• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 263 items
 1. Behandlingspedagog Yrkesutbildning

  För dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet. ...

  Provider NameFellingsbro folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Behandlingspedagog, inriktning beroende

  Är du intresserad av socialt arbete, beroendevård eller kriminalvård? Vill du stödja och motivera människor inom socialpsykiatrin? Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser? ...

  Provider NameForsa folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Behandlingspedagogutbildning

  Utbildningen är en teoretiskt och praktiskt kvalificerad eftergymnasial utbildning. Drogkunskap, psykiatri, social metodik, ledarskap, etik, genusperspektiv och beroendeproblematik. ...

  Provider NameBirka folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bergs- & Forsguide, Internationell yrkesutbildning

  Söker du utmaningar och vill jobba med människor i spännande friluftsmiljöer? Välkommen att söka till oss!Läs mer och ansök på: www.adventure-academy.se ...

  Provider NameGrimslövs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bergs- & Forsguide, Internationell yrkesutbildning

  Söker du utmaningar och vill jobba med människor i spännande friluftsmiljöer? Välkommen att söka till oss!Läs mer och ansök på: www.adventure-academy.se ...

  Provider NameGrimslövs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bild och grafisk form

  Bild och grafisk form är starten för dig som vill bli art director, grafisk formgivare eller illustratör. Utbildningen lägger grunden för ett kreativt arbete med bild och text som de viktigaste beståndsdelarna. Du kommer att experimentera, skissa, diskutera och utveckla din kreativa förmåga.Läsåret börjar med gemensamma övningar i teckning och måleri. Vi fortsätter med introduktion i grafisk form och typografi. Du får grundkurser i digitala bild-, layout- och illustrationsprogram. Därefter ligger tyngdpunkten på veckolånga självständiga uppgifter med gemensamma genomgångar. Det illustrativa arbetet görs mycket för hand och avslutas gärna digitalt. Fokus ligger på den konstnärliga och kreativa processen, inte på teknisk färdighet.Under utbildningen gör du studiebesök på museer, gallerier och på byråer och ateljéer. Inspirerande och specialiserade gästlärare, som just nu jobbar med det som du siktar på, kommer också till skolan och ger dig uppgifter. Året avslutas med flera större projekt där årets olika moment vävs ihop. Nu kommer du att se hur mycket du har utvecklats.Ämnen:Illustration 9,4 veckorTeckning och måleri 8 veckorGrafisk formgivning med layout 7,8 veckorFotografi och digital bildbehandling 3 veckorMaterialfördjupning 3 veckorTypografi 1,8 veckorAvslutningsarbete 4,4 veckorObservera att antalet kursdagar är omräknade från timmar och kan vara ungefärliga.Skolgemensamma kurser:Individen och gruppen 1,4 veckorKonst och design 0,8 veckorIntroduktion i datasalen 0,4 veckor ...

  Provider NameNyckelviksskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bild och rumsgestaltning

  Bild och rumsgestaltning ...

  Provider NameKV Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Boktryck med inriktning Artists´Books

  Artists’ Books utbildningen är en ettårig projektbaserad utbildning som introducerar traditionellt boktryck samt hjälper studenten att genomföra egna projekt inom Artists' Book genren. Utbildningen vänder sig till dig som kommit en bit i din konstnärliga utveckling och som har ett intresse för konst i bokform.Kursen förutsätter konstgrafiska förkunskaper och att du har en förmåga att arbeta självständigt eftersom stora delar av utbildningen sker i projektform. Redan i början av terminen lägger du upp en projektplan i samråd med din handledare och mentor. Handledaren följer sedan ditt arbete under hela läsåret. I utbildningen ingår obligatoriska kurser i boktryck, bokbindning, trycksaksproduktion, digital bild, teckning, konstteori, yrkesorientering och projekt. Möjlighet finns även att välja enstaka, kompletterande kurser från Grafikgrund. Gemensamma och individuella genomgångar samt självpresentationer tränar din förmåga att placera det egna arbetet i ett omvärldsperspektiv. Externa projekt, föreläsningar, studiebesök och yrkesorientering introducerar i konstnärens yrkesroll och arbetsvillkor. Alla studenter har egna arbetsplatser samt tillgång till skolans lokaler kvällar och helger. Utbildningen avslutas med produktion av årsbok och utställning på etablerat galleri eller konsthall.Studenterna ska efter utbildningen ha en grundläggande hantverkskunskap inom boktryck, bokbindning och trycksaksproduktion samt skapat sig en bild av konstens, boktryckets och Artists’ Books begreppets betydelse i ett historiskt pe ...

  Provider NameGrafikskolan i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer

  Påbyggnadskurs med inriktning mot krukmakeri. Kursen omfattar bruksgodsproduktion, glasyrberedning och keramikhistoria. ...

  Provider NameLeksands folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Content developer

  Experter på content är högt eftertraktade på arbetsmarknaden. En färsk studie visade att 76% av nordiska företag arbetar med content, och 58% vill satsa mer på content under det kommande året.Efter programmet har du möjlighet att arbeta inom marknadsföring, kommunikation, PR och / eller sociala medier på en reklam- eller kommunikationsbyrå, alternativt med in-house content hos ett stort företag eller en startup. Vi har nära kontakt med reklambyråer, ledande banker, privata organisationer och dataprogramstillverkare. Det här är några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och de är fast beslutna att anställa Hyper Island-studenter från detta program.Värdefull praktikDu kommer att genomföra en 20-veckors praktik som en del av utbildningen, mest sannolikt på ett av de 600 företagen som ingår i Hyper Islands globala nätverk. Detta ger dig möjligheter till jobb, branscherfarenhet och tillgång till internationella kontakter."Hyper Island creates new kinds of thinkers. These are the people who can change things for the better."Andy Sando, Creative Partner & Founder, Work ClubEfter examenNär du tagit examen från Content Developer-programmet kommer du att ha färdigheter att utveckla och skapa koncept för relevant innehåll baserat på mål, affärsmål och målgrupper. Du kommer att kunna:Använd olika distributionskanaler på ett kreativt och effektivt sätt;Uppskatta och skapa produktionsbudgetar;Leda contentplaneringsprocessen för att möta marknadsförings-, försäljnings-, PR- och kommunikationsmål;Applicera metoder och ...

  Provider NameHyper Island Program AB - Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages