• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 400 items
 1. Philologist in Slavic Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik változó korunk legkülönfélébb, gyakorlati és elméleti kihívásait is szem előtt tartva megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlavisztika művelése és alkalmazása terén. Képesek a szlavisztika oktatásában és kutatásában önálló kutatói, alkalmazói feladatokat ellátni, továbbá részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlavisztika, de tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szlavisztika szakos bölcsész a) tudása A hallgató összefüggéseiben is átlátja a szlavisztika elméleti problémáit, annak diakrón és szinkrón dimenzióiban. A szlavisztika vonatkozásában tudományos megalapozottságú tudással rendelkezik annak a magyar és az európai identitás kulturális és szellemi konstrukciói szempontjából is releváns hátterével. Ismeri az irodalmi, a nyelvi, nyelvészeti és a kulturális szövegek és jelenségek vizsgálatának eljárásait és az értelmezés lehetséges módozatait. Pontosan felismeri a stílusvariánsokat, le tudja írni a specializációjának megfelelő nyelv regionális változatait, rálátása van a szláv nyelvek fejlődésére. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szlavisztika tudományterületére jellemző hagyományos és elektronikus forrásairól, keresőprogramjairól, katalógusairól, adattárairól és bibliográfiáiról. A fel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Philologist in Slovakian Language and Literature

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik változó korunk legkülönfélébb, gyakorlati és elméleti kihívásait is szem előtt tartva megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlovák nyelv művelése és alkalmazása terén. Képesek a szlovák nyelv oktatásában és kutatásában önálló kutatói, alkalmazói feladatokat ellátni, továbbá részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlovák nyelv és irodalom, de tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész a) tudása Összefüggéseiben is átlátja a szlovák nyelv és irodalomelméleti problémáit, annak diakrón és szinkrón dimenzióiban. A szlovák nyelv és irodalom vonatkozásában tudományos megalapozottságú tudással rendelkezik annak a magyar és az európai identitás kulturális és szellemi konstrukciói szempontjából is releváns hátterével. Ismeri az irodalmi, a nyelvi, nyelvészeti és a kulturálisszövegek és jelenségek vizsgálatának eljárásait és az értelmezés lehetséges módozatait. Pontosan felismeri a stílusvariánsokat, le tudja írni a szlovák nyelv regionális változatait, rálátása van a szlovák nyelv fejlődésére. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szlovák nyelv- és irodalomtudomány területére jellemző hagyományos és elektronikus forrásairól, keresőprogramjairól, katalógusairól, adattá ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Philologist in Slovenian Language and Literature

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik változó korunk legkülönfélébb, gyakorlati és elméleti kihívásait is szem előtt tartva megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlovén nyelv művelése és alkalmazása terén. Képesek a szlovén nyelv oktatásában és kutatásában önálló kutatói, alkalmazói feladatokat ellátni, továbbá részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlovén nyelv és irodalom, de tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész a) tudása Összefüggéseiben is átlátja a szlovén nyelv és irodalom elméleti problémáit, annak diakrón és szinkrón dimenzióiban. A szlovén nyelv és irodalom vonatkozásában tudományos megalapozottságú tudással rendelkezik annak a magyar és az európai identitás kulturális és szellemi konstrukciói szempontjából is releváns hátterével. Ismeri az irodalmi, a nyelvi, nyelvészeti és a kulturális szövegek és jelenségek vizsgálatának eljárásait és az értelmezés lehetséges módozatait. Pontosan felismeri a stílusvariánsokat, le tudja írni a szlovén nyelv regionális változatait, rálátása van a szlovén nyelv fejlődésére. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szlovén nyelv- és irodalomtudomány területére jellemző hagyományos és elektronikus forrásairól, keresőprogramjairól, katalógusairól, adat ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Philologist in Tibetan Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a tibeti kultúrára és nyelvre, valamint tágabb környezetére vonatkozó, filológiai alapokon nyugvó ismereteik birtokában képesek a klasszikus és modern tibeti nyelv, a tibeti műveltség és történelem, a buddhista vallás és filozófia témaköreiben magas színvonalú tudományos tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A tibetológia szakos bölcsész a) tudása Ismeri a modern és klasszikus tibeti nyelvet a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Érti a tibeti kultúra egyes területeinek tibeti szaknyelvét és terminológiáját. Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívüli, különösen a távol-keleti kultúrákról. Ismeri és érti a multikulturalitás tibeti etnikumot érintő jelenségeit és folyamatait mind az általuk történetileg lakott területeken, mind a világ számos más országában létrejött tibeti közösségek körében. Alapos ismeretekkel rendelkezik Tibet történelmét, művelődéstörténetét, vallásait, írásbeliségét, művészetét, társadalmi és gazdasági sajátosságait, valamint a tibeti kultúra más területeit illetően. Ismeri ezek összefüggéseit és fogalomrendszerét. Részleteiben átlátja a tibetológia elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit, történeti és társadalmi kontextusát. Rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel Tibet é ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Philologist in Turkic Studies

  A képzés célja olyan turkológus bölcsész szakemberek képzése, akik török filológiai vagy oszmanisztikai ismeretekkel rendelkeznek. A török filológia területén specializálódók a mai török nyelv mellett ismerik a klasszikus oszmán és a csagatáj nyelvet, a törökség történetét, irodalmát és kultúrájának egyéb aspektusait. Az oszmanisztikai speciális ismeretetekkel rendelkezők pedig a mai török nyelv mellett ismerik az oszmán török nyelvet, az Oszmán Birodalom és a magyarországi hódoltság, a későbbi magyar- oszmán kapcsolatok, valamint a Török Köztársaság történetét és művelődéstörténetét. A végzettek a tanulmányaik során szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a kulturális élet területein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A turkológia szakos bölcsész a) tudása Átfogóan ismeri a turkológia vagy az oszmanisztika tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, és szakterületének legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert. Ismeri a turkológia vagy az oszmanisztika tudományterületének fontosabb kutatási területeit, a nyelvtörténetet, irodalmat, történelmet és kultúrát, illetve azokat a fontosabb kutatásokat, amelyek ma meghatározzák e tudomány prioritásait, a fentebbiek jelentőségét a gon ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Philologist in Ukrainian Language and Literature

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik változó korunk legkülönfélébb, gyakorlati és elméleti kihívásait is szem előtt tartva megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek az ukrán nyelv művelése és alkalmazása terén. Képesek az ukrán nyelv oktatásában és kutatásában önálló kutatói, alkalmazói feladatokat ellátni, továbbá részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon az ukrán nyelv és irodalom, de tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész a) tudása Összefüggéseiben is átlátja az ukrán nyelv és irodalomelméleti problémáit, annak diakrón és szinkrón dimenzióiban. Az ukrán nyelv és irodalom vonatkozásában tudományos megalapozottságú tudással rendelkezik annak a magyar és az európai identitás kulturális és szellemi konstrukciói szempontjából is releváns hátterével. Ismeri az irodalmi, a nyelvi, nyelvészeti és a kulturálisszövegek és jelenségek vizsgálatának eljárásait és az értelmezés lehetséges módozatait. Pontosan felismeri a stílusvariánsokat, le tudja írni az ukrán nyelv regionális változatait, rálátása van a ukrán nyelv fejlődésére. Alapvető ismeretekkel rendelkezik az ukrán nyelv- és irodalomtudomány területére jellemző hagyományos és elektronikus forrásairól, keresőprogramjairól, katalógusairól, adattárairól és ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. agrár és természettudományi szakfordító

  A nyelvi alapozó tárgyak a felsőfokú írásbeli kommunikáció és fordítás elsajátítását szolgálják idegen nyelvről magyar nyelvre és magyarról idegen nyelvre. A szaktárgyi csoport tananyaga alkalmas civilizációs ismeretek, a mindennapi szakmai és tudományos életben elvárt szókincs megszerzésére, szakmai, publikációs képességek fejlesztésére. A szakfordító oktatás célja: olyan, az idegen nyelvet felsőfokon ismerő szakemberek képzése, akik képesek a szakirodalom nyomdai igényű fordítására, szakmai tárgyalásra, szakmai külkapcsolatok ápolására, illetve ezen a területen való aktív, tényleges közreműködésre. A képzés feladata, hogy a középfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók a 4 félév/ heti 8 órai oktatással felsőfokú nyelvi szintre jussanak, és szakfordító képesítést szerezzenek. A Fordításelmélet és technika tantárgycsoport intenzív idegen nyelv oktatással és fordítási gyakorlatokkal bővíti a nyelvi ismereteket és elméleti háttérismereti tantárgyakat is tartalmaz. A Szaknyelvi szóhasználat modulban a fokozatos szakmai specializálódás mellett a hallgatók az üzleti élet és az EU-szaknyelv egyes részterületeivel is megismerkedhetnek. A fordítási készségek fejlesztésén túl a szóbeli üzleti kommunikációra és a munkahelyeken elvárható idegen nyelvi feladatokra is hangsúlyt fektetünk. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. angol gazdasági és üzleti szaknyelvtanár

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik   - az üzleti és a gazdasági kommunikáció fogalmát, fajtáit, angol nyelvű lexikai, grammatikai és szintaktikai sajátosságait;   - az angol nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció alapvető szóbeli és írásbeli műfajait, nyelvi fordulatait;   - a szaknyelvek tanításának módszertanát;   - a magyar nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció jellemzőit;   - az aktuális gazdasági folyamatokat, a gazdasági fejlődés elemeit, a gazdasági szaknyelvet és rendelkeznek alapvető gazdasági, gazdaságpolitikai ismeretekkel. Kibontakozó személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek   - az angol gazdasági és üzleti szaknyelv adekvát használatára;    - a különböző szintű és igényű szaknyelvi kommunikációt előtérbe helyező tankönyvek európai referenciális keretű nyelvtudási szintjeinek általános nyelvi tudáshoz való illesztésére;   - a szaknyelvi kommunikációs helyzeteknek megfelelő grammatikai, lexikai és szintaktikai ismeretek elsajátíttatására a kezdő nyelvtanulói szinttől a haladóig. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek   - alkalmasak magas szintű idegen nyelvi szakmai írásbeli és szóbeli kommunikáció folytatására;   - angol nyelven magas színvonalú szakmai (gazdasági és üzleti) nyelvtudással rendelkező szaknyelvtanárokká válnak, akik gazdasági alapismeretek, szaknyelvtudás és szaknyelvoktatási szakm ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. nemzetközi két idegennyelvű szakfordító (első idegen nyelv megnevezése)- (második idegen nyelv megnevezése) idegen nyelvekből és (anyanyelv megnevezése) anyanyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek:    - a fordítási tevékenység elméleti kérdései,   - nyelvi és kulturális ismeretek a forrás- és célnyelveken, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika),   - a fordító szakma működésének ismerete, kommunikációs alapismeretek, tolmácsolási alapismeretek. A szakon végzettek alkalmasak:    - írásbeli nyelvi közvetítésre (fordítás, szakfordítás),   - terminológiai gyűjtemények készítésére,   - fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok:    - elemzőképesség,   - döntésképesség,   - kreativitás,   - ítélőképesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:   - megbízáselemzés,   - szövegelemzés,   - stratégiatervezés,   - szövegalkotás,   - tematikus előkészítés,   - felkészülés, időgazdálkodás. A szakképzettség alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban:   - a szakon végzettek képesek lesznek szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítői feladatok (fordítás, szakfordítás, lektorálás, (szak)nyelvi tanácsadás, általános összekötő/tárgyalástolmácsolás, szaktolmácsolás) ellátására gazdasági, jogi, politikai-diplomáciai, közigazgatási, műszaki stb. területen a nemzetközi intézményekben, a hazai közigazgatásban, önkormányzatoknál, hazai és multinacionális vállalatoknál, a médiában. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács (első idegen nyelv megnevezése)- (második idegen nyelv megnevezése) idegen nyelvekből és (anyanyelv megnevezése) anyanyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek: Konferenciatolmács tevékenység elméleti kérdései, nyelvi és kulturális ismeretek a forrás- és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika), a tolmácsszakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok), kommunikációs ismeretek. A szakon végzettek alkalmasak: Szóbeli nyelvi közvetítésre (tolmácsolás/konferenciatolmácsolás), terminológiai glosszáriumok készítésére, tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok: Elemzőképesség, lényeglátó-képesség, döntésképesség, kreativitás, ítélőképesség, stressztűrő képesség, empátia, gyors reagálóképesség, magabiztosság, rugalmasság, tolerancia, fizikai állóképesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:Megbízáselemzés, stratégiatervezés, háttéranyagok gyűjtése és elemzése, tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás, memória, figyelemmegosztás, jegyzeteléstechnika, magasfokú koncentráció, rugalmas beszédsebesség, tiszta artikuláció, szintetizálás. A szakképzettség alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban:A szakon végzettek képesek lesznek tolmácsi/konferenciatolmácsi feladatok (tárgyalástolmácsolás, konszekutív és szinkrontolmácsolás) ellátására gazdasági, jogi, politikai-diplomáciai, közigazgatási, műszaki stb. területen a nemzetközi intézményekben, a hazai közigazgatásban, önkormányzatoknál, hazai és multinacionális vállalatoknál, a médiában, rendezvényeken. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages