• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Geostrojnik rudar

  S končanim programom si usposobljen/a za: izvajanje tehnoloških procesov izdelave vrtin, pridobivanja mineralnih surovin, odstranjevanja jalovine in njenega skladiščenja; izvajanje tehnoloških procesov razstreljevanja v rudarstvu in načrtovanje minerskih del; skladiščenje, manipuliranje in pravilno uporabo razstrelilnih sredstev v rudarstvu; uporabo orodij, strojev in naprav pri izdelavi podzemnih prostorov, predorov, jaškov in vrtin; uporabo strojev in naprav za zbiranje sekundarne mineralne surovine in jalovine ter njihovo ločevanje; osnovni vizualni pregled in vzdrževanje strojev in naprav v rudarstvu; ugotavljanje značilnosti geoloških zemeljskih struktur, razlikovanje mineralov, kristalov in kamnin; izvajanje meritev zračenja, spremljanje parametrov in analiziranje rezultatov; preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del; izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje; pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov; uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju; razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Geotehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki; rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del; pripravo načrta uporabe vrtalnih orodij in rabo orodij, strojev, naprav in merilnih instrumentov pri izvajanju rudarskih in geotehničnih del; izvajanje vrtalnih in razstreljevanih del v rudarstvu in geotehniki ter načrtovanje minerskih del; skladiščenje, manipuliranje in pravilno uporabo razstrelilnih sredstev v rudarstvu; ugotavljanje karakteristik jamskega zračenja ter izvajanje meritev zračilnih in vodnih parametrov; izvajanje sistemov zračenja in odvodnjavanja rudarskih in geotehničnih objektov; proučevanje geološke strukture kamnine, oceno premikov brežin, plazišč in nasipov ter njihovo saniranje; izvajanje jamomerskih geodetskih meritev in vrednotenje rezultatov; izvajanje postopkov skladiščenja, deponiranja in transporta surovin; izvajanje tehnoloških procesov pri sanaciji in rekultivaciji površine in podzemnih prostorov; upoštevanje trajnostnega razvoja pri izvajanju posegov v prostor; izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja; gospodarno, odgovorno in socialno ravnanje v delovnem o ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Lesarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov; izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka; določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov; določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv; oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje; določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij; izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem; načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu; upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu; delovanje po načelih projektnega načina dela. ...

  Provider NameŠolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Lesarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov; izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka; določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov; določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv; oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje; določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij; izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem; načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu; upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu; delovanje po načelih projektnega načina dela. ...

  Provider NameŠolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Lesarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov; izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka; določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov; določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv; oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje; določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij; izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem; načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu; upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu; delovanje po načelih projektnega načina dela. ...

  Provider NameŠolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Lesarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov; izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka; določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov; določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv; oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje; določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij; izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem; načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu; upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu; delovanje po načelih projektnega načina dela. ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Lesarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov; izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka; določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov; določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv; oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje; določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij; izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem; načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu; upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu; delovanje po načelih projektnega načina dela. ...

  Provider NameŠolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Mesar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v mesarstvu; pravilen razsek, izkoščevanje, obdelavo in kategorizacijo mesa; izdelavo presnih in sušenih mesnih izdelkov; izdelavo toplotno obdelanih mesnin in gotovih jedi; pravilno pakiranje in skladiščenje mesa ter izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo mesa in mesnih izdelkov; svetovanje kupcem; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Mesar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v mesarstvu; pravilen razsek, izkoščevanje, obdelavo in kategorizacijo mesa; izdelavo presnih in sušenih mesnih izdelkov; izdelavo toplotno obdelanih mesnin in gotovih jedi; pravilno pakiranje in skladiščenje mesa ter izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo mesa in mesnih izdelkov; svetovanje kupcem; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameGrm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Mesar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v mesarstvu; pravilen razsek, izkoščevanje, obdelavo in kategorizacijo mesa; izdelavo presnih in sušenih mesnih izdelkov; izdelavo toplotno obdelanih mesnin in gotovih jedi; pravilno pakiranje in skladiščenje mesa ter izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo mesa in mesnih izdelkov; svetovanje kupcem; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameIzobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages