• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Sociale interventionsstudier

  Uddannelsen giver dig analytiske færdigheder og indsigt i læringsteori samt i psykologisk og sociologisk teori. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor, hvor du som fx rådgiver eller udviklingsmedarbejder vil kunne løse opgaver i forbindelse med social intervention, problemløsning og innovation. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Sikkerhedsvagt

  Som sikkerhedsvagt lærer du også at skrive rapporter om det arbejde, du laver.Sikkerhedsvagter kan arbejde i større eller mindre vagtselskaber, men de kan også arbejde på kontorer eller museer. Nogle sikkerhedsvagter bruger en vagthund i deres arbejde. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Filmproducer

  Som filmproducer skal du have overblikket over en filmproduktion fra idé til indspilning og markedsføring. På uddannelsen lærer du bl.a. at vurdere et manuskript, tage højde for økonomiske og juridiske forhold samt at lede et filmhold. Den danske filmbranche er ikke stor. Få har mulighed for at arbejde som leder af den samlede produktion. Du kan derfor forvente at arbejde med en del af filmproduktionen, fx som økonomisk eller kreativ producer, som indspilningsleder eller som agent. ...

  Provider NameDen Danske Filmskole (D.Da.Filmsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Klassisk musiker

  Undervisningen kombinerer praktiske fag, der øger dine færdigheder med din stemme eller dit instrument, og teoretiske fag, der giver dig en forståelse for musikkens grundlag. Du lærer at undervise gennem musikpædagogiske fag.Som færdiguddannet har du mulighed for en karriere som professionel klassisk musiker eller sanger. Du kan også undervise, formidle eller arbejde som selvstændig freelancemusiker. ...

  Provider NameSyddansk Musikkonservatorium Odense (Musikkon Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Medicinalkemi

  Uddannelsens primære indhold er organisk kemi og design af potentielle lægemiddelstoffer. Du vil lære om design og syntese af nye kemiske forbindelser, der kan indgå som aktive indholdsstoffer i fremtidens lægemidler.Kandidatuddannelsen i medicinalkemi retter sig mod beskæftigelse inden for både erhvervslivet, på forskningsinstitutioner og i den offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Kultur og formidling

  Du beskæftiger dig med formidling både i teori og i praksis og arbejder med problemstillinger knyttet til kulturformidling, fx på museer og andre kulturinstitutioner samt i radio/tv eller på internettet. Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som kulturplanlægger, projektudvikler og kommunikations- og informationsmedarbejder inden for kulturerhvervene. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Innovation og business

  I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for et ingeniørfagligt område, som har din interesse. Du får kompetencerne til at blive iværksætter og starte en virksomhed op, din egen eller andres. Du har også mulighed for at arbejde som forretningsudvikler, projektleder eller forsker. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Multikulturel kommunikation i organisationer

  Du vil lære om organisationskulturer, identiteter og netværksteorier, og du vil lære at se organisatoriske forandringer ud fra et interkulturelt perspektiv. Desuden er engelsk som sprog en vigtig del af uddannelsen. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på et strategisk niveau i nationale og internationale organisationer, der har ansatte med forskellige nationaliteter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Design og innovation

  Du lærer om forskellige metoder til at styre tilblivelsen af et produkt eller system, fx et it-system, ligesom du lærer at inddrage brugernes behov. Som færdiguddannet civilingeniør har du fx mulighed for at finde job som industriel designer. Du kan også finde job som produktudvikler, konstruktør, systemudvikler samt produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Mekatronik

  På kandidatuddannelsen i mekatronik arbejder du med udviklingen af fremtidens brugervenlige produkter, der kombinerer teknologierne. I løbet af uddannelsen får du undervisning i advanceret mekatronik og videnskabelige metoder, og du har mulighed for at specialisere dig. Som færdiguddannet civilingeniør vil du typisk finde beskæftigelse i industrielle virksomheder eller inden for forskningssektoren. Du har også mulighed for at blive ansat i internationale industrivirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages