• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. Técnico de Biblioteca, Arquivo e Documentação

  Técnico de Biblioteca, Arquivo e Documentação ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: JOURNALISM- EDITORS AND REPORTERS

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: MAINTENANCE TECHNICIAN FOR BOOKS AND ARCHIVES

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SPORTS JOURNALISM

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. vállalati PR szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* az Internetes kommunikációban alkalmazott technikákat;* a közvélemény és a média tájékoztatásának (esetleg manipulálásának) eszközeit;* az on-line kommunikáció, valamint a web 2.0 korszaka kommunikációs sajátosságainak elméleti kérdéseit;* az on-line kommunikáció aktuális eszköztárát és módszereit; képesek:* önállóan felépíteni, megszervezni és működtetni a cég web site-ját vagy nagyobb ágazati portálokat;* beilleszteni az on-line kommunikáció eszköztárát az adott intézmény integrált kommunikációjába;* a későbbiekben befogadni az új tendenciákat, fejlesztéseket; alkalmasak:* a profitorientált cég kommunikációjába beépíteni az egyre nagyobb szerepet játszó on-line kommunikációt;* kezelni a web 2.0 alapjának számító interaktivitást; rendelkeznek:* egy vállalat on-line kommunikációjában adódó minden feladat elvégzéséhez szükséges ismerettel, az önálló munkavégzéshez szükséges szaktudással. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. írásanalitikus szaktanácsadó

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai alapismeretek, - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az írásanalitikus szaktanácsadó felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti vagy új megvilágításba helyezheti a duktor élethelyzetével kapcsolatos információkat. Ilyen terület lehet a pedagógia, pszichológia, munk ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. íráselemző szakember

  A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű írásvizsgálati módszerek és elemző ismeretek felhasználásával képesek az íráselemző szakember végzettséget megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra.   Kompetenciák:  Szakmai felkészültsége alapján kézírás vagy más grafikus produktum elemzésével a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat  * kiegészítheti; * új megvilágításba helyezheti.   A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: * személyiségpszichológiai és az íráselemzés területén alkalmazott pszichológiai alapismeretek; * íráselemzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi és társadalomtudományi elméleti (történeti, kutatás-módszertani, kommunikációs, etikai alapismeretek) és gyakorlati szakismeretek;  * az íráselemzéshez kapcsolódó szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei.   Személyes adottságok és készségek: * kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia; * problémafelismerő, -elemző és -megoldó készség; * intuíció és módszeresség, jó memória; * kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége; * alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre.   Alkalmazás: Az íráselemző szakember felkérhető minden olyan területen való közreműködésre és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, illetve új megvilágításba helyezheti a kézírást vagy más grafikus produktum szerzőjének élethelyzetével kapcsolatos inform ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. önkormányzati kommunikátor

  A szakirányú továbbképzés célja olyan közigazgatásban dolgozó szakemberek képzése, akik az önkormányzat alkalmazottjaként egy személyben képesek az önkormányzat belső és külső kommunikációs kapcsolatainak, egységes arculatának kialakítására, s az egyes önkormányzati döntések különböző szintű – politikai, kulturális és társadalmi – elfogadtatására.  ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. üzleti szakújságíró

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gazdasági, üzleti, média-gazdaságtani és médiaszabályozási ismeretek alkalmazása újságírói munka során; * médiaetikai szabályok alkalmazása az üzleti újságírásban; * rádiós, televíziós, online műfajok ismerete és művelése; * új médiával kapcsolatos tartalomszolgáltatási és hirdetési megoldások, eljárások alkalmazása; * „egyemberes forgatóstáb” (one man crew) munkamódszer alkalmazásához szükséges technikai ismeretek készségszintű alkalmazása (kamerakezelés, fényképezés, vágás, világítás); * szerkesztőségi munkavégzés; * médiagazdaságtan fogalma, a médiapiac értelmezése, a médiatermékek sajátosságai; * az írott és az elektronikus média jellegzetességei, és ezek gazdasági vonatkozásai; * az internet mint médium gazdasági és tartalomszolgáltatási jellemzői; * a médiajog legfontosabb elemei; * a közszolgálati médiaszabályozás; * etikai szabályok és ezek jelentősége a közszolgálatiság szempontjából; * a digitalizáció és az új média térnyerésének hatása a közszolgálati médiumokra; * hírírás és hírszerkesztés; * rádiós és televíziós műfajok (hír, tudósítás, feature, interjú) ismerete; * kérdezéstechnika; * újságírói irányelvek, szerepfelfogások ismerete; * a különböző újságírói műfajok ismerete (hír és a véleményműfajok); * üzleti újságíróvá válás lehetőségeinek és szakmai feltételeinek ismerete; * kamerakezelési, vágási, fényképezési, világítási ismeretek; * forgatás felépítése, tartalma; * szerkesztőségi munka, feladatkörök ismerete, munkamegosztás ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages