• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kemijsko inženirstvo (Chemical Technology)

No translation available for Czech. Showing the original language.

Kemijsko inženirstvo (Chemical Technology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomirani inženirji kemijske tehnologije lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo ipd. Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, računalništvu in informatiki. Usposobljeni so za raziskovanje in razvoj novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and Chemical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fkkt@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fkkt.um.si/
Telefon: (+386) 02 2294 400

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UN) - diplomirana inženirka kemijskega inženirstva (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. kem. inž. (UN)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija