• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Master arts, lettres, langues mention cinéma et audiovisuel

  La certification prépare à la fois à la recherche (poursuite d'études en doctorat) et aux métiers de la réalisation filmique documentaire (du tournage à la présentation du film à des publics variés), de la documentation, de l'édition, de la programmation, de l'organisation culturelle au sens large, des relations avec la presse ou avec le public, de l'animation culturelle, de l'enseignement. Secteurs d'activité : Enseignement, critique, relations avec les médias (internet, télévision, radio) ou avec le public, édition, archives, programmation, organisation culturelle, animation. Réalisation filmique documentaire (du tournage à la présentation du film à des publics variés) Production, postproduction Types de métiers : Chargé/chargée de la communication Critique (multimédias) Chargé/chargée de mission audiovisuel Concepteur et réalisateur de contenus multimédias Concepteur/conceptrice de projet audiovisuel Éditeur, attaché de presse dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel Gestion et valorisation du patrimoine culturel Animateur/animatrice culturel/le Organisateur/organisatrice de festivals : directeur/directrice technique Programmateur/programmatrice (réalisation) Attaché audiovisuel dans une institution Réalisateur/réalisatrice de film documentaire Réalisateur/réalisatrice service du patrimoine Monteur Opérateur/opératrice de prises de vue Documentaliste audiovisuel Assistant/assistante de production ...

  Provider NameUniversité Paris Nanterre

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 2. Master arts, lettres, langues mention lettres spécialité professionnels de l'écrit

  La formation vise prioritairement à répondre à une demande de compétences dans les domaines d'emploi suivants : services de communication interne ou externe des entreprises services de communication des administrations et collectivités territoriales, des institutions culturelles, des établissements d'enseignement supérieur : rédacteurs, chargés de mission, responsables éditoriaux, secrétaires de rédaction, rédacteurs de comptes rendus de réunions et d'assemblées, de discours, de journaux, de bulletins institutionnels ou territoriaux services de documentation interne des institutions, des administrations et des entreprises : rédaction de notes de synthèse, de dossiers documentaires, rédaction et organisation de bases de données, d'archives et de documentaires rédaction/conception de mémoires individuels ou d'entreprise et d'ouvrages à façon services de veille documentaire : « curation ». agences de conseil et sociétés de production dans les domaines audiovisuels et numériques. rédaction multimédia : webdocumentaires, audioguides, documents multi-supports, conception et rédaction de sites web, animation et modération de forums et de communautés, analyse et rédaction d'études sur les sites et la relation aux publics. Types de structures : tous types d'entreprises Types d'emploi accessibles : domaines de la communication et du journalismeJournalisme et information média ; notamment : Chargé / chargée de rédaction Correspondant / correspondante de presse à l'étranger / local(e) Critique d'art, cinéma, théâtre, litté ...

  Provider NameUniversité Paris Diderot

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 3. Cybersecurity Engineering- Professional master studies

  The course aims to provide the necessary competencies for a cyber security specialist who is responsible for strengthening information systems as well as preventing cyber-attacks and security incidents, carrying out risk analysis and offering security measures to mitigate threats in their workplace or for an external client. CAREER In the near future the demand for Engineering and Information and communication technology specialists will surpass supply, which opens up great career prospects for cybersecurity specialists. Graduates can work in various public and private sector organisations as integrated security testers and cybersecurity specialists, who can collaborate effectively, think critically and make data-based decisions. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Kiberdrošības inženierija- Prof. mag. studijas

  Jau šobrīd un tuvākajā laikā pieprasījums pēc inženierzinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem ievērojami pārsniegs piedāvājumu, tādējādi paverot lieliskas karjeras iespējas kiberdrošības speciālistiem. Sevišķs pieaugums gaidāms kiberdrošības industrijā, kur vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un NIS direktīva jau 2018. gadā ieviesīs straujas pārmaiņas, pastiprinot prasības e-pakalpojumu un e-produktu drošības testiem. Ja Tev ir pastiprināta interese par kiberdrošību, augsta motivācija pētīt un rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar informācijas drošības risku mazināšanu e-produktos, e-pakalpojumos, informācijas sistēmā vai kibertelpā – šī programma domāta Tev. Studentiem tiek nodrošinātas iespējas pilnveidot kompetences ViA Kiberdrošības laboratorijā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā, iesaistīties Latvijas kiberdrošības kopienā, tostarp darbojoties nevalstiskajās organizācijās, iekļauties pasaules kiberdrošības kopienā, izmantojot virtuālos rīkus, platformas, darbojoties kā pētījumu, programmu, projektu dalībniekiem. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Virtual Reality and Smart Technologies- Professional master studies

  The study programme provides extensive knowledge about Virtual Reality and Augmented Reality (VR/AR) technologies, their usage and role in innovation. A vital part of the programme is the opportunity for students to gain hands-on experience whilst working on live projects alongside various tech businesses, start-ups and industry professionals to solve current problems and create new solutions. CAREER Graduates can use the skills gained through studies to plan, implement and manage VR/AR projects as well as apply their knowledge to innovating new products/solutions and ensuring the advancement of VR/AR through scientific research. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas- Prof. mag. studijas

  Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta virtuālajai realitātei un mobilajām tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz straujo attīstību, virtuālā realitātes tehnoloģijas joprojām ir sākuma stadijā. Profesionālās maģistra studijas piedāvā plašas zināšanas, koncentrējoties uz galvenajām mobilo tehnoloģiju un virtuālās realitātes jomām. Studenti mācās ar profesionāļiem no virtuālās un mobilās tehnoloģijas nozares, kā arī pētniekiem, kas strādā šajā jomā. Studentiem, kas absolvē studiju programmu, ir izpratne par aktuālajiem nozares jautājumiem, prasmes un pieredze, lai veicinātu novatoriskus risinājumus. Studiju laikā studentiem ir iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes un izstrādāt savus individuālos studiju darbus virtuālajā un paplašinātās realitātes un mobilo tehnoloģiju laboratorijās ar modernām iekārtām. Programma izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem Latvijas virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) uzņēmumiem, kuri savus risinājumus piedāvā un īsteno visā pasaulē. ViA un sadarbības universitāšu profesoriem un docētājiem, studiju procesā pievienojas arī VR/AR uzņēmumu vieslektori, kuri dalās savā pieredzē un piedāvā inovatīvākos un aktuālākos jomas izaicinājumus, kurus studenti īsteno studiju moduļu ietvaros. Prakse ļauj jaunizstrādātos risinājumus ieviest reālajā dzīvē. Studiju kursos un studiju procesā īstenotajiem projektiem ir pieejama jaunākā un modernākā virtuālās un papildinātās realitātes aparatūra un programmatūra. Aprīkota moderna laboratorija ar 20 komplektiem, kuri ietver augstas veiktspējas da ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Digitālās humanitārās zinātnes- Mag. studijas

  Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū. Mērķis • sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus speciālistus, kuri ir piemēroti mūsdienu darba tirgus un zināšanu ietilpīgas ekonomikas prasībām un var strādāt Latvijas valsts un pašvaldības iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimniecības struktūrās Latvijā un citās valstīs; • realizēt atvērtu un elastīgu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informācijas tehnoloģiju integrēšanu humanitārajās zinātnēs (šī termina plašākajā izpratnē) un izvēlētās zinātniskās un tehniskās nozares teorētiskās bāzes padziļinātu apgūšanu; • padziļināt un attīstīt studentu inženierprasmes, valodnieciskās prasmes, tehniskās, radošās un zinātniski pētnieciskās iemaņas patstāvīgajam darbam digitālo humanitāro zinātņu jomā; • nodrošināt tādu sagatavotības līmeni, kas studiju programmas absolventiem dotu iespēju turpināt studijas doktorantūrā; • attīstīt studentu patstāvību un iniciatīv ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Digitaalsed õpimängud

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=137657 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Haridustehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=100279 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 10. Master in Information and Computer Sciences (académique)

  This Master enables students to acquire deeper knowledge in computer science by understanding its abstract and interdisciplinary thinking foundations, focusing on problem solving and developing lifelong learning skills. The first semester is mandatory for all, it is dedicated to the fundamentals of computer science. By the end of the first semester, the student selects courses based on one or more profiles that she/he would like to pursue. Students can specialise in the following areas: Adaptive Computing; Communication Systems; Information Security; Intelligent Systems; Network Systems; Reliable Software Systems. The second and third semester offer specialised courses in the selected field, preparing the candidate for the final Master Thesis. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg

Pages