• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 70 items
 1. Pomočnik pri tehnologiji gradnje

  S končanim programom si usposobljen/a za: izvajanje enostavnih gradbenih del ali enostavnih zaključnih gradbenih del v skladu z navodili; pravilno ravnanje z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju in vzdrževanju; uporabo delovne dokumentacije (navodila, delovne skice, enostavni izvedbeni načrti); ustrezno uporabo orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo preventivno vzdrževanje; gospodarno rabo materialov in energije; uporabo osebnih zaščitnih sredstev in varno delo na gradbišču. ...

  Provider NameSrednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Pomočnik pri tehnologiji gradnje

  S končanim programom si usposobljen/a za: izvajanje enostavnih gradbenih del ali enostavnih zaključnih gradbenih del v skladu z navodili; pravilno ravnanje z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju in vzdrževanju; uporabo delovne dokumentacije (navodila, delovne skice, enostavni izvedbeni načrti); ustrezno uporabo orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo preventivno vzdrževanje; gospodarno rabo materialov in energije; uporabo osebnih zaščitnih sredstev in varno delo na gradbišču. ...

  Provider NameSrednja gradbena šola in gimnazija Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Pomočnik pri tehnologiji gradnje

  S končanim programom si usposobljen/a za: izvajanje enostavnih gradbenih del ali enostavnih zaključnih gradbenih del v skladu z navodili; pravilno ravnanje z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju in vzdrževanju; uporabo delovne dokumentacije (navodila, delovne skice, enostavni izvedbeni načrti); ustrezno uporabo orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo preventivno vzdrževanje; gospodarno rabo materialov in energije; uporabo osebnih zaščitnih sredstev in varno delo na gradbišču. ...

  Provider NameŠolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Pomočnik pri tehnologiji gradnje

  S končanim programom si usposobljen/a za: izvajanje enostavnih gradbenih del ali enostavnih zaključnih gradbenih del v skladu z navodili; pravilno ravnanje z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju in vzdrževanju; uporabo delovne dokumentacije (navodila, delovne skice, enostavni izvedbeni načrti); ustrezno uporabo orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo preventivno vzdrževanje; gospodarno rabo materialov in energije; uporabo osebnih zaščitnih sredstev in varno delo na gradbišču. ...

  Provider NameŠolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Izvajalec suhomontažne gradnje

  S končanim programom si usposobljen/a za: branje načrtov in prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt; izmero in preračun količin materialov za postavitev suhomontažnih gradbenih elementov; izbiro materialov za suhomontažne gradbene elemente glede na njhove tehnološke lastnosti; postavitev profilov in konstrukcij za suhomontažne gradbene elemente in vgrajevanje izolacijskih materialov; razrez in pritrjevanje suhomontažnih oblog in vgradnjo podbojev, loput itd.; izvajanje stičenja, bandažiranja in finalno obdelavo suhomontažnih gradbenih elementov; racionalno rabo materialov, energije in časa; upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja; izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na elementih suhomontažne gradnje. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameSrednja gradbena šola in gimnazija Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Gradbeni tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in pravilnikov ter uporabo zakonodaje, ki ureja področje gradbeništva in druga področja, ki so povezana z njim; uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, obdelavo in uporabo informacij; vodenje poslovne in delovne dokumentacije v gradbeništvu (popisi del, pred izmere, kalkulacije, evidence, predračuni); projektiranje enostavnih gradbenih elementov, konstrukcij in objektov z upoštevanjem lastnosti posameznih materialov in gradbenih proizvodov; dimenzioniranje enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij; pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za gradbene objekte; vodenje posameznih del in delovnih skupin na gradbišču ali v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov; sodelovanje pri izvajanju obnove stavbne dediščine; uporabo geodetskih načrtov ter izvajanje osnovnih meritev pri gradbenih delih. ...

  Provider NameSrednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Gradbeni tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in pravilnikov ter uporabo zakonodaje, ki ureja področje gradbeništva in druga področja, ki so povezana z njim; uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, obdelavo in uporabo informacij; vodenje poslovne in delovne dokumentacije v gradbeništvu (popisi del, pred izmere, kalkulacije, evidence, predračuni; projektiranje enostavnih gradbenih elementov, konstrukcij in objektov z upoštevanjem lastnosti posameznih materialov in gradbenih proizvodov; dimenzioniranje enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij; pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za gradbene objekte; vodenje posameznih del in delovnih skupin na gradbišču ali v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov; sodelovanje pri izvajanju obnove stavbne dediščine; uporabo geodetskih načrtov ter izvajanje osnovnih meritev pri gradbenih delih. ...

  Provider NameSrednja gradbena šola in gimnazija Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Gradbeni tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in pravilnikov ter uporabo zakonodaje, ki ureja področje gradbeništva in druga področja, ki so povezana z njim; uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, obdelavo in uporabo informacij; vodenje poslovne in delovne dokumentacije v gradbeništvu (popisi del, pred izmere, kalkulacije, evidence, predračuni; projektiranje enostavnih gradbenih elementov, konstrukcij in objektov z upoštevanjem lastnosti posameznih materialov in gradbenih proizvodov; dimenzioniranje enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij; pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za gradbene objekte; vodenje posameznih del in delovnih skupin na gradbišču ali v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov; sodelovanje pri izvajanju obnove stavbne dediščine; uporabo geodetskih načrtov ter izvajanje osnovnih meritev pri gradbenih delih. ...

  Provider NameŠolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Gradbeni tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in pravilnikov ter uporabo zakonodaje, ki ureja področje gradbeništva in druga področja, ki so povezana z njim; uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, obdelavo in uporabo informacij; vodenje poslovne in delovne dokumentacije v gradbeništvu (popisi del, pred izmere, kalkulacije, evidence, predračuni; projektiranje enostavnih gradbenih elementov, konstrukcij in objektov z upoštevanjem lastnosti posameznih materialov in gradbenih proizvodov; dimenzioniranje enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij; pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za gradbene objekte; vodenje posameznih del in delovnih skupin na gradbišču ali v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov; sodelovanje pri izvajanju obnove stavbne dediščine; uporabo geodetskih načrtov ter izvajanje osnovnih meritev pri gradbenih delih. ...

  Provider NameŠolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Gradbeni tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in pravilnikov ter uporabo zakonodaje, ki ureja področje gradbeništva in druga področja, ki so povezana z njim; uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, obdelavo in uporabo informacij; vodenje poslovne in delovne dokumentacije v gradbeništvu (popisi del, pred izmere, kalkulacije, evidence, predračuni; projektiranje enostavnih gradbenih elementov, konstrukcij in objektov z upoštevanjem lastnosti posameznih materialov in gradbenih proizvodov; dimenzioniranje enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij; pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za gradbene objekte; vodenje posameznih del in delovnih skupin na gradbišču ali v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov; sodelovanje pri izvajanju obnove stavbne dediščine; uporabo geodetskih načrtov ter izvajanje osnovnih meritev pri gradbenih delih. ...

  Provider NameŠolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages