• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 19 items
 1. Forestry Engineer

  A képzés célja erdőmérnökök képzése, akik a megszerzett műszaki és gazdasági ismereteik birtokában jártasak az erdészet fatermesztési, fahasználati és gazdálkodási szaktudományaiban, valamint a vadgazdálkodás szakterületén. Széles körű ökológiai képzettségük birtokában ismerik az erdei életközösség, valamint a környezet tényezői közötti kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit, ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök gyakorlati tevékenysége során a környezeti és az ökológiai tényezők figyelembevételével végzi az új erdők létesítésére, az erdő faállományának nevelésére, védelmére, az erdei termékek kitermelésére és értékesítésére, az erdészeti műszaki tervező és kivitelező munkára - erdészeti utak, vízügyi műtárgyak tervezése, építése - is kiterjedő tevékenységet. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek az erdőgazdálkodás, természetvédelem és vadgazdálkodást érintő jogszabályokkal kapcsolatban. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az erdőmérnök a) tudása Ismeri és érti az erdőgazdálkodás, valamint szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. Részletesen ismeri az erdőgazdálkodás természettudományos alapjait, az erdő és a környezet viszonyát. Ismeri a fenntartható erdőgazdálkodás műszaki-technológiai fejlesztési alapelveit, valamint birtokában van a legkorszerűbb erdőgazdálkodás-technológiai ismereteknek. Birtokában van az erdők és fásítások létrehozásához és n ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Master of Engineering in Forest Science (LLU)

  To master the forest policy, forest ecology, forest geography, special course in wood science, value of forest, extended course of research methodology, strategy of the EU forest branch as the general study courses; - to master theory of harvesting processes, the design basis of forest machines, the impact of forest machines on forest ecosystem as the special study courses; - to complete research practical work, to pass the master studies special courses’ exams, to elaborate and defend the Master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Master of Forest Science (Forest Ecology and Forestry) (LLU)

  Mastering Master of theoretical courses, the theoretical basics of Forest Sciences, Forest Sciences specialized courses, under the direction of the specialization to complete his research practices; - to develop and defend a master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Master of Forest Science (Forest Economics and Policy) (LLU)

  To master the theoretical basis of the Master’s degree study programme; - to master the basis of forest science and material sciences; - to master the special course of forest policy and economics; - complete research practice, according to specialization to elaborate and defend Master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Master of Forest Science (Forestry) (LLU)

  Mastering Master of theoretical courses, the theoretical basics of Forest Sciences, Forest Sciences specialized courses, under the direction of the specialization to complete his research practices; - to develop and defend a master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen bos- en natuurbeheer

  Leerresultaten 3 en 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in bos- en natuurbeheer en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in algemene, kwantitatieve en technologische aspecten van het bos- en natuurbeheer en de houtkunde, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de natuurlijke en door mensen beïnvloede processen in bos- en natuurgebieden én in socio-economische factoren en managementtechnieken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van beheergerichte problemen in bossen en natuurgebieden om een antwoord vinden op door de maatschappij gevraagde diensten en goederen en een bijdrage te leveren aan het bos- en natuurbeleid. 5. Zelfstandig een ingenieursproj ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen land- en bosbeheer

  Leerresultaten 3-14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de Master of Science in Land- en bosbeheer en op de Master of Tropical Natural Resources Management en profileren deze opleidingen ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze masteropleidingen bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Het beheer van natuurlijk hulpbronnen kunnen plaatsen in zowel een productiecontext als een conserveringscontext. 2. Functioneren in interdisciplinaire teams, de domein of discipline specifieke aanpak kunnen vergelijken met de aanpak binnen andere domeinen of disciplines, zich bewust zijn van de waarde, maar ook van de grenzen van de discipline in het leveren van een bijdrage aan het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. 3. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, oplossingen ontwerpen voor de specifieke casus met aandacht voor de toepassingsmogelijkheden en de bredere conceptuele draagwijdte. 4. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master's Degree in "Management of Water Resources in the Mediterranean". Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  The aim of this MSc (Master's Program) is the management and policies of Water Resources in the Mediterranean under conditions of water scarcity. The main aim of the Master Program is to provide education and knowledge on subjects such as: Conservation of Water Resources, Quality Control of Water, Water Policy and Legislation, Sustainable Power Features of urban and semi-urban areas in conditions of water scarcity, etc. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master’s degree in agrarian economy (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) analyse, synthesise and envisage solutions to agrarian economy issues, master fundamental scientific research methods, procedures and processes, develop critical and self-critical assessment, apply knowledge in practice, demonstrate autonomy in research work, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment),  (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the foundation(s) and history (development) of Agrarian economy, solve specific agrarian economy problems through the application of scientific methods and procedures (econometric modelling, multi-criteria decision-making methods, optimising and simulation, research on rural development), demonstrate coherent mastery of basic knowledge, integrate knowledge from various areas and apply Agrarian economy, Management in agriculture, Marketing in agriculture and rural development, place new information and interpretations in the context of Agrarian economy, understand the general structure of the fundamental discipline Agrarian economy and its links to sub-disciplines (Agricultural policy, Econometrics, Marketing management in agriculture) and related disciplines (Management in agriculture, Information technology, Rural development), understand and apply critical analysis methods and dev ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Master’s degree in agricultural engineering (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) take a comprehensive and in-depth view of the development of modern Mediterranean agriculture, taking account of the principles of sustainability, demonstrate extensive natural science and technical knowledge in the field of sustainable Mediterranean production and processing, solve problems analytically using various resources and an interdisciplinary approach, and transfer knowledge from theory to practice, demonstrate autonomy to perform research work in the field of natural science and agriculture, communicate using modern communication systems, critically and self-critically assess and produce independent texts (articles, papers, assessments and discussions), critically verify information and foresee solutions and consequences, apply theoretical and practical research methods, various procedures and technologies, show a commitment to ethics and a developed sense of professionalism, (subject-specific competences) demonstrate in-depth familiarity with the growth, development and origin of Mediterranean cultures, demonstrate in-depth familiarity with the specific and ecological requirements of individual Mediterranean species, demonstrate in-depth knowledge of the possibility for improvement and cultivation of new varieties through target-oriented plant breeding and in-depth knowledge of biotechnical methods, demonstrate in-depth familiarity with ecological principles in animal husbandry, demonstrate in-depth familiarity with factors affecting and guiding anima ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages