• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 43 items
 1. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen landbouwkunde

  Leerresultaten 3 en 5 - 16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Landbouwkunde en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame landbouw en de primaire productie van plant en dier en in een aantal deeldomeinen, waaronder de gewasproductie, dierproductie, veredeling, landbouwtechniek en bio-economie en- beleid, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele regionale en internationale ontwikkelingen en evoluties op (middel-) lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de samenhang tussen verschillende levensvormen (mens, dier, plant en micro-organisme) en hun relatie tot de abiotische omgeving met het oog op het sturen van productieprocessen in de levende materie. De verworven kennis en inzichten vertalen in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de biowetenschappen land-en tuinbouwkunde

  Leerresultaten 5-17 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten (1-4) zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in land- en tuinbouw en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen het ingenieursdomein. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de biowetenschappen 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame land- en tuinbouw, met aandacht voor actuele technologische ontwikkelingen. 2. De verworven kennis van natuurwetenschappelijke principes aanwenden met het oog op het analyseren en evalueren van hypotheses, technieken en modellen omtrent plant, dier of omgeving en op het ontwikkelen van relevante toepassingsmogelijkheden. 3. Inzicht hebben in het beleid en de wetgeving inzake landbouw, dierenmanagement, ruimtelijke ordening of leefmilieu. 4. Gevorderd inzicht hebben in de interacties tussen productieprocessen- en/of biosystemen, natuurlijke hulpbronnen en de socio-economische context. 5. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 6. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoeke ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Nutrition and Rural Development / International Master of Science in Rural Development

  De leerresultaten van deze masters bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Grondige kennis en inzicht (theoretisch en praktisch) hebben van interdisciplinaire domeinen zoals: voedsel en voeder productie, rurale economie en ontwikkeling, (volksgezondheid gerelateerde) voeding, algemeen management,… alsook van de opleidingsspecifieke (en daarin gekozen major) domeinen. De beide programma’s hebben bijzondere aandacht voor de internationale samenwerking (in het bijzonder met de ontwikkelingslanden). 2. Theorieën en methodes kunnen toepassen om de opleidingsspecifieke problemen te beschrijven, te definiëren en te analyseren zoals: voedsel, voeding, nationale en internationale landbouw, voedselsoevereiniteit, -veiligheid en –zekerheid; het beheer van natuurlijke bronnen, duurzame productie,.…. 3. Adequate instrumenten, methoden, modellen en vernieuwende hulpmiddelen kunnen ontwerpen en implementeren om opleidingsspecifieke en gerelateerde interdisciplinaire problemen te analyseren en te evalueren in de context van duurzame ontwikkeling. 4. Interdisciplinaire instrumenten toepassen om nationaal en internationaal beleid, programma’s en projecten te ontwerpen, te implementeren, op te volgen en te evalueren. 5. Het belang en de grootte van een probleem binnen het studiedomein inschatten, strategieën definiëren om in te grijpen en/of om lacunes in de kennis te identificeren. Een onderzoeksprotocol ontwikkelen gebaseerd op strikte bewijsvoering, een onderzoeksplan opstellen, de gegevens a ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master's Degree (M.Sc) in "Wine and Beer Science". Department of Oenology and Beverage Technology. Faculty of Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute of Athens.

  The subject of the Programme is the Science of Wine and Beer, with two directions: Wine and Beer. The purpose of the Postgraduate Programme is for the holders of the Postgraduate Diploma to have the necessary modern, suitable, and high-level general and special scientific and technical - financial knowledge, skills, and competences. As a result, they shall be capable, by working autonomously and efficiently, of designing, programming, organizing, coordinating, directing, evaluating, controlling, and developing innovative wine and beer operations, by making use of, developing and pushing forward the relevant research and know-how. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Master's Degree in "Landscape Architecture". Department of Crop Science. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens.

  The theoretical and applied treatment of landscape design for the urban, agricultural, and forest environment, the preparation of studies for the restoration of damages to the landscape caused by large technical works (roadworks, etc.), the restoration and utilisation of degraded areas (landfills, quarries, etc.) with the purpose of integrating them to the natural environment, and the preparation of environmental impact studies. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master's Degree in "Sciences and Vegetable Production Systems". Department of Crop Science. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens.

  Advanced specialisation on the sciences and the modern systems of plant production, for the protection of nature, the protection and showcasing of the rural, urban, and natural environment. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Master's Degree in "Agrobiotechnology plants and microorganisms of agricultural importance". Department of Crop Science. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens.

  Advance specialisation (a) on Biotechnology of Plant Production Systems, (b) on the understanding of plant and microorganisms interactions, (c) on the understanding of interactions between plants and abiotic factors in Plant and Agricultural Agro-ecosystems. The need for the rational management and use of natural resources using modern plant production systems and the restoration of the impaired and degraded natural and agricultural ecosystems in the context of climate change requires the specialisation of scientists capable of using the tools of agronomy, biotechnology, and bioinformatics, with the purpose of understanding, making use of, restoring, protecting, and promoting the agricultural and natural environment. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master's Degree in "Natural resources, geoenvironmental and agricultural engineering". Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University

  Knowledge: The learner is taught specialised principles, methods, techniques and systems consisting the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the design, operation, organisation, and improvement of farms and of the technical works for agricultural infrastructure, or into dealing with problems related to the utilization, design, and sustainability of water resources, while protecting the environment, or the study of soil resources and the relation thereof with agricultural production and environmental protection. Skills: Applies knowledge in conventional, sustainable, and innovative farming environments and systems. Competences: Designs, implements, manages, and undertakes the technical responsibility for the relevant systems. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master's Degree in "Sience and technology of food and human consumption". Department of Food Science and Human Nutrition. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Knows, understands, and can apply the principles, methods and techniques in one of the following cognitive fields: Systems for Quality Management and Food Safety - Nutrition, Public Health and Policies - Food Processing and Preservation - Food bioprocesses & Biorefineries. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Viticulture-Oenology". Department of Food Science and Human Nutrition. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Scientific training and specialisation of scientists in Viticulture and Oenology, for the production of viticulture products, vinification, and the production of distillates of vine origin. Purpose: a) The advancement of scientific knowledge on Viticulture and Oenology, b) the advancement of research in Viticulture and Oenology. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages