheminė sauga, augalinių maisto žaliavų kokybės vertinimo metodai, žmogaus ekologija ir aplinkos epidemiologija, mikrobiologinė ir toksikologinė augalinių maisto žaliavų tarša, vartotojų teisė ir švietimas, karjeros valdymo modeliavimas bei alternatyviuosius dalykus, kurie sudaro 18 kreditų. Numatyta inovacijų praktika (6 ECTS kr.). ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Horticulture

  Būsimieji agronomijos magistrai studijuoja žemės ūkio augalų biologiją, sodo ir daržo augalų produktyvumo biologiją, verslinę gėlininkystę, daržo ir dekoratyvinių augalų integruotąją apsaugą, alternatyviąją daržininkystę, intensyviąją sodininkystę ir kt. Praktinės studijos nenumatytos. Sodininkystės ir daržininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems agronomijos ar artimos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti agronomijos magistrais. ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Agroecosystems

  Future holders of a Ecology master's degree under Agroecosystems program studies, are studying subjects, as follows: Plant Biology; Planning and Analysis of Scientific Research; Chemical Analysis of Plants and Soil; Information Technologies in Agronomy; Agroecology and Environment; Crop Ecology; Weed Ecology; Soil Tillage and Environment; Organic agriculture. Moreover, students can choose 17 credits from alternative subjects. Practice is not provided. ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania