• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 154 items
 1. Marine Engineer

  Drive, service, and repair, under supervision, mechanical, hydraulic, electrical and other installations on board of commercial, fishing and local traffic vessels, duly taking into account basic safety rules at sea, and environmental, safety, hygiene, and health at work standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Master of Science in de maritieme wetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in het domein van de maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijfskunde, mede opgebouwd door ervaring vanuit de vervoers- en havenwereld en de juridische praktijk. 2. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om haalbare oplossingen voor concrete bedrijfsgerichte problemen uit te werken en te implementeren. 3. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake haven en vervoer voor te bereiden, te nemen en op te volgen in de brede maritieme, haven- en transportsector. 4. Binnen de grenzen van de eigen competenties een verantwoordelijke rol opnemen in verschillende functies binnen nationale en internationale bedrijven uit de maritieme en havensector. 5. Een kritische persoonlijke positiebepaling ontwikkelen met betrekking tot de interactie tussen haven-vervoer en de samenleving en de impact van deze interactie op maatschappelijke structuren en het functioneren van bedrijven en organisaties correct evalueren. 6. Bedrijfskundige inzichten en hedendaagse ontwikkelingen binnen een geglobaliseerde economie kritisch beschouwen vanuit een ethisch perspectief, met aandacht voor de relevantie van de positie van een manager in de samenleving. 7. Zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker in de maritieme wetenschappen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de nautische wetenschappen

  De Masters NW hebben op het einde van de opleiding de volgende leerresultaten bereikt: 1. handelen in overeenstemming met de basisvereisten (normen) van de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) en de ermee verbonden Code, zoals aangepast d.m.v. de Manila Amendments in juni 2010, voor dekofficieren op zeeschepen ; en hiermee voldoen aan de STCW normen op managementniveau; 2. geavanceerde kennis en inzicht hebben met betrekking tot technische aspecten van koopvaardijschepen, o.m. propulsie (gasturbines, sleepweerstand, schroefkarakteristieken, …), inspectie, survey en onderhoud van schepen; 3. geavanceerde aspecten van navigatie beheersen, o.m. gevorderde getijdenanalyse (inclusief kritische benadering van navigatiesoftware), voyage planning, navigatie in drukbevaren vaarwaters en havengebieden (radar/ARPA), navigatie in ijsgebieden; 4. gespecialiseerde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in operationele domeinen, bijvoorbeeld manoeuvres in moeilijke en/of bijzondere omstandigheden; maar ook o.m.scheepsexploitatie, supply chain management, zeerecht, van belang voor een tweede carrière na het varen; 5. als expert advies geven in veiligheidsproblematiek, meer bepaald ongevallenanalyse (doorgronden van de inhoud, toepassing en intenties van de International Regulations for Preventing Collisions at Sea); 6. vanuit een grondige kennis en inzicht op het vlak van exacte en toegepaste wetenschappen (automatisatie) op een verantwoordelijke manier omgaan ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Social Sciences Degree in Transport and Logistics (TSI)

  - knowledge of the methods of scientific research and research methodology, current research activities and trends in the area of transport and logistics; - knowledge of the organizational basis of management and business activities in the area of transport and logistics, market legislation and market regulation tools; - ability to constantly acquire new research methods; - ability to analyse the main issues related to the organization of passenger transportation, processes organization and management; - ability to employ modern computer technologies for managing transport and logistics operations; - ability to use professional terminology (including professional terminology in a foreign language); - ability to use the acquired research and project development skills; competence in social interaction, self-organization and self-development ability; - ability to use economic theories, the analysis and modelling techniques for decision-making in the working areas of transport and logistics. ...

  Awarding bodyTransport and Telecommunication Institute

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Master's degree in economics and logistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) apply modern scientific achievements in the field of general management in logistics systems, logistics in finance and banking and the logistics of modern business, supported by modern quantitative methods and information technologies, analyse and synthesise and generate a professional opinion in the field of integrating all relevant elements of a supply chain, apply acquired knowledge practically or operationally, manage, perform autonomous analysis and make decisions in their own field, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in logistics systems, processes and functions, continuously develop critical and self-critical assessment in a focused manner when making decisions in the dynamics of logistics systems and processes, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in an international and multicultural environment, work in global logistics chains, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, work and create in an international environment. (subject-specific competences) analyse and synthesise and generate a professional opinion in the field of integrating all relevant elements of a supply chain, apply acquired knowledge practically or operationally, manage, perform autonomous analysis and make decisions in their own field, logistics in finance and banking and the logistics of modern business, supported by modern quantitative methods and information techn ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Master's degree in logistics (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in logistics systems, processes and functions, continuously develop critical and self-critical assessment in a focused manner when making decisions in the dynamics of logistics systems and processes, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in an international and multicultural environment, work in global logistics chains, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, work and create in an international environment, effectively address specific problems in the field of logistics systems through the application of modern scientific methods and procedures, place new information and interpretations in the context of the fundamental discipline, demonstrate knowledge and understanding of the foundations and the history of development of the fundamental discipline, demonstrate understanding of the systemic approach and thus of the basic structure of the fundamental discipline and the links between its sub-disciplines, understand and apply critical analysis methods and development of theories, and apply them in solving specific work problems, use ICT and information management systems intensively and constantly in their specific field of work and similar. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Master's degree in maritime studies (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate proficiency in general research methods, procedures and processes in maritime studies, critically assess applied theoretical results in practice, critically evaluate the applicability of exact scientific methods and their results, analyse, synthesise and envisage the consequences of solving problems, and develop critical and self-critical assessment, demonstrate coherent mastery of basic knowledge and integrate and apply knowledge from various fields, demonstrate autonomy in research and professional work, develop communication skills and abilities, particularly in the international maritime environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, show cooperativeness and work in a team (in a national and international environment), use organisational skills to support successful business decisions, analyse, evaluate and document various technological solutions, plan, implement and supervise technological decisions, (subject-specific competences) MARITIME SYSTEMS autonomously coordinate complex technological projects in maritime activities and maritime systems, resolve problems in maritime navigation through the application of scientific methods, transfer theoretical findings into maritime navigation practice, undertake study in the fields of maritime navigation, maritime law, maritime economics and maritime logistics at the doctoral level, NAVAL ENGINEERING demonstrate understanding of the basic discipline of ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Master's degree in transport engineering (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) analyse problems in transport studies, synthesise knowledge and information and envisage potential solutions, their implementation and consequences, resolve problems through an interdisciplinary systemic approach and analytical thinking, using research methods and various sources, and transfer and apply acquired knowledge in practice, integrate acquired in-depth theoretical and practical knowledge and apply it in existing and new technological solutions, independently and autonomously create improvements to existing transport, traffic and transport logistics processes, pursue lifelong learning, adopt and address environmental and protective measures in the working environment, work in a team, communicate and develop professional ethics in national and international environments, in particular in the various EU institutions, (subject-specific competences) demonstrate familiarity with and understanding of transport systems and organisations, transport technology, transport logistics and transport safety from both the theoretical and practical points of view, demonstrate familiarity with and understanding of the factors of exploitation of transport infrastructure and means of transport, transport planning and management and characteristics of transport flows, demonstrate understanding of the general structure and planning of selected technological processes of transport technologies, transport and the environment, geographic information systems, in accordance with le ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Meister für Kraftverkehr (Geprüfter)/Meisterin für Kraftverkehr (Geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Mobile lift operator (no legal status)

  Candidates will be able to: organise, plan and analyse own work, make rational use of energy, material and time, carry out a preventive inspection of a lift before putting it into movement, operate road vehicles equipped with load-lifting apparatus, operate truck-mounted cranes designed primarily for loading and unloading vehicles, operate road cranes for greater lifting heights (up to 50 m) and truck-mounted cranes with telescopic lifting apparatus, select and switch between appropriate means for the transfer of cargo, communicate with management and co-workers, use computer equipment and software, ensure health and safety at work and protection of the environment. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages