• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2054 items
 1. nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                   SZEMÉLYES                               TÁRSAS kompetenciákFelfogóképesség                          Elhivatottság, elkötelezettség     Kapcsolatteremtő készségInformációgyűjtés                        Felelősségtudat                         UdvariasságKövetkeztetési képesség               Döntésképesség                       Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság            Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség                      Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelésRendszer-szerű gondolkodás          Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készségEredményorientáltság                    Szorgalom, igyekezet               Tömör fogalmazás készségeLényegfelismerés,                          Kockázatvállalás                      KözérthetőségNyitott hozzáállás                           Megbízhatóság                         ToleranciaIntuíció, módszeresség                   Pozitív hozzáállás                     Empatikus képességGyakorlatias feladatértelmezés        Pontosság, egyenes beszéd      Motiválhatóság, Körültekintés, elővigyázatosság       Széles körű műveltség             MeggyőzőkészségIsmeretek helyénvaló alkalmazása  Humán-reál kulturáltság           Tág szociális mező 7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője:olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi i ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                       SZEMÉLYES                              TÁRSAS kompetenciákMozgáskoordináció                           Ritmusérzék                             Kapcsolatteremtő készségInformációgyűjtés                            Koreográfia-ismeret                  UdvariasságSzakdidaktika                                  Döntésképesség                        Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság                Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség                          Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelésRendszer-szerű gondolkodás              Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készségEredményorientáltság                        Szorgalom, igyekezet                KözérthetőségNyitott hozzáállás                              Megbízhatóság                          ToleranciaIntuíció, módszeresség                      Zenei műveltség                       Empatikus képesség7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője, olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi ismeretekkel; tánc- és zenekultúrával; művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét. Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, modern-, történelmi- és gyermek társas tánciskolákat, -tanfolyamokat szervez, valamint tánccsoportot ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

  A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait, valamint a tartalmi szabályozás dokumentumait.  A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában: ­ a néptáncoktatás elméleti ismereteit; ­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsét, a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait; ­ a néptáncoktatás módszertani ismereteit; ­ a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit; ­ a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket; ­ a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően népi játékok tanítását; ­ a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit. A végzett hallgató legyen jártas: ­ a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában; ­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában; ­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában; ­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában; ­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában. A végzett hallgató legyen képes az ismeretek alkalmazása területén: ­ az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására a pedagóg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. online marketing menedzser

  Kompetenciák: A végzettek képesek lesznek: > használni az internetes keresőeszközöket magas szinten (szabad-szavas kereső, katalógus, link-gyűjtemény) > megalkotni az e-mail marketing-stratégiát > használni e-mail eszközöket az integrált marketingben > megkülönböztetni különböző e-mail marketing rendszereket, azok működését és a használati célokat > használni az autorespondert (automatikus válaszadókat). Tudáselemek: > a website látogató elvárásai a honlappal kapcsolatban > a website struktúrája és térképe > a website fejlesztési költségek és tervezésük > a grafika használatának korlátai a website-on > a különböző célú website-ok használata (márka, akció) > a hatékonyságmérési (web-analitikai) rendszerek és működésük > a keresőmarketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > kulcsszavas reklám, működése, a szolgáltatók nemzetközi és hazai környezetben, a kampány folyamata > az e-mail marketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > a törvényi szabályozások a kéretlen reklámmal és a személyi jogokkal kapcsolatban > e-mail adatbázis legális építése és karbantartása. Ismeretek: > online marketing tervezés, eszközök és online reklámformátumok használata > website tervezés és a fejlesztő céggel kiviteleztetés > keresőmarketing használata az új ügyfelek megszerzésében > e-mail marketing használata az ügyfél-megtartásban > blog működtetése a vállalati kommunikációban > online marketing akciók hatékonyságmérésére > meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. politikai szakújságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, aki a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi – különös tekintettel a politikai folyamatokkal kapcsolatos – ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik, és ezt a tudását gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudja alkalmazni.   A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére.  ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. programozó informatikus

  A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazása; - az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazása; - az adatbázisok felépítésének ismerete; - SQL nyelv használata. A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak: * szoftverfejlesztésre NET környezetben, * adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására és fejlesztésére. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a C++ és C#-nyelvű programozás alapelemei, programozott fájlkezelés, objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (az SQL nyelv alkalmazása). - Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, vizuális programozás, a NET fejlesztői környezet, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat. Személyes adottságok és készségek: * elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának készsége, * elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalásának készsége, * témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldásának készsége, * önálló mérnöki, szakmai munka végzésére való tör ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

  A a) A Protokoll és rendezvényszervező  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: § és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a szakmai protokoll, az üzleti kommunikáció, és az alkalmazott számítástechnika alapozó ismeretköreit, § a gasztronómia, a szálláshelyi ismeretek, a Public Relations témakörök szakmai elméleti tudáselemeit, § az olyan tanulási technológiát, mellyel fokozható a tanulás sebessége és hatékonysága, amit az elsajátított adatok gyakorlati életben történő sikeres alkalmazása is bizonyít, § azt a vezetési eszköztárat, mely természetessé teszi egy cég/terület tevékenységének vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, feladatok, utasítások elvégeztetését, valamint megadja az úgynevezett "vezetői lét" alapköveit, § azt a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely terület/tevékenység megszervezését valamint irányítását úgy, hogy az termelőképes, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka. b) A végzett hallgatók a megszerzett szakirányú szakképzettség birtokában képesek: § vendéglátó vállalkozások üzemeltetési területeit szervezni, irányítani, gazdasági döntéseket előkészíteni, § gyakorlatban alkalmazni - a szakmai gyakorlatokon szerzett manuális és végrehajtási kompetenciák birtokában - az ételkészítési, értékesítési, és italismereteiket, továbbá higiéné minőségbiztosítási rendszereket üzemeltetni, § vendéglátó rendezvények önálló előkészítésére és lebonyolítására, a tevékenység szervezési és gazdálkodási vonatkozásaiban, § cé ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

  A szakirányú továbbképzés célja és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja azoknak a pedagógusoknak a továbbképzése, akik vállalják az eltérő nevelési és oktatási igényű tanulókkal való iskolai és iskolán kívüli foglalkozások vezetését, akik birtokában vannak annak az összetett és sajátos pedagógiai tudásnak, amely képessé teszi őket arra, hogy a 6-18 éves korú, heterogén összetételű tanulócsoportok foglalkozásait szakszerűen vezessék. A képzés tartalma és irányultsága figyelembe veszi a sajátos magyar, valamint európai (a németországi bielefeldi) igényeket és tradíciókat. A felkészítés képessé teszi a végzetteket a normától eltérő pedagógiai esetek, helyezetek felismerésére, pedagógiai eszközökkel történő kezelésére, ezen belül a különböző problémás és kiemelkedően tehetséges gyermekek megfelelő, személyre szabott fejlesztésére is. A sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozásokra felkészítő szakirányú továbbképzés eredményeként a pedagógusok ismerik- a normától eltérő 6-12 éves korosztályra vonatkozó hazai és nemzetközi elméleti pedagógiai kutatások eredményeit és a gyakorlati megvalósítás pedagógiai, pszichológiai feltételrendszerét, a Sonderpedagógia eszköztárát, alkalmazásának lehetőségét, a társadalomtudományok kapcsolódó kutatási eredményeit, - a hazai és az európai oktatási rendszerben létező normától eltérő gyermekek oktatására és nevelésére felállított és hivatott intézmények helyét, szerepét, működési és pedagógiai elveit,- a szakterület megismeréséhez releváns ismere ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. stíluskommunikátor

  A megjelenés külső és belső harmóniáját megtestesíteni kívánó embert komplexen szemlélő stíluskommunikátor öltözködési tanácsokat ad, jártas a fodrászat és a kozmetika területén, ismeri a divattrendeket, illetve közvetíti a finom viselkedés normáit; egységes külső és belső stílust teremt a kézfogástól a parfüm kiválasztásáig. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatközvetítés, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót.      Megszerezhető ismeretek: * divattörténeti, divatelméleti, színelméleti, divatzsurnalisztikai, divattrend-ismeretek;* divat-show-elemzés (de-konstrukció és konstrukció);* protokoll ismeretek;* beszédmagatartás (retorikai ismeretek);* beszédtechnika ismeretek;* kommunikációs ismeretek;* divatmarketing ismeretek;* vállalkozási jogi ismeretek;* reklámelméleti ismeretek;* információmenedzsment. A végzett hallgatók ismerik a divat körforgásával kapcsolatos elméleteket, a divat és a gazdasági folyamatok összefüggéseit, a divatközvetítés lehetőségeit és formáit. A képzés holi ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és adóeljárás szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit.   A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages