• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 371 items
 1. Μaster's Degree in "Business Administration". Directions: a) Financial and Accounting Administration, b) Progect mnanagement, c) Informatics Systems, d) Tourism and Hospitality management, e) Marketing. Department of Business Administration. Faculty of Bu

  The Postgraduate Studies Programme titled Master in Business Administration serves the following purpose:- advancement of knowledge in the specific subject of the programme; - development of research in the subject of Administration and Finance; - preparation for postgraduate studies of doctoral level. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó - képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; - képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; - megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; - részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; - elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.  A képzés során megszerezhető ismeretek: - ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; - az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; - az üzleti rendszerek fejlesztésére irányuló tevékenységek hatékonyságát mérni tudja.  A képzés során megszerezhető személyes adottság ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; -     képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; -     megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; -     részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; -     elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; -     az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; -     az üzleti rendszerek fejlesztésére irá ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. általános informatikus szakmérnök

  Alkalmazható tudáselemek, ismeretek:* Gondolkodási folyamatok megtervezése,* A tanultak számítástechnikai alkalmazásainak rendszerezése,* Gráfelméleti kutatások alkalmazása a gyakorlati élet különböző területein,* Gépi fordítás, fordítóprogramok,* Kiszámíthatósági és algoritmuselméleti problémák,* Informatikai területen rendszerszemléletű tervezés, szervezés és üzemeltetés.Személyes kompetenciák:* prezentációs készség,* kommunikációs rugalmasság,* konfliktusmegoldó készség, kapcsolatteremtő készség,* kompromisszumkészség,* közérthetőség,* nyelvhelyesség,* fogalmazó készség,* logikus gondolkodás,* rendszerező képesség,* gyakorlatias feladatértelmezés,* áttekintő képesség.A szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazásakompetencia követelményei:* szakmai ismeretek és azok adekvát alkalmazása,* eszközök interaktív használata,* problémamegoldó gondolkodás,* együttműködés, * szociálisan heterogén környezetben való működés,* megbízhatóság,* teljesítőképesség, * autonóm cselekvés, * felelősségvállalása különféle gazdálkodó szervezetek IT részlegeinél. ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. általános informatikus szakember

  A továbbképzés alapvető célja felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára olyan informatikus szakképzés biztosítása, melynek eredményeképpen képessé válnak a számítástechnika, az informatika korszerű eszközeinek és módszereinek alkalmazására az eredeti szakmájukban vagy informatikai szakterületen.   A szakon végzett hallgató - Ismeri a számítástechnika és a szoftverkészítés alapjait, továbbá a legújabb internetes technológiákat. Képes a digitálisan tárolt információ on-line és off-line megjelenítésére. - Ismeri a korszerű számítógépeket, perifériáikat, a leggyakrabban alkalmazott szoftvereket. Képes számítógépes rendszerek működtetésére és üzemeltetésére. - Ismeri a számítógépes alkalmazások létrehozásához szükséges hardver és szoftver eszközöket. Jártas a fejlesztés módszereiben. Ismeri, és használni tudja a modern internetes alkalmazásokat és technológiákat. Képes adatbázisok megtervezésére, felépítésére és kezelésére. - Jártas az algoritmizálás, az információk strukturált megjelenítésének területén is, ismeri ezek strukturált, on-line megjelenítésének, a tartalom on-line közvetítésének a formáit. Átlátható, világos, egységes szerkezetet, stílust teremt a modern eszközök segítségével az információk megjelenésében, annak vizuális és interaktív formáiban. - Képes igényes weblapok megtervezésére.   Az általános informatikus továbbképzési szak számos kulcskompetenciát kapcsol össze, fejleszt és mélyít el. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való ké ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Website creator (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, implements and checks own work in the creation of websites, plans the rational use of time and space on server medium, ensures the quality and efficiency of own work in the working environment in accordance with regulations and standards, protects health and the environment, develops entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, use of information and communication technologies, protects the identity of users and their data, uses computer tools effectively, and monitors new software tools and the development thereof, takes a systematic approach to the search for solutions to problems that arise, participates in and manages a group that creates websites, works with clients in defining and performing tasks related to the creation of websites, creates websites, drafts instructions for use of websites tailored to users, and maintains, refreshes and updates websites. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Web developer

  Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija reikalinga norint projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius IT įmonėse. Asmuo įgijęs žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją, turi: - gebėti projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius. - mokėti programuoti PHP ir JAVA kalbomis. - analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones. - eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą. - parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas. - žinoti kompiuterinio raštingumo reikalavimus, įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam žiniatinklio programuotojo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal žiniatinklio aplikacijų programuotojo mokymo programą. Žiniatinklio programuotojo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo m ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. VOCATIONAL UPPER SECONDARY SCHOOL DEGREE (Ptychio Epaggelmatikis Eidikotitas)- Specialty "Support for Computer Systems, Applications, and Networks"

  The holder of a Vocational Upper Secondary School degree of this specialty: KNOWLEDGE1. Identifies the basic electronic components and materials used in a computer system or computer network. 2. Uses the specified professional terminology established within the scope of his employment.SKILLS1. Develops simple web and multimedia applications.2. Operates the key operating systems.3. Operates the basic devices of a computer system.4. Implements guidelines and rules referred to technical manuals for hardware and software.5. Installs a simple local computer network and connects it to the Internet.6. Detects failures to computer systems and computer communication systems in order to restore them or propose ways to resolve them.7. Uses tools for the development and control of Internet and multimedia applications. 8. Uses good operation control tools for the hardware and network infrastructures.9. Implements programmes for the technical support and customization of network infrastructures. 10. Identifies and uses the suitable protocols for the interconnection of devices and for communication. 11. Takes preventive safety measures during the diagnosis and repair procedure of malfunctions in computing systems. 12. Establishes a healthy and safe working environment.13. Investigates the needs of the company (client) or the individual in hardware and software products.14. Communicates with users / customers and promotes networking equipment and network services.15. Operates and utilizes office automation software.16. Prepare ...

  Awarding bodyMinistry of Education, Research and Religious Affairs

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. VOCATIONAL UPPER SECONDARY SCHOOL DEGREE (Ptychio Epaggelmatikis Eidikotitas)- Specialty "Computers and Networks"

  The holder of a Vocational Upper Secondary School degree of this specialty: KNOWLEDGE1. Explains the key concepts, the sizes and basic principles of Electronics to the extent required for the performance of his professional work.2. Identifies the basic electronic components and the materials used.3. Explains electronic circuit diagrams.4. Recognizes computer architecture.5. Clarifies the technical manuals of the computer subsystems and of the peripheral devices. 6. Describes how to organize a warehouse containing materials, spare parts, tools and devices and how to take care for the safety of materials.SKILLS1. Operates the basic electronic instrumentation and performs electronic measurements.2. Welds electronic components on a printed circuit board, based on an electronic drawing.3. Assembles, installs and verifies the operation of PCs, peripherals and networks.4. Uses special software for collecting, transmitting and verifying data. 5. Detects and restores damage to computer systems and computer networks.6. Assembles simple circuits with microprocessors and programs them.7. Selects the appropriate components for the assembly of a computer.8. Accurately follows the manufacturer's instructions for the installation of the required materials.9. Installs hard drives, drivers ROM CD, floppy drives, etc.10. Installs network cards and expansion cards (video-audio, etc.) following the instructions in order to set them up for operation.11. Is knowledgeable about installing and operating the operating system of the comp ...

  Awarding bodyMinistry of Education, Research and Religious Affairs

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: WEB DESIGNER – DEVELOPER

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages