• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: Kapcsolatot építeni, és kapcsolatot tartani a megrendelőkkel Tanácsot adni a korszerű épületgépész-technológiák alkalmazására, a meglévő rendszer javíthatóságának lehetőségeire, az energiatakarékos rendszerek beépítésére vonatkozóan Ellenőrizni a csatlakozó és fogyasztói vezetékeket, a nyomásszabályozókat, a gázmérőket, valamint a tartozékok alkalmasságát Felülvizsgálni az elpárologtató berendezéseket, és a folyadékfázisú vezetéket, szerelvényeket, biztonsági berendezéseket Ellenőrizni a korrózióvédelem megfelelőségét, a fali felállások kialakítását, az EPH bekötés megfelelőségét Ellenőrzi a gázfogyasztó készülék alkalmasságát, a biztonsági tartozékok működőképességét Felülvizsgálni az égéstermék elvezetését Ellenőrizni a gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatát megelőző karbantartás és beszabályozás időpontját és megtörténtét Tanúsítani a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték, a fogyasztói berendezés további üzemeltetésre való alkalmasságát Dokumentálni a vizsgálati eredményeket Elkészíteni a felülvizsgálati jegyzőkönyvet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gépipari automatizálási szakember

  Általános kompetenciák:* a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;* a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;* elkötelezettség a környezetvédelem iránt;* jó munkaszervező és integráló képesség;* jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;* az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;* csúcstechnológiai körökhöz tartozó vezérlési és szabályozási ismeretek;* a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;* az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;* a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;* az informatika alkalmazása a felsorolt területeken. Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* pontosság;* kreatív, innovatív gondolkodásmód;* csoportmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzés során elsajátított ismeretek és a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártástervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gépipari automatizálási szakmérnök

  Általános kompetenciák:* a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;* a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;* elkötelezettség a környezetvédelem iránt;* jó munkaszervező és integráló képesség;* jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;* az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;* csúcstechnológiai körökhöz tartozó vezérlési és szabályozási ismeretek;* a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;* az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;* a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;* az informatika alkalmazása a felsorolt területeken. Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség, pontosság;* kreatív, innovatív gondolkodásmód;* csoportmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:Az elsajátított ismeretek, valamint a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártás tervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. hagyományos kínai gyógyász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek -          adekvát módon alkalmazni a hagyományos kínai gyógyászat egyes terápiás és diagnosztikai módszereit (kínai manuálterápia, kínai fitoterápia, kínai akupunktúra, a kínai gyógyászat sajátos fizikális vizsgálatai és rendszerező szempontjai) – különös tekintettel a krónikus betegek adjuváns terápiájára, illetve a rehabilitáció és a prevenció területeire, az ágazati tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások maradéktalan figyelembe vételével. -          értékelni a hozzájuk forduló kliensek állapotát a modern (európai) szakágazati ellátás szempontjából is; -          felmérni a hagyományos kínai gyógyászat alkalmazhatóságát, lehetőségeit és korlátait; -          felismerni azokat az állapotokat, betegségeket és helyzeteket, amikor a beteget a modern orvosi ellátás körébe vissza kell juttatniuk, illetve hogy egyéb komplementer medicina alkalmazása szükséges-e a rehabilitáció során (masszázs, manuál terápia, gyógytorna, fitoterápia); -          együttműködni a modern (európai) betegellátó teamben, egyaránt képviselve modern egészségtudományi szakmai és hagyományos kínai gyógyász hivatásukat; -          a kezelőorvos által javasolt hagyományos kínai gyógyászathoz tartozó terápiákat a szakmai ellátási folyamatba ágyazva, azzal harmóniában megvalósítani, dokumentálni, szakértő és nem szakértő közegben kommunikálni; -          hagyományos kínai gyógyász tevékenységüket mindenkor a modern egészségügyi ellátó team a ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. haszongépjármű üzemeltető

  A képzés célja olyan haszongépjármű üzemeltető szakmérnökök képzése, akik a haszongépjárművek, autóbuszok üzemeltetésének sajátosságait figyelembe véve képesek az üzemeltetési folyamatok rendszerszemléletű kezelésére és a kapcsolódó feladatok megoldására. E feladataikat a közlekedésbiztonság szempontjait elsődlegesen kezelve képesek ellátni.   A haszongépjármű üzemeltető szakmérnökök ismerik: • a szakmérnöki tevékenységhez szükséges természettudományos, valamint gazdaságtudományi ismereteket; • a szakterülethez kapcsolódó elméletet és gyakorlatot; • a haszongépjárművek üzemeltetése során felmerülő vizsgálati és diagnosztikai méréseket, beállításokat, előírásokat, szabványokat; • a számítógépi kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói, felhasználói szoftvereit, adatbázisok kezelési technikáit; • a szervezési, irányítási és kommunikációs módszereket; • a kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat.   Személyes adottságok, készségek: • legalább a gépészmérnöki, a járműmérnöki és a közlekedésmérnöki alapképzés személyi, infrastrukturális és laboratóriumi adottságai és készségei; • az egyes alapképzések oktatásához szükséges szakmai ismereteken túl magas szintű tudományos munka.   A haszongépjármű üzemeltető szakmérnökök képesek: • a haszongépjárművek biztonságos üzemeltetésére; • a haszongépjárművek üzemeltetése során felmerülő, elsősorban az üzembiztonságot és a közlekedésbiztonságot érintő feladatok megoldására; • hatósági tevékenység ellátására és végzésére; • a haszongépjárművek üzemeltetése során felmerülő ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. humánmenedzser

  A humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. Programunkban a legfontosabb elméleti alapozás után gyakorlati esettanulmányok alkalmazásával adunk át naprakész menedzsment ismereteket és fejlesztjük a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségeket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: * az egyes EEM rendszerek szerepe a szervezeti stratégia eredményes megvalósításában; * szervezetfejlesztési kezdeményezések támogatása az egyes EEM rendszerek adta keretek között; * az emberi erőforrás rendszerekre vonatozó fejlesztési igények meghatározása. A képzés során megszerezhető ismeretek tantárgy-típusoként a következők: * Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek átismétlése, illetve pótlása (Szociológia I., Közgazdaságtan I.); továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása (Szociológia II., Közgazdaságtan II.). * Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Szervezeti magatartás, Controlling alapjai, Stratégiai menedzsment, Üzleti Etika) áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldása ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. idegen nyelv mérési és értékelési tanácsadója (angol, német)

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* a nyelvtudásmérés alapvető szakmai kritériumait;* az európai keretrendszer szintrendszerét.képesek:* osztálytermi mérések tervezésére, az eredmények feldolgozására;* összehasonlító (formális) mérések, versenyek tervezésére és lebonyolítására;* feladatkészítésre osztálytermi méréshez és formális mérésekhez;* összehasonlító (formális) mérések eredményeinek feldolgozására, elemzésére;* vizsgafeladatok, tesztfeladatok összehasonlító elemzésére;* nyelvi teljesítmények és feladatok szintjének meghatározására.    alkalmasak:* osztálytermi mérések tervezésére, az eredmények feldolgozására;* összehasonlító (formális) mérések, versenyek tervezésére és lebonyolítására;* összehasonlító (formális) mérések eredményeinek feldolgozására, elemzésére.rendelkeznek:* tapasztalattal a feladatfejlesztés terén;* tapasztalattal mérések előkészítésében és lebonyolításában. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. ifjúsági védőnő

  Elsajátítandó kompetenciák:   Az ifjúsági védőnő legyen képes * az önállóan ellátandó szűrővizsgálatok elvégzésére, a gyermekek egészségi állapotának vizsgálatára és követésére, * a gyermek-serdülőkor mentális problémáinak megelőzésére, felismerésére és az iskolaegészségügyi team tagjaként közreműködni az ellátásban, * a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve elemzések végzésére, * az egészségfejlesztési szükségletek feltárására, ezek ismeretében adekvát egészségfejlesztési stratégiák kidolgozására, * a komplex szemléletű iskolai egészségfejlesztési programok tervezésére, kivitelezésére és értékelésére, * a védőoltásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, * az ifjúsági védőnői dokumentációs feladatok ellátására.   Legyen jártas * az elsősegélynyújtásban, valamint a pedagógusok és a tanulók elsősegélynyújtási ismeretekre történő felkészítésében, * az alapvető közegészségügyi, járványügyi, környezetegészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában. Ismerje  * a krónikus beteg és fogyatékkal élő gyermekek egészségügyi gondozásának szakmai szempontjait, * az iskolai alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálatok, az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatok rendszerét és szempontjait, * a testneveléssel kapcsolatos csoportbeosztások elkészítésének elveit, az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokat.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * általános iskolaegészségügyi ismeretek, * az oktatási-nevelési intézmények környezete, jogi szabályozás, * a gyermek és ifjúságegészségügy népegészségügyi ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. ifjúságügyi elemző, tervező és tanácsadó

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez. A képzés során szerezhető ismeretek:  pszichológiai ismeretek nonprofit szervezeti működési ismeretek,  munkaerőpiaci ismeretek, pályaorientációs ismeretek ifjúságszociológiai ismeretek, globalizációs ismeretek,  projektmenedzsment ismeretek, ifjúságpolitikai ismeretek, médiaismeretek, ifjúságkutatási ismeretek, forrásteremtési ismeretek, ifjúsági referensi ismeretek, konfliktuskezelési ismeretek, érdekegyeztetési és érdekvédelmi ismeretek, stratégiai tervezési ismeretek, demokráciatanulás, emberi jogok, társadalmi konfliktusok, vállalkozás, kockázatvállalás a fiataloknál, ezek fejlesztése.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: kreativitás, intuíció és módszeresség, jó memória, információ-feldolgozási képesség, jó kommunikációs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. ingatlanforgalmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó jogi és nem jogi ismeretek megszerzését biztosítsa az ingatlanforgalom területén egyfelől az üzleti-kereskedelmi, másfelől a hatósági jogalkalmazási szférában tevékenykedő gyakorló jogászok, így különösen az ingatlan beruházások, ingatlanhitelezés, illetőleg ingatlanjogi jogviták területén tevékenykedő, ilyen szakterületre szakosodni kívánó jogtanácsosok, ügyvédek, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, ügyészek, bírák számára.   Elsajátítandó kompetenciák: Általános kompetenciák: probléma-felismerési és problémakezelési, megoldási készség; tárgyalási és kommunikációs képesség, a felmerült probléma áttekintésének és megszerzett ismeretek alapján komplex megoldására való készség fejlesztése. Szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő jogi szakirodalom, jogszabályok, alkotmánybírósági és peres, nemperes bírói joggyakorlat, a hatósági adminisztratív gyakorlat, kapcsolódó jogterületek elmélyült ismerete; határtudományok területein kialakult szakmai gyakorlat ismerete; a szükséges nemzetközi és európai jogi szabályok elmélyült ismerete; a megszerzett ismeretek alapján azok gyakorlati alkalmazására való képesség; az ingatlan értékbecslés módszereiben való alapvető jártasság megszerzése a projektek jogi menedzselése, ezen belül a hatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés, a hatósági kapcsolattartás készségei. A képzésben való részvétel képessé teszi a jogászokat egyfelől az ingatlanjogi komplex ügyletek, különösen az ingatlan beruházási és érték ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages