• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Molekylærbiologi

  Gennem valgfag og speciale har du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer. Som færdiguddannet kandidat vil du ofte komme til at arbejde som forsker ved forskningsinstitutioner, i medicinalindustrien eller i hospitalsvæsnet. Men du kan også finde beskæftigelse inden for undervisning, rådgivning og forvaltning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Indianske sprog og kulturer

  Du får kendskab til de vigtigste grupper af tidlige indianere i Nordamerika og Sydamerika, ligesom der inddrages de nutidige indianske kulturer, så du får viden om situationen i Mesoamerika i dag. Som færdiguddannet i indianske sprog og kulturer kan du komme til at arbejde med ulandsforhold eller som formidler på museer, arkiver og biblioteker. Du har også mulighed for at forske videre eller undervise ved universiteter og andre højere læreanstalter. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Komparativ politik og velfærdsstudier

  Du lærer bl.a. at analysere og evaluere tidligere politikker og at komme med forslag til nye løsningsmodeller. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i kommuner, regioner og stat eller i såvel danske som udenlandske organisationer eller interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Global sundhed

  Du lærer bl.a. at indsamle og analysere relevante data samt at behandle og evaluere dem ved hjælp af databaser. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i både nationale og internationale institutioner, virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med globale sundhedsproblemer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Ergoterapi

  Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for konkrete praksisfelter på det ergoterapeutiske fagområde. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder, hvor du kan bruge din viden i forbindelse med behandling, rehabilitering og forebyggelse. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Internationale udviklingsstudier

  Du studerer udviklingslandene og de muligheder og begrænsninger, de står over for, fx politisk, økonomisk eller kulturelt. Internationale udviklingsstudier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. En færdig uddannelse giver dig mulighed for at arbejde i danske og internationale udviklingsorganisationer inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Biomedicin

  Uddannelsen, der befinder sig i et felt mellem medicin, biokemi og biologi, giver adgang til den nyeste molekylærbiologiske viden, og du kan specialisere dig inden for flere områder. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter i medicinal- og biotekindustrien, levnedsmiddelteknologien, på hospitaler, på universiteter og i forskningscentre. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Miljø- og naturressourceøkonomi

  Gennem fag om bl.a. økonomisk værdisætning og miljøpolitik lærer du om samspil og styringsmuligheder i spændigsfeltet mellem økonomiske hensyn og fysisk-biologiske forhold. Du får også kendskab til miljøøkonomiske problemstillinger som forurening, og hvad man kan gøre for at minimere den. Som færdiguddannet kandidat kan du søge arbejde inden for analyse-, styrings- og udviklingsopgaver af miljø- og naturressourceøkonomi, både i den private og offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Biokemi og molekylær biologi

  Denne viden er nødvendig inden for forskningen i bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. Uddannelsen har fokus på tre områder: opbygning og organisering af gener, regulering af geners aktivitet og undersøgelser af, hvordan geners information via RNA oversættes til protein. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med fx biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol. Det kan både være inden for det private eller det offentlige arbejdsmarked. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Omics

  Uddannelsen kobler det hypotesedrevne med det data- og teknologidrevne. Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne arbejde som forsker i offentlige og private institutioner og virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages