• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 30 items
 1. Coaching Programme- Health and Sports

  Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:· visa kunskap och förståelse om tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap inom idrott och fysisk aktivitet på individ och gruppnivå med hänsyn till ålder, kön, sociala förhållanden och aktivitetsnivå.· visa förmåga att planera, leda, genomföra och utvärdera processer relaterade till utövande av idrott och fysisk aktivitet.· visa bedömnings- och handlingskompetens i tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet· visa färdighet att instruera samt analysera rörelser och övningar inom idrott och fysisk aktivitet.· visa förmåga och färdighet att kommunicera träning och tränarskap samt idrotts- och hälsovetenskaplig kunskap på individ, grupp- och samhällsnivå· visa förmåga och färdighet att genomföra entreprenörs- och innovationsprojekt inom området idrott och fysisk aktivitet· visa förmåga att identifiera, formulera och diskutera vetenskapliga problem, och frågeställningar samt förmåga att söka, samla, värdera, kritiskt tolka och dokumentera information inom tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap.· visa förmåga att utöva ett hållbart tränarskap inom idrott och fysisk aktivitet på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt plan.· visa förmåga att identifiera sitt behov av praktiska såväl som teoretiska kunskaper inom området idrotts- och hälsovetenskap· visa förmåga att värdera och analysera påverkansprocesser relaterade till idrott och fysisk aktivitet på individ, grupp- och samhällsnivå. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Health Promotion, Bachelor's Programme, Sport Science

  Health Promotion, Bachelor's Programme, Sport Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Health Promotion, Bachelor's Programme, Food and Nutrition Science

  Health Promotion, Bachelor's Programme, Food and Nutrition Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Food Service Management, Bachelor's Programme

  Food Service Management, Bachelor's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Sports Coaching, Bachelor's Programme

  Sports Coaching, Bachelor's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Agricutural programme

  Agricutural programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Sport Science Program

  Brinner du för idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du veta hur kroppen fungerar och vad vi kan prestera? I så fall är Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Det ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet samtidigt som du får fördjupa dig i fysiologi, träningslära och idrottspsykologi. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, rådgivare, ledare och utbildare på både grupp- och individnivå. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Sport Management

  Idag finns en bristande kompetens inom viktiga områden som berör organisationsutveckling och ledarskap inomidrotts- och fritidssektorn. Programmet förbereder den studerande för att kunna planera, leda och utveckla en verksamhet inom företag, myndigheter och organisationer av olika slag, där idrott i vid bemärkelse ligger till grund för verksamheten.Programmet kombinerar idrott, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt rättsvetenskap. Programmet är ett fritt program vilket innebär att du som student själv bestämmer vad som ska ingå i din examen.Det ger dig stora möjligheter att välja en utbildning som motsvarar dina tankar och idéer om din framtidayrkeskarriär. Du rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 90 hp i ett av huvudområdena samt minst30 hp i något av de övriga. De återstående kurserna upp till 180 hp väljs ur universitetets samlade kursutbud. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Culinary Arts and Ecology Programme

  Miljöhot och klimatförändringar ger oss nya utmaningar inom många branscher, framförallt för de som har att göra med livsmedel och vår livsmedelsförsörjning. Måltidsekologprogrammet ger dig kunskap för att förstå och vara med och lösa dessa utmaningar i till exempel livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurangbranschen.Måltidsprogrammet sträcker sig över många olika områden så som ekologi, jordbruk, miljö, hållbar utveckling, hälsa, gastronomi, toxikologi och mikrobiologi. Det första 1,5 året av programmet är förlagd till Campus Örebro och fokus ligger på naturvetenskapliga studier av livsmedelsproduktion och produktkvalitet. Under det andra och tredje året lär du dig om måltidens olika aspekter och den delen av utbildningen är förlagd till den kreativa miljön vid Campus Grythyttan. Livsmedelsutbildningen i Grythyttan ger dig kunskap i sinnesupplevelser av livsmedel och måltider, livsmedelshygien, livsmedelstekniker, tillagningsmetoder, värdskap samt planering och bedömning av måltider. Teoretiska studier varvas med praktiska övningar, till exempel genom samarbete med Kvinnersta naturbruksgymnasium. Under utbildningen kommer du få chansen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare genom studiebesök, projektarbeten och ett årligt Måltidsekologisk Forum. Möjligheterna att läsa kurser, göra fält- eller examensarbetet utomlands är stora. Studierna avslutas med ett examensarbete där du själv väljer inriktning mot miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Chef- Culinary Arts and Meal Science

  Programmet Kulinarisk kock och måltidskreatör är en kockutbildning på universitetsnivå där det praktiska hantverket fördjupas med teoretiska kunskaper. Förutom matlagningshantverket får du även en vetenskaplig och estetisk förståelse för gastronomi och måltiden som helhet.I utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i ditt eget intresseområde, bland annat genom den uppskattade verksamhetsförlagda utbildning (praktik) som ingår i programmet, du väljer själv om du vill göra praktik i Sverige eller utomlands.Studierna bedrivs på Campus Grythyttan som är en unik och kreativ miljö, där också den senaste forskningen i ämnet pågår. Du möter inspirerande föreläsare som är experter inom sina områden, vilket ger dig chansen till kontakter ute i yrkeslivet. På Campus Grythyttan skapar du dessutom ett värdefullt nätverk med studenter från institutionens övriga program med inriktning mot restaurang- och hotellnäringen.Arbetsmarknaden efter utbildningen är mycket god, det är stor efterfrågan på utbildade måltidskreatörer. Utbildningen leder till en kandidatexamen och möjliga yrkesroller inkluderar: kock, kökschef, måltidskreatör, Food & Beverage Manager, produktutvecklare inom livsmedelsindustrin eller entreprenör/egen företagare. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages