• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Study programme in Theology, Bachelor and Master of Theology (3+2 years)

  Kandidatutbildningen i teologi ger en bred, ämnesöverskridande introduktion till bibeln, kristendomens historia, tankevärld och praxis samt till religioner och livssyner i allmänhet. Innehållet i kandidatexamen kan indelas i tre studieblock; teologiblocket, påbyggnadsblocket samt yrkesprofilerande blocket. I tillägg till de här studierna innehåller utbildningen en kurs i metodologi och ett skrivarbete/lärdomsprov i form av en kandidatavhandling samt  studier i språk- och kommunikation och en kurs i akademiska studiefärdigheter.  Teologiblocket består av fyra tematiska delområden (sammanlagt 60sp): 1) bibeln i historia och nutid, 2) kristendomens historia, 3) kristen tankevärld och praxis samt 4) religioner och livssyner.  Påbyggnadsblocket består av påbyggnadskurser i teologi (sammanlagt minst 45sp) samt valfria kurser (15sp).  För ämneslärarstuderande innebär påbyggnadsblocket  grund- och ämnesstudier i det andra undervisningsämnet (sammanlagt 60sp). Det yrkesprofilerande blocket har tre alternativa innehåll: för ämneslärare grundstudierna i pedagogik (25sp), för den som vill uppnå behörighet för prästvigning två teologiska språk (20sp) samt praktik (5sp) eller som tredje alternativ grundstudierna (25sp) i ett icke teologiskt ämne som man önskar specialisera sig i.  I studierna i språk och kommunikation ingår en kurs i det andra inhemska språket (5sp), en kurs i ett främmande språk (5sp) och en kurs i akademiskt skrivande (5sp). Magisterstudierna innebär en fördjupning i ett av de teologiska ämnena (80sp) samt ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral programme in history, General History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral programme in humanities, Comparative Religion (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral programme in humanities, philosophy (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral programme in theology, Church History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral programme in theology, Dogmatics (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral programme in theology, Dogmatics (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Comparative Religion, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Gender Studies, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Nordic Ethnology, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages