• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Forester

  A person who has acquired this qualification: grows seedlings for reforestation and afforestation, reforests and afforests, develops various tree stands using manual and motorized means, cuts mature stands, transports timber from logging sites, protects forest, accomplishes multipurpose use of forest works, calculates forest products, manages and supervises tractors (up to 60 kW). Optional competences: accomplishes biotech works at hunting areas, grows plantations of energetic and raw timber, prepares timber biofuels, manages self-propelled harvesting machines, manages and monitors (60 kW or of greater power) tractors working in the forest. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Furnituret maker

  Baldžiaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti baldžiumi medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Asmuo įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, turi gebėti: - naudotis medienos apdirbimo rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais ir medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, - gaminti tiesines medienos detales, - gaminti ir surinkti grotelinius , korpusinius , masyvios medienos ir minkštus baldus , - analizuoti ir atlikti baldų remontą ir apdailą. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam baldžiaus darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: profesinių informacinių technologijų ,bendravimo užsienio kalba, mokymosi ir problemų sprendimo, iniciatyvumo , darbuotojų saugos ir sveikatos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Baldžiaus kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal baldžiaus mokymo programą. Baldžiaus programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Guest service employee

  A person who has acquired this qualification: cleans safely rooms and common spaces following the rules of good hygiene practice, meets, serves and checks out hotel’s guests, provides information, prepares and serves breakfast. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Hospitality services administrator

  A person who has acquired this qualification: assesses the need for hospitality services while communicating with guests and potential customers, presents hospitality services to guests and interested parties, develops the advertising of the hospitality service using various means of information, arranges daily catering for the visitors, organizes catering for banquets and celebrations, administers room reservation and accommodation bookings, receives guests and helps them settle in, analyzes the needs for cultural, recreational and leisure events by interviewing the guests, develops the scenario of cultural, recreational as well as leisure events and celebrations taking into account local cultural traditions and the environment, provides information for guests about the suggested cultural, sports and entertainment events, accepts the orders from the guests regarding cultural, sports, entertainment events and celebrations, carries out orders related to cultural, sports, leisure events and celebrations, prepares hospitality services business plan, performs bookkeeping for a small and medium-sized company providing hospitality services, carries out hospitality services quality control, administers payments for the provided accommodation and catering services, searches for, recruits and dismisses employees, trains staff, cooks meals applying innovative food preparation technologies, offers the services of sustainable recreational tourism, prepares dishes in compliance with the “fast food“ concept, prepares dishes ...

  Awarding bodyPublic Institution Kaunas Vocational Training Centre for Service Business Specialists

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Landscaping and groundskeeping worker

  A person who has acquired this qualification: works safely, performs main tillage jobs, performs plant protection and care jobs, creates and takes care of parterres, plants various plants to cover walls and summerhouses, selects and plants trees and bushes, creates and takes care of lawns, performs mechanized landscape gardening jobs, performs land plot planning jobs, prepares plans for areas within a territory, plans and organizes activities, prepares a business plan. ...

  Awarding bodyPublic Institution Craft School „Sodziaus Meistrai“

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Landscaping and groundskeeping worker

  A person who has acquired this qualification: works safely, performs main tillage jobs, performs plant protection and care jobs, creates and takes care of parterres, plants various plants to cover walls and summerhouses, selects and plants trees and bushes, creates and takes care of lawns, performs mechanized landscape gardening jobs, performs land plot planning jobs, prepares plans for areas within a territory, plans and organizes activities, prepares a business plan. ...

  Awarding bodyPublic Institution Craft School „Sodziaus Meistrai“

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Master of Accounting

  Apskaitos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose. Asmuo, įgijęs apskaitos magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai; * gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus; * gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; pažintinės kompetencijos - * gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias; * gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje; * gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keli ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Master of Architecture

  Access to professional activity: Level 7 qualification is one of the major provisions for the acquisition of an architect’s certificate and successful architect’s career. Upon completion of the master study programme of architecture, the graduates will have the following career possibilities: To work in design companies as architects and supervisors of the design part of a project or establish such design offices themselves, create work places, and lead a team. Possible activity spheres include urban design and design of buildings and their interior spaces. The acquired education does not hinder the graduates from working in other related spheres like advertising and design or deepen one’s knowledge in architecture and teach at a higher education institution; The graduates can independently participate in national and international architectural competitions. Access to further study: Level 7 qualifications also provide a possibility to continue the higher education in level 8 doctoral studies in Lithuania and abroad. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Master of Economics

  A person who acquires the degree of Master of Economics must: - be able to analyse economic processes, apply methods of economic forecast, assess the economic potential of a company, develop financing projects for company expansion, form modern organisational schemes for the economic management of a company, and form mechanisms for economic risk management - know the trends in economics, management theories, decision-making methods, and methods for economic forecasting - be able to work independently, responsibly, and diligently and organise and control his/her work and the work of a team. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages