• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Upravljanje podeželja in krajine

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem, pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in krajine, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, oblikovati samozavost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Upravljanje podeželja in krajine

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem, pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in krajine, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, oblikovati samozavost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameŠolski center Ptuj, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Upravljanje podeželja in krajine

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem, pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in krajine, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, oblikovati samozavost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Upravljanje podeželja in krajine

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem, pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in krajine, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, oblikovati samozavost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameBiotehniški center Naklo, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Upravljanje podeželja in krajine

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem, pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in krajine, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, oblikovati samozavost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameGrm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Hortikultura

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje s strokovnoteoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja hortikulture, pridobiti generično in poklicno specifične kompetence s področja hortikulture, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o hortikulturi in oblikovati celostni pogled  na razvoj hortikulture, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v hortikulturni dejavnosti, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameBiotehniški center Naklo, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Hortikultura

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje s strokovnoteoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja hortikulture, pridobiti generično in poklicno specifične kompetence s področja hortikulture, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o hortikulturi in oblikovati celostni pogled  na razvoj hortikulture, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v hortikulturni dejavnosti, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameŠola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Gozdarstvo in lovstvo

  Temeljni cilji študijskega programa so: izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja gozdarstva in lovstva, pridobiti generično specifične kompetence s področja gozdarstva in lovstva, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o gozdarstvu in lovstvu ter oblikovati celostni pogled  na razvoj gozdarstva in lovstva, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v gozdarsko lovski dejavnosti, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike ...

  Provider NameŠolski center Postojna, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia