• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 81 items
 1. General Toxicology, Master of Science

  The aim of  Master’s Degree Programme in General Toxicology is to educate toxicologists capable of assessing chemical risks to humans. This undergraduate program serves also as basic studies for the PhD program in toxicology. Knowledge in general toxicology is built up from basic studies, including e.g. courses in Organ Toxicology, Toxicology of Compounds and Genetic and Reproductive Toxicology. Basic studies are followed by more advanced courses like Information Retrieval and Legislation in Toxicology, Immunotoxicology and Occupational Toxicology. The course in Regulatory Toxicology and the last and largest course, Toxicological Risk Assessment, include specific knowledge about the scientific basis and practical procedures in chemical risk assessment. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Biomedicine (BioMed), Master of Science

  The Masters in Biomedicine Program is a unique combination of science education and medical competence offered by the UEF School of Medicine. The education provides a firm foundation and students learn not only about the current developments but also are made aware of future challenges facing molecular biomedicine, especially genome-based diagnostics and personalized treatments. The thesis-based graduate program is a research-intensive, designed to prepare students for employment e.g. in the pharmaceutical and biotechnology industries, and gives a solid foundation for further postgraduate studies. Studies focus on Molecular Medicine and there is a good balance between the theoretical studies, and practical courses and practical training. The teaching is given at an advanced level by research professors from Institute of Biomedicine, A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences, and School of Pharmacy. The master thesis project can be conducted as a member of one of the university´s research groups or in the private sector, e.g. in pharmaceutical or biotechnological companies. Biomedicine MSc graduates possess a firm knowledge of the molecular mechanisms of human disease (strong background in biochemistry & molecular genetics). are capable of interlinking molecular processes behind the pathological changes in human tissues and whole body (understanding of anatomy, physiology, histology & pathology). understand the mechanisms of drug action and principles of drug design (knowledge of pharmacology & ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Biolääketiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisesti luonnontieteellinen ja lääketieteellinen opetus. Opinnoissasi perehdyt ihmisen biologian ja fysiologian taustoihin ja tapahtumiin solu- ja molekyylitasolla, lääkeaineisiin ja niiden vaikutusmekanismeihin, perinnöllisyystieteeseen ja bioinformatiikkaan. Ihmisen terveyteen ja sairauksiin liittyvät näkökulmat ovat vahvasti mukana opetuksessa. Opiskelu on käytännönläheistä. Teoriaopintojen vastapainona on runsaasti laboratoriotyöskentelyä. Laboratoriotöissä tutustut opittavaan aiheeseen muun muassa käyttämällä ihmisen soluviljelmiä ja modernia proteiini-, DNA- ja RNA-analytiikkaa. Kandidaattiopinnot antavat hyvän peruspohjan englanninkielisille maisterivaiheen opinnoille. Maisterivaiheen molekyylilääketieteen opinnoissa syvennytään sairauksien syntyyn, diagnostiikkaan sekä hoitoon molekyyli- ja solutasolla. Maisteriopinnoissa voit myös perehtyä lääkekehitykseen. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ympäristö- ja biotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa on aluksi yhteisiä perusopintoja 30 op. Yhteiset perusopinnot suoritettuasi voit kiinnostuksesi mukaisesti suunnata opintosi neljän vaihtoehtoisen opintopolun mukaan: ympäristöteknologian ja ympäristöterveyden linjat Kuopion kampuksella, ympäristöbiologian linja molemmilla kampuksilla ja biologian aineenopettajan linja Joensuun kampuksella. Perusopinnot voi suorittaa molemmilla kampuksilla, ja myös kampuksen vaihto on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen, opintopolkua valittaessa. Koulutusohjelma tarjoaa siten erittäin joustavat opiskelumahdollisuudet. Suositeltavia sivuaineita ympäristö- ja biotieteiden koulutusohjelmassa ovat biokemia ja hydrobiologia, kemia, solu- ja molekyylibiologia, ihmisen biologia, maantiede, terveystiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus tai johtaminen ja markkinointi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Wood Materials Science, Master of Science

  The core of the MSc Wood Materials Science studies consist of wood chemistry and wood characterization, production and conversion of wood for bio-based materials, products and future energy use that create added value to the raw material. Furthermore, laboratory work, practical training, lectures, e-learning and seminar work are all essential parts of the curriculum. During the programme, you will familiarise yourself with production and sourcing of functional wood biomass, biorefining techniques, biomass conversion processes and novel product innovations. Furthermore, you will learn to develop innovations and business solutions for industry. We aim at training people to have a practical set of skills needed to develop, utilise and critically assess the latest biomass-related research in working life, and future PhD studies for those interested in careers in industrial research or academia. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Biologia, filosofian maisteri (2 v)

  Voit suunnata opintosi tukemaan itseäsi kiinnostavaa biologian osa-aluetta. Sivuaineeksi voit valita minkä tahansa suuntautumistasi tukevan oppiaineen. Tarjolla on biokemian perus- ja aineopinnot, hydrobiologian perus- ja aineopinnot sekä soveltavan biologian perusopinnot. Voit myös valita monitieteiset ympäristöopinnot, kemian tai jokin muun luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan oppiaineen. Sivuaineeksi sopii myös muiden tiedekuntien oppiaineista esim. maantiede, terveystiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus tai johtaminen ja markkinointi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v+ 2 v)

  Haaveiletko matemaattisten aineiden opettajan työstä lukiossa tai peruskoulussa? Tämä onnistuu Itä-Suomen yliopistossa. Aineenopettajan koulutusohjelman opinnoissa yhdistyy syvällinen matemaattisten aineiden osaaminen sekä monipuolinen pedagoginen tietämys. Useimmiten valmistuvalla opettajalla on joko kahden tai kolmen aineen kelpoisuus, mikä varmistaa erinomaisen työllistymisen. Tarvittaessa opiskelija voi joustavasti vaihtaa pääainetta myös opintojen aikana koulutusohjelman sisällä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Oletko aina haaveillut matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan työstä lukiossa tai peruskoulussa? Tai miltä kuulostaisi matemaattisten aineiden opettajan ja luokanopettajan tutkinto samalla kertaa? Nämä molemmat onnistuvat Itä-Suomen yliopistossa. Hakukohteista voit valita sen koulutason, millä haluat opettaa. Tämän koulutusohjelman opinnoissa yhdistyvät syvällinen matemaattisten aineiden osaaminen sekä monipuolinen pedagoginen tietämys. Koulutusohjelmassa opiskelija voi suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien kokonaisuuden, jolloin hän saa myös luokanopettajan kelpoisuuden. Tämä on ainutlaatuista Suomessa! Useimmiten valmistuvalla opettajalla on kahden matemaattisen aineen kelpoisuus ja luokanopettajan kelpoisuus, mikä mahdollistaa erittäin monipuolisen työllistymisen. Tarvittaessa opiskelija voi joustavasti vaihtaa pääainetta myös opintojen aikana koulutusohjelman sisällä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Matematiikka, fysiikka ja kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Fysiikka:Fysiikan perusopinnoissa täydennät ja syvennät lukiossa oppimiasi tietoja fysiikan eri osa-alueilta. Aineopintojen kurssit tarjoavat laajan tietopohjan mekaniikasta, termofysiikasta, sähkömagnetismista, optiikasta ja kvanttifysiikasta. Maisterin opinnot suoritettuasi ymmärrät fotoniikan ilmiöitä ja käsitteitä, pystyt suunnittelemaan ja analysoimaan optisia systeemejä, osaat tuottaa fotoniikan alalla käytettäviä optisia komponentteja sekä saat valmiudet tieteelliseen ja tekniseen keskusteluun fotoniikan alalta. Kemia:Opinnot sisältävät kemian teorioiden, tutkimus- ja laboratoriomenetelmien perusteiden sekä laaja-alaisen ja uuden kemian tiedon oppimista. Opetuksessa käytettävät monipuoliset opetusmenetelmät ja modernit tilat luovat hyvän pohjan kemian syvälliseen oppimiseen. Tutkinto antaa valmiudet opintojen soveltamiseen työelämässä. Matematiikka:Ensimmäisen vuoden aikana tutustut yliopistomatematiikan luonteeseen, toisena ja kolmantena vuonna pääset sisälle matematiikan keskeisiin osa-alueisiin. Maisterin tutkinnon matematiikan opinnoissa on paljon valinnaisuutta. Voit valita mihin aihepiiriin haluat erikoistua ottaen huomioon sen millaisiin työtehtäviin haluat opintojen jälkeen suuntautua. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ympäristö- ja biotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa on aluksi yhteisiä perusopintoja 30 op. Yhteiset perusopinnot suoritettuasi voit kiinnostuksesi mukaisesti suunnata opintosi neljän vaihtoehtoisen opintopolun mukaan: ympäristöteknologian ja ympäristöterveyden linjat Kuopion kampuksella, ympäristöbiologian linja molemmilla kampuksilla ja biologian aineenopettajan linja Joensuun kampuksella. Perusopinnot voi suorittaa molemmilla kampuksilla, ja myös kampuksen vaihto on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen, opintopolkua valittaessa. Koulutusohjelma tarjoaa siten erittäin joustavat opiskelumahdollisuudet. Suositeltavia sivuaineita ympäristö- ja biotieteiden koulutusohjelmassa ovat biokemia ja hydrobiologia, kemia, solu- ja molekyylibiologia, ihmisen biologia, maantiede, terveystiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus tai johtaminen ja markkinointi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages