• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameSrednja trgovska šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameŠola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameŠolski center Ptuj, Ekonomska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameŠolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Fotografski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: ustvarjalno snovanje in priprava idej za fotografske naloge; fotografiranje na področju klasičnih fotografskih tem v ateljeju in na prostem (pokrajinska, portretna, reportažna in arhitekturna fotografija); fotografiranje na področju komercialne in tehnične fotografije (modna, reklamna,industrijska in reprodukcijska fotografija); fotografiranje na področju znanstvene in tehnične fotografije (mikro in mikroskopska fotografija ter fotografija v arhivske namene, medicine, arheologije, varstva okolja, restavratorstva in kartografije); fotografiranje na področju beleženja dogodkov (novinarska in reportažna fotografija); fotografiranje z analogno in digitalno fotografsko opremo; snemanje s filmsko in video snemalno kamero; delo s programi za vektorsko grafiko in obdelavo digitalnega slikovnega gradiva; delo v fotografskih laboratorijih za črno belo in barvno fotografijo; samostojno vodenje in delo v obrtni fotografski delavnici. ...

  Provider NameSrednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Grafični tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo merilnih naprav in izvajanje kontrolnih postopkov v tisku in grafični dodelavi; uporabo standardov za vodenje in zagotavljanje kakovosti; pripravo in pravilno uporaba grafičnih materialov; izvajanje del v tisku in grafični dodelavi; tiskanje v različnih tehnikah tiska; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci in strokovnjaki ob uporabi temeljne strokovne terminologije; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi. ...

  Provider NameSrednja medijska in grafična šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Medijski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: delo s programi za vektorsko grafiko; obdelavo digitalnega slikovnega gradiva; prelom strani; ustvarjalno delo v fotografiji; izdelavo animacije in uporabo v komercialne namene; ustvarjalno snovanje in animiranje za izdelavo animiranega filma; realizacijo lastne zasnove enostavnejše avdio-video produkcije; prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca; izdelavo predloge kot osnove za tehnično izdelavo spletne strani. ...

  Provider NameEkonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Medijski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: delo s programi za vektorsko grafiko; obdelavo digitalnega slikovnega gradiva; prelom strani; ustvarjalno delo v fotografiji; izdelavo animacije in uporabo v komercialne namene; ustvarjalno snovanje in animiranje za izdelavo animiranega filma; realizacijo lastne zasnove enostavnejše avdio-video produkcije; prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca; izdelavo predloge kot osnove za tehnično izdelavo spletne strani. ...

  Provider NameEkonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Medijski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: delo s programi za vektorsko grafiko; obdelavo digitalnega slikovnega gradiva; prelom strani; ustvarjalno delo v fotografiji; izdelavo animacije in uporabo v komercialne namene; ustvarjalno snovanje in animiranje za izdelavo animiranega filma; realizacijo lastne zasnove enostavnejše avdio-video produkcije; prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca; izdelavo predloge kot osnove za tehnično izdelavo spletne strani. ...

  Provider NameSrednja medijska in grafična šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Medijski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: delo s programi za vektorsko grafiko; obdelavo digitalnega slikovnega gradiva; prelom strani; ustvarjalno delo v fotografiji; izdelavo animacije in uporabo v komercialne namene; ustvarjalno snovanje in animiranje za izdelavo animiranega filma; realizacijo lastne zasnove enostavnejše avdio-video produkcije; prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca; izdelavo predloge kot osnove za tehnično izdelavo spletne strani. ...

  Provider NameSrednja šola za oblikovanje Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages