• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 75 items
 1. a gyermekkor mozgásfejlesztője

  A) Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során megszerzett pedagógiai, módszertani, anatómiai, ortopédiai, belgyógyászati és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a 3-12 éves korosztály speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátásra. B) Személyes adottságok, készségek:A képzésben résztvevők a szak elvégzésére korábban alapképzésben megszerzett ismereteik birtokában képesek. További követelmény, hogy fizikai állapotuk feleljen meg a képzés alatt előírt követelmények teljesítéséhez. Olyan hallgatók legyenek, akik elhivatottságot éreznek a szak elvégzésére. A gyakorlati órákra való felkészülés megköveteli a megfelelő fizikai adottságokat: a jó állóképességet és az alapedzettséget. C) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könnyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül. ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. applied nutrition manager

  A képzés célja olyan multidiszciplinris élelmiszeripari ismeretekkel bíró szakemberek képzése, akik vendéglátási, étkeztetési, élelmiszeripari és természettudományos, egészségügyi, táplálkozási és szociális ismereteik alapján képesek az egészséges táplálkozás értékeinek megfelelő étkezési, élelmiszeripari termékek forgalmazásában, valamint élelmiszertudományi és termékértékelési kompetenciák alapján az egészséges táplálkozásmenedzsment szokásainak és eljárásainak kialakításában közreműködni, az ezzel kapcsolatos méréseket és hatásokat elvégezni és értékelni.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók ismerik – a modern táplálkozás- és élelmiszertudományi, egészség- és orvostudományi ismereteket, az egészség táplálkozástudományi összetevőit, a szegénységgel kapcsolatos egyoldalú táplálkozások speciális hatásait, valamint a modern táplálkozás- és élelmiszertudomány alkalmazási lehetőségeit a csecsemők, gyermekek, fogyatékkal élők, viselkedés- és magatartászavaros, idős lakosok, sportolók, fitneszsport- és egyéb mozgásban résztvevők esetében;– a statisztikai és epidemológiai helyzetre vonatkozó forrásokat és elemzési módszereket, a táplálkozási adatmérés és analitika módszereit és eljárásait;– a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai ismereteket, valamint azt, hogy miként hatnak tápanyagok és egyéb élelmiszerkomponensek a test funkcióira, miként védekezhetnek betegség ellen, melyek az egészség helyreál ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Bachelor in de ergotherapie

  1. Definieert autonoom en in samenspraak met de cliënt de hulpvraag gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context. 2. Formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig. 3. Formuleert ergotherapeutische doelen gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context. 4. Stelt autonoom voor de ergotherapeutische interventie een plan van aanpak op, voert dit uit, evalueert en stuurt bij, rekening houdend met de cliënt en zijn context. 5. Overlegt met, rapporteert aan en werkt professioneel samen met alle betrokkenen gericht op een bepaalde ergotherapeutische hulpvraag. 6. Neemt een verantwoordelijke rol op als ergotherapeut in een multiprofessioneel team. 7. Is verantwoordelijk voor de eigen ergotherapeutische interventies vanuit de principes van kwaliteitszorg. 8. Toont ondernemerszin en/of initiatief bij het organiseren en uitbouwen van de dienst en/of het project waarvoor hij (mede)verantwoordelijk is. 9. Volgt als ergotherapeut relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen een nationaal en internationaal kader op. 10.Houdt in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische en diversiteitsaspecten. 11.Reflecteert op de persoonlijke ontwikkeling en de professionele deskundigheid vanuit een actieve houding voor leven lang leren 12.Redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kenni ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in Dental Technology. Department of Dental Technology. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  After completing their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as a Dental Technologist responsible in areas of their competence:- They assume responsibility for the establishment and operation of a dental laboratory and are able to ensure the quality and certify the suitability of dental prostheses manufactured. - They choose the appropriate machinery and institutions to equip dental laboratories, see to their maintenance and implement the relevant hygiene and safety rules.- They stay up to date about for modern materials, choosing the appropriate ones, for the required biological behaviour and the laboratory method to be followed, based on the specific case at hand.- They man the dental laboratory with qualified staff; they supervise them and assign them with specific tasks, depending on their specialty.- They design and manufacture all types of dental prostheses, of Mobile and Fixed Prosthodontics, according to the written instructions of the dentist, with the aim of preserving or restoring the balance of the stomatognathic system.- They designs and manufacture various types of orthodontic devices, both intraoral and extraoral retainers, according to the instructions of their dental colleagues.- They possess the fundamentals of prosthetic implants and maxillofacial prosthetics to be able to attend specialized courses.- In the context of collective work, they participate in a work group with expert dentists for the des ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Bachelor of Occupational Therapy. Department of Occupational Therapy. Faculty of Health and Caring Professions, Technological Educational Institution of Athens.

  Knowledge: Upon completing their studies, Department graduates acquire the necessary scientific knowledge and develop the skills and abilities as Occupational Therapists in order to be professionally active in all areas of the Department's cognitive subject either as freelancers or as officers, employees or members of scientific groups in hospitals, offices and agencies of Primary, Secondary and Tertiary Care.Skills: A graduate Occupational Therapist, by understanding the importance of work and activity in the daily life of people, works with people of all ages who experience difficulties and / or disabilities, limitations in the execution of work and activities in their daily life, and / or difficulty in equal social participation (people with mental, physical, neurological, sensory and cognitive disorders, and people with social constraints such as senior citizens, prisoners, the homeless, refugees, etc.). Competences: In particular, they have the abilities, skills and knowledge to be able to:- Use a variety of assessment methods (observation, interview, weighted and non-weighted tests etc.) to assess the abilities and difficulties of the individual in the performance of his/her daily work and self-care activities, productivity, entertainment, etc.) and the factors (the person's skills and environmental data) that lead to such difficulties. - Set objectives and plan intervention in collaboration with the person and his/her family, making use of the results of the evaluation.- Select, analyse, classify and adj ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor of Optics & Optometry (B.Sc.), Department of Optics and Optometry. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  Upon completion of their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge and skills, as Opticians and Contact Lens Fitters to be employed in all areas of the Department's field, either as self-employed, either as persons responsible or executives of related business executives and industries, organizations and services. In particular, the Optician and Contact Lenses Fitter: • Applies modern scientific and technological methods and practices to the implementation and fitting of corrective or protective lenses, to the implementation and optometric confirmation of prescription contact lenses as well as to the marketing and trading of sunglasses and other visual aids.• Applies modern laboratory techniques in the establishment and operation of an optical shop, prescription laboratory and fitting area for contact lenses.• Deals with the social and legal obligations of optical businesses towards customers, ophthalmologists and local or national health institutions.• Deals with the research, the development and innovation in every field of Optics and of the application of contact lenses and vision aids. • Has knowledge to develop relevant studies and design products for the optical industry.• Has skills for collective and team work, both within the field of Optics and its applications, and in other fields, such as the organization and management of departments and offices for importing and distributing Optical Goods. Also participates in the following:* Plan and organiz ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor of Physiotherapy. Department of Physiotherapy, Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the Department of Physiotherapy, from Athens Technical Educational Institute acquires: KNOWLEDGE: The graduate acquires the knowledge necessary for the application of appropriate and research-backed scientific methods, techniques and instruments for the prevention, treatment and rehabilitation of injuries, diseases and disorders, both congenital and acquired, which cause disturbances in the functioning of skeletal, muscular, nervous, respiratory, cardiovascular system, etc.SKILLS: The graduate has skills for understanding, through physiotherapeutic evaluation, the therapeutic sequences necessary for organizing the treatment protocol used for addressing the above pathologies. Training in Physiotherapy Department leads to the creation of responsible employees, capable to implement concrete scientific directions of the curriculum in the field of Public Health.COMPETENCES: The graduate is able to apply safely, responsibly and effectively the treatments and techniques taught in both theoretical and practical levels. Emphasis is placed on working with educational and medical institutions in Greece and abroad, for the exchange of information and knowledge through the conduct of joint training and research programs. LEARNING OUTCOMES: Upon completion of the undergraduate course of study, graduates of the Department of Physiotherapy have acquired the necessary knowledge, skills and abilities to choose approaches, design, and deal safely and effectively with pathological and funct ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  De Zorgverlener: 1. Inzicht hebben in de natuurwetenschappen, biomedische wetenschappen en humane wetenschappen relevant voor het toepassingsdomein Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. 2. Inzicht hebben in de bouw, ontwikkeling en het functioneren van de mens. 3. Inzicht hebben in de oorzaken, klinische verschijnselen, preventie en behandelingsprincipes van algemene en domeinspecifieke gezondheidsproblemen. 4. Op een duidelijke en gestructureerde wijze communiceren als zorgverlener binnen een opleidingscontext. 5. Een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren bij niet-complexe aandoeningen binnen een opleidingscontext, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. 6. Inzicht hebben in gezondheidsbevorderend gedrag met de nodige aandacht voor preventie. 7. Op basis van klinisch redeneren een kinesitherapeutische diagnose stellen en een (be-)handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren, binnen een opleidingscontext en rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. Zorgmanager: 8. Vanuit een professionele ingesteldheid nauwgezet werken, communiceren en reflecteren over het eigen functioneren binnen een opleidingscontext. 9. Kennis van de structuur van en de actoren binnen de gezondheidszorg relevant voor het toepassingsdomein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser: 10. In staat zijn relevante internationale wetenschappelijke informatie te verzamelen en interpreteren. 11. Onderzoeksmetho ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Bachelor's Degree in Optics and Optometry. Department of Optics and Optometry. Faculty of Health and Welfare Professions. Technological Educational Institute (TEI) of Western Greece.

  According to European and international standards, the Optician - Optimeter is the healthcare professional who has the following objective: - the primary examination, diagnosis, and recording of vision problems, without the use of pharmaceutical treatment, by checking: binocular vision, vision in persons of all ages (children, adults, seniors), of vision in the disabled, vision in persons with low vision issues, colour and 3D vision, vision at work, vision in special groups, e.g. athletes; - the restoration of vision, by prescribing: vision glasses, contact lenses, low vision accessories, orthooptic exercises or other exercises, visual training and by any other means, non-interventional and non-pharmaceutical;- the verification of an organic or systemic condition or dysfunction, either in the eye or in the optic system, and the immediate referral of patients to an ophthalmologist / ophthalmology clinic or to the relevant physician when making any such discovery. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Physical Therapy. Department of Physical Therapy. Faculty of Health and Welfare Professions.

  The graduates of the Department of Physical Therapy bear the professional title of "Physical Therapists" or "Physiotherapists" and upon completing their studies acquire the necessary scientific and technological knowledge, competences, and skills, in order to, autonomously, or in collaboration with physicians following a medical diagnosis relevant to the prevention, improve and restore pathological situations that are congenital and acquired, including trauma to the skeletal, muscular, neural, respiratory, and cardiovascular system, screen the patient, with regard to physical therapy, and select, organize and safety conduct the physical treatment required for the case at hand (Government Gazette 222/17-09-2003). Specifically, the graduate of the Department is capable of proceeding to and performing the physical therapy practices following a written diagnosis by a physician and its relevant instructions, and specifically: • Restore the patient by using, following a screening in terms of physical therapy, the most suitable, effective, and safe specific means, methods and techniques, such as kinesiotherapy, special mobilization techniques, the increase and reduction of temperature, electrical stimulation, biofeedback, pain recession, ergonomic training of the patient, and the improvement of the muscular functional capacity. • Evaluate the progress or stagnancy of the patient's situation and modify their rehabilitati ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages