• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 118 items
 1. Motor vehicle carriage driver

  A person who has acquired this qualification: operates the vehicle or combination of vehicles, identifies vehicle faults, eliminates simple vehicle faults, safe, environmentally-friendly way, drives a vehicle and the combination of vehicles in different traffic conditions, anticipates dangerous situations on the road, anticipates inappropriate actions work the legal consequences, follows the work and rest regime, loads and unloads safely, secures loads, ensures safe transportation of cargo, manages freight documentation, uses navigation system, means of communication and other IT equipment, transports dangerous goods safely. Optional competences: 1. Communicate and fill in documentation in a foreign language. 2. Use a balanced diet (cooking) fundamentals in practice. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Seaman

  Jūreivio kvalifikacija reikalinga norint dirbti jūriniuose laivuose eilinės sudėties įgulos nariu. Asmuo įgiję jūreivio kvalifikaciją , turi: - gebėti iškelti gebėti iškelti valstybines vėliavas , Tarptautinės laivų signalų vėliavas ir ženklus, švartuotis, atlikti krovos ir takelažo darbus, prižiūrėti trapą, remontuoti saugos tinklą, vairuoti laivą, užtaisyti pradaužą, gesinti gaisrus, dirbti denyje esant audrai, likviduoti apledėjimą, nutraukti laivą nuo seklumos, signalizuoti ir palaikyti ryšį, naudoti signalizaciją, rišti jūrinius mazgus, dirbti medžio apdirbimo ir šaltkalvystės mechaniniais ir rankiniais įrankiais, palaikyti reikiamą denio mechanizmų ir įrangų techninę būklę, dalyvauti budėjimuose eigos tiltelyje, prie trapo, nuleisti ir pakelti gelbėjimosi valtis, plauti denį ir užtikrinti švarą laive, atlikti smulkų remontą denio ir korpuso pertvarų valymo ir plieno konstrukcijų bei medžio dažymo darbus. -žinoti, kaip elgtis esant nenumatytoms sąlygoms jūroje, laivo sandarą, signalizacijas naudojamas laive, laivo valdymo principus, tarptautinių laivų eismo taisykles, meteorologijos, hidrologijos pagrindus, jūrų navigacijos prietaisus, jų veikimo principus ir panaudojimą, laivo priežiūros ypatybes, saugos ir evakuacijos reikalavimus. Jūreivis turi pasižymėti šiomis savybėmis: gebėjimas dirbti komandoje, atsakomybės jausmas, labai gera sveikata ir atitinkamas fizinis pasirengimas, ištvermė bei tiksli judesių koordinacija, operatyvus mąstymas, leidžiantis teisingai vertinti situaciją ir greitai priimti spren ...

  Awarding bodyKlaipeda Shipping School

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Autóbuszvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: -az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése; az utasok felés leszállásának biztosítása; fűtés, szellőzés, világítás szabályozása; a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése; menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése; utasok tájékoztatása, a csomagok beés kipakolása; menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel; az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása; a szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció; az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Tehergépkocsi-vezető

  A képesítéssel rendelkező képes: -A mindenkori KRESZ-nek, valamint a biztonsági előírásoknak és utasításoknak megfelelően a gépjármű vezetése. Tehergépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása. Rakodási feladat irányítása, a rakomány átadása. Rakomány rögzítése, jármű szükséges megjelölése. Adminisztrációs feladatok ellátása, útokmányok vezetése, díjszámfejtés, pénzkezelés és elszámolás. A tehergépkocsi vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. A szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció. A gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, a gépjármű működési zavarainak, hibáinak meghatározása, behatárolása, a kisebb hibák javítása, a gépjármű rendszeres ápolása, tankolása. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Jegyvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: a jegyvizsgáló tevékenységhez kapcsolódó,a vasúttársaságot megillető bevételek realizálására a vasúttársaság tulajdonának védelme érdekében; figyelemmel kísérni a nemzetközi díjszabásokat, árfolyamváltozásokat a naprakész információk biztosítása céljából; a vasúttársaságot megillető bevétel beszedése érdekében jegykiadást végezni; az átalány-kártérítéssel, visszatérítéssel kapcsolatos igazolások kiadására, utasok általi észrevételek, panaszok kezelésére; a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenteni, kitölteni az esemény miatt szükséges nyomtatványokat, a szolgálat végén eseménykönyvi jelentést készíteni; intézkedni a szükséges utasleadási feladatok ellátásáról; utaskiszolgálás érdekében gondoskodni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban kezelni a reklamációs eseteket az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni használni az informatikai hálózatokat, rendszereket megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Postai üzleti ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: együttműködni munkahelyi vezetőivel, munkatársaival a szervezet terv elvárásainak teljesítésében kezelni a tevékenység elvégzését támogató informatikai rendszereket hatékony, ügyfélorientált módon szolgáltatást nyújtani elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó felvételi tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó kézbesítési tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó egyéb tevékenységet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Professional Pilot

  A képzés célja olyan hivatásos repülőgép-vezetők képzése, akik ismerik a légiközlekedést, alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgép-vezetői tevékenység ellátására, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (ground handling) és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos, valamint a vonatkozó minőségbiztosítási teendők végzésére. Elsajátították az (Airline Transport Pilot, Aircraft) ATP(A) integrált képzés követelményeit. Felkészültek a tanulmányok mesterképzésben való folytatására. A hivatásos repülőgép-vezető a) tudása - Ismeri és készség szinten használja a repülőgép-vezető képzés feltételeiről szóló 1178/2011(2011.11.03.) EU rendelet szerinti speciális angol nyelvet. - Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert. - Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. - Ismeri a légi járművekkel és vonatkozó tevékenységekkel kapcsolatos tűz- és baleseti veszélyeket és azok megelőzésének, elhárításának lehetőségeit. - Ismeri a repülés nemzetközi és hazai szervezeteit, az általuk kiadott előírásokat (ICAO Annex-ek, az Európai Unió rendeletei, EASA előírások, nemzeti előírások). - Ismeri a repülésbiztonságot befolyásoló tényezőket, a Repülésbiztonsági Rendszer (Safety Management System, SMS) alapjait. - Ismeri a számítástechnika alapjait (szövegszerkesztést, táblázatkezelést, adatbázis-kezelést) felhasználói szinten. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szállítmányozásbiztonsági szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: a fuvarozás és szállítmányozás, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok racionalizálása és megbízhatósági szintjének növelése; teljesítménymérés és vállalatértékelés, tranzakcióanalízis; konfliktuskezelés, befolyásolási technikák, coaching; minőségszemlélet.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: műszaki megoldások a biztonságtechnikában; IT ismeretek, informatikai rendszerek védelme; az adatvédelem, az információbiztonság eszközei; közlekedésszervezési ismeretek; közlekedésbiztonsági ismeretek; szállítmányozás-jogi ismeretek; a nyomon követés eszközei; a kockázatcsökkentés módszerei és ezek alkalmazása; menedzsment- és vezetői ismeretek, kommunikáció a szállítmányozási folyamatban.    Személyes adottságok: elemzőképesség, rendszerszemlélet;  problémamegoldó képesség; kommunikációs, innovációs képesség; proaktivitás, csapatmunkára való alkalmasság, stressztűrő képesség; helyzetfelismerő, konfliktuskezelő képesség; befolyásoló, kapcsolatépítő képesség; racionalizáló képesség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett szaktudás a fuvarozási és szállítmányozási folyamat minden érintett szervezeténél (a termelő vállalatoktól a megrendelőkig) érvényesíthető az áruk mozgásával kapcsolatos bármely munkakörben: a fuvarozási és szállítmányozási szolgáltatások értékelése, minősítése, kiválasztása, személyzet kiválasztása, az áruk csomagolása, raktározása, közúti, vasúti, vízi és légi szállítás, vagyonvédelem, műszaki biztosítás, nyomkövető, azo ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szállítmányozásbiztonsági szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: a fuvarozás és szállítmányozás, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok racionalizálása és megbízhatósági szintjének növelése; teljesítménymérés és vállalatértékelés, tranzakcióanalízis; konfliktuskezelés, befolyásolási technikák, coaching; minőségszemlélet.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: műszaki megoldások a biztonságtechnikában; IT ismeretek, informatikai rendszerek védelme; az adatvédelem, az információbiztonság eszközei; közlekedésszervezési ismeretek; közlekedésbiztonsági ismeretek; szállítmányozás-jogi ismeretek; a nyomon követés eszközei; a kockázatcsökkentés módszerei és ezek alkalmazása; menedzsment- és vezetői ismeretek, kommunikáció a szállítmányozási folyamatban.    Személyes adottságok: elemzőképesség, rendszerszemlélet;  problémamegoldó képesség; kommunikációs, innovációs képesség; proaktivitás, csapatmunkára való alkalmasság, stressztűrő képesség;  helyzetfelismerő, konfliktuskezelő képesség; befolyásoló, kapcsolatépítő képesség; racionalizáló képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,  tevékenységrendszerben: A megszerzett szaktudás a fuvarozási és szállítmányozási folyamat minden érintett szervezeténél (a termelő vállalatoktól a megrendelőkig) érvényesíthető az áruk mozgásával kapcsolatos bármely munkakörben: a fuvarozási és szállítmányozási szolgáltatások értékelése, minősítése, kiválasztása, személyzet kiválasztása, az áruk csomagolása, raktározása, közúti, vasúti, vízi és légi szállítás, vagyonvédelem, műszaki biztosítás, nyomkövető, azo ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages