• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157027 items
 1. Miljøbiologi

  På studiet arbejder du med analyser af biologiske processer i en økologisk sammenhæng og beskæftiger dig fx med skadevirkninger på sårbare økologiske systemer. Miljøbiologi er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag. Som uddannet miljøbiolog kan du finde arbejde på miljøområdet i offentligt eller privat regi, med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale. Du kan også arbejde inden for forskning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Arbejdslivsstudier

  Du beskæftiger dig med arbejdets udvikling og udviklingens betydning for medarbejdere, virksomhed og samfund. Du kan fx fordybe dig i emner som ligestilling, medarbejderinvolvering, personaleledelse og sundhed. Arbejdslivsstudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for bl.a. undervisning og HR på både offentlige og private arbejdspladser. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Telekommunikation

  Du vil fx arbejde med optisk kommunikation, mobiltelefoni og internettet, eller du kan beskæftige dig med softwaredesign, signaler eller transmissionsteknologi. Som færdiguddannet civilingeniør har du mulighed for at blive ansat i elektronikvirksomheder, hvor du fx skal designe og udvikle softwarekomponenter i kommunikationssystemer. Du kan også være med til at udføre analyser af ny informationsteknologi og økonomiske problemstillinger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Kognitiv semiotik

  I kognitiv semiotik undersøger du strukturerne bag alle former for menneskelig kommunikation. Den kognitive metode har udgangspunkt i psykologien. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde som fx kommunikationskonsulent, kulturformidler, PR- eller marketingsmedarbejder. Du vil også have jobmuligheder inden for forsknings- og undervisningsområdet. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Tv-uddannelsen

  Du kan vælge mellem to linjer: tilrettelægger eller studieproducer. Vælger du tilrettelæggerlinjen, lærer du at producere med et enkelt kamera. Vælger du studieproducerlinjen, lærer du at planlægge og gennemføre en omfattende tv-produktion med scenografi og lys. Som tilrettelægger og producer kan du arbejde på en tv-station eller i et produktionsselskab. Du kan også vælge en karrierevej som selvstændig, fx i udlandet, hvor danske tv-tilrettelæggere har gode jobmuligheder. ...

  Provider NameDen Danske Filmskole (D.Da.Filmsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Musikledelse

  Du lærer at skræddersy et varieret og passende forløb for det enkelte ensemble, og du får forudsætninger for at arbejde med fx direktion, partiturlære og instrumentkendskab.Som færdiguddannet kan du søge job som underviser eller musikleder på fx musikskoler og højskoler, hvor der er amatørkor og amatørorkestre. ...

  Provider NameDet Kgl. Danske Musikkonservatorium (Musikkons.Kbhvn)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Industrielt design

  Du får desuden også viden om designmanagement og det økonomiske aspekt af processen.Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til fx oplevelsesdesign og servicedesign. Du vil også kunne starte egen virksomhed. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Kinastudier

  Du får indgående kendskab til kinesisk kunst, litteratur, film og teater, og du følger bl.a. fag i tekstanalyse, historie, grammatik og samtale. Som færdiguddannet i kinesisk kan du fx finde beskæftigelse inden for undervisning, turisme og kulturformidling. Mange kandidater arbejder desuden som tolke eller er ansat som kommunikationsmedarbejdere i virksomheder, der har relationer til Kina. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Veje og trafik

  Du får undervisning i moderne trafikteknik, trafiksimulering og modeldannelse, og du lærer bl.a. at designe trafiksikre løsninger og inddrage informatik i reguleringen af trafikken. Som færdiguddannet civilingeniør i veje og trafik vil du fx kunne arbejde i kommunernes vejafdelinger, regionale trafikselskaber eller i rådgivende ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Italiensk sprog og kultur

  Du får et dybt kendskab til italiensk sprog og dets nuancer og variationer samt et bredt kendskab til italiensk litteratur- og kulturtradition. Desuden får du indsigt i litterære og æstetiske problemstillinger samt i aktuelle italienske samfundsforhold. Som færdiguddannet i italiensk kan du fx søge job som underviser, oversætter eller informationsmedarbejder i virksomheder, der har kontakt til Italien. Det er også muligt at finde beskæftigelse som turistmedarbejder, researcher eller konsulent. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages