• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 20 items
 1. Swedish Education system description at Eurypedia

  Eurypedia offers comprehensive descriptions of 38 European education systems, usually at national level, but sometimes also at regional level. Eurypedia is a resource tool which is regularly updated and completed by the Eurydice Network. Here is information about the Swedish Education system.  ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden
 2. National Agency for Erasmus

  The Erasmus Programme is a European Union exchange programme. Since January 2014 Erasmus+ is the new programme combining all the EU's current schemes for education, training, youth and sport. The Swedish Council for Higher Education is the the National Agency responsible for Erasmus.  ...

  Category: Exchange and Grants Location: Sweden
 3. Swedish Agency for Youth and Civil Society

  Swedish Agency for Youth and Civil Society is distributing funds to the civil society in the form of support for organisations, projects and international cooperation. All the support is given on behalf of the Swedish government. They were responsible for Leonardo Da Vinci, which is since January 2014 a part of Erasmus+.  ...

  Category: Exchange and Grants Location: Sweden
 4. Your Europe- Utbildning

  Ditt Europa är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att göra saker i andra Europeiska länder – utan krångel eller onödig byråkrati. Här kan du hitta generell information om utbildningsmöjligheterna inom EU.  ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden
 5. Utbildnings- och ungdomsfrågor i EU

  Europeiska unionens hemsida med generell information om praktik, akademiska studier, volontärarbete och andra utbildnings- och ungdomsfrågor inom EU.  ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden
 6. The European Job Mobility Portal- EURES Sweden

  EURES hjälper arbetstagare att flytta över gränserna. Här kan du finna information om den svenska och europeiska arbetsmarknaden samt reglerna om fri rörlighet för arbetstagare. EURES (EURopean Employment Services) är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Även Schweiz deltar. I nätverket ingår bland annat offentliga arbetsförmedlingar, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Europeiska kommissionen ansvarar för samordningen av nätverket. ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden
 7. Study in Sweden- Fees and costs

  Studyinsweden.se is an official resource on studying in Sweden for prospective and current international students. It is built and maintained by the Swedish Institute, a public agency tasked with promoting Sweden abroad. Information about application and tuition fees are available here.  ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden
 8. University Admissions- Fees

  Universityadmissions.se is the official website for applying to higher education in Sweden and is managed by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Information about fees can be found here and it is also possible to pay application fees through the website.  ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden
 9. Skolverket- The Swedish education system

  The Swedish National Agency of Education, the central administrative authority for the public school system, publicly organised preschooling, school-age childcare and for adult education, provides an overview of all parts of the Swedish education system.  ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden
 10. Sweden.se- Education in Sweden

  Sweden.se is developed and maintained by The Swedish Institute and is publicly funded by the Swedish Government Offices and three other organisations. Information about education in Sweden, including recent changes to the education system and the history of the Swedish school system is available at the website.  ...

  Category: Moving to a country Location: Sweden

Pages