• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 912 items
 1. Adapted physical activity

  Objective(s) of a study programme: On the basis of achievements in international level fundamental and applied interdisciplinary science and technologies, to train Bachelor of Rehabilitation, specialist with a professional qualification of the Rehabilitologist of the disabled who will be able to work with persons with different disabilities (movement, vision, hearing, mental, etc.) in the areas of their physical, psychological and social rehabilitation, using various special means and methods of physical activity aiming at reducing their social exclusion and improving their quality of life. Learning outcomes: Programme graduate will be able to: 1. Find and understand modern scientific ideas emerging form fundamental and applied interdisciplinary research and practice, define a holistic approach to a human, explain the trends in the development of the society, stratification, social roles and identities, and to evaluate critically and analyze social problems according to contemporary sociological paradigms. 2. Define basic knowledge, theories and laws of life, medical and social sciences, which are the foundation of professional their qualifications; be able to extrapolate them developing their subject competences. 3. Use scientific databases, evaluate the quality of the information sources, use statistical testing and research methods in their own research in biomedical and / or social sciences. 4. Understand and be able to assess the social interaction of political, economic and cultural phenomena using that ...

  Provider NameLithuanian Sports University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Aesthetic Cosmetology

  General Description: Objective of a study programme: To prepare high qualification specialists of cosmetology, who are creative, think critically and are socially responsible, understand the principles of healthy lifestyle, are able to evaluate influence of external and internal factors for health and skin, to provide procedures of cosmetology, apply modern technologies, responsibly and effectively manage the processes of beauty service business, develop and seek for constant personal and professional improvement. Learning outcomes: The graduates of this study programme: 1. Will be able to apply knowledge of peculiarities of organism and human anatomic, physiological, pathological skin and/or skin lesions, the composition and purpose of cosmetic products, principles of performing and arranging cosmetologic procedures while providing beauty services to persons of any age. 2. Will be able to apply in their professional activity the principles of healthy lifestyle and knowledge about external and internal factor influence on health, skin and/or skin lesions, aiming to form positive customer attitudes towards areas of health, beauty and life quality improvement. 3. Will be able to gather and analyse data, to use informational technologies, to apply quantitative and qualitative research methods and to prepare research instruments, necessary to solve relevant problems of a professional activity. 4. Will be able to analyse beauty service market, the quality of provided services, and customer’s needs seeking to manage ...

  Provider NameUniversity of Applied Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Afspændingspædagogik og psykomotorik

  Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt. Du får bl.a. undervisning i psykomotoriske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.Som færdiguddannet kan du arbejde med forebyggelse samt med at behandle og undervise både børn og voksne. Du kan fx være ansat i sundhedssektoren eller have selvstændig praksis. Du kan også give psykomotorisk behandling i private virksomheder. ...

  Provider NamePsykomotorikuddannelsen i Randers - VIA UC (psykomotorik)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Aging Services Management

  Das Studium ist interdisziplinär angelegt und zwar im Schnittbereich zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Gerontologie und Gesundheitswissenschaften. Es sind Lehrveranstaltungsprüfungen aus folgenden Modulen abzulegen: - Gesundheitsökonomische Grundlagen - Einführung in die Unternehmensführung - Einführung in die Gesundheitswissenschaften und das Gesundheits- und Sozialwesen - Methoden der Public Health - Qualitätsmanagement - Einführung in die Gerontologie - Altenbetreuung und -pflege - Gesundheit und Gesundheitsförderung im Alter -E.Health und Gerontotechnik - Grundlagen -E-Health und Ambient Assisted Living - Projekt- und Prozessmanagement - Change- un Netzwerkmanagement - Soziale Interaktion und Kommunikation - Wisenschaftliches Arbeiten - Fallstudien / Praxisprojekte - Ethik - Recht - Bachelorarbeit & Praktikum ...

  Provider NameFerdinand Porsche FernFH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 5. Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus

  Apuvälineteknikoksi kouluttautuminen kestää 3,5 vuotta. Se on päätoimista päiväopiskelua joka koostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.  Ammattiopinnoissa on yhdistettynä teoreettinen opetus käytännön laboraatioihin. Käytännön harjoitteissa harjaannutetaan  osaamista oppilaitoksen omalla työpajalla. Ammattiopinnoissa osaamista rakennetaan apuvälineiden arviointiin sekä niiden valmistukseen. Näissä opinnoissa on  mukana kokemusasiantuntijoita sekä työelämän apuvälineasiantuntijoita. Ammattiopintojen keskeisenä  tavoitteena on apuvälineiden valmistuksen lisäksi kartuttaa opiskelijan asiakasosaamista ja ymmärrystä asiakkaan arjesta. Keskeisiä ammattiaineita ovat: Yleisimmät alaraaja-amputaatiot ja protetisointi Erityisjalkineet Lyhyet alaraajan ortoosit Yläraajan ja vartalon ortotiikka Jalkaterän ortoosit Jalkaterä-, lonkka-, yläraaja-amputaatiot ja protetisointi Liikkumisen apuvälineet Pitkät alaraajan ortoosit Työelämäharjoittelu 1-4 Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat 1) Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen, 2) Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi, 3) Apuvälinepalveluosaaminen, 4) Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen, 5) Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 6) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Koulutuksessa hyödynnetään CAD-CAM-teknologiaa kuten mm. 3D scannaus, rogottij ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Audiologist Programme

  Audionomprogrammet har hörselvetenskap som huvudämne och leder till att du får både en yrkesexamen som ger dig möjlighet att arbeta som legitimerad audionom och en kandidatexamen som ger dig möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå.I arbetet som legitimerad audionom möter du människor i alla åldrar och arbetar med utredning och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga. Du genomför audiologisk diagnostik och rehabilitering vilket bland annat innehåller hörselmätning, hörhjälpmedelsanpassning, stödjande samtal, rådgivning och undervisning. Dina studier på audionomprogrammet omfattar därför kurser med varierande inriktning mot både teknik, medicin, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora.Förutom en tvärvetenskaplig teoretisk utbildning innehåller audionomutbildningen även praktiska studier. De praktiska delarna av din utbildning genomför du på Region Örebro läns Audiologiska Utbildningsenhet. Örebro universitet är ensam om att kunna erbjuda denna typ av sammanhållen praktisk utbildning för dig som student.Efter audionomutbildningen kan du arbeta inom hörselvård, arbetsförmedling eller försäkringskassa, engagera dig i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel, eller läsa vidare till magister- och masterexamen samt inleda en forskarutbildning. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Audiologist Programme

  Audionomprogrammet har hörselvetenskap som huvudämne och leder till att du får både en yrkesexamen som ger dig möjlighet att arbeta som legitimerad audionom och en kandidatexamen som ger dig möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå.I arbetet som legitimerad audionom möter du människor i alla åldrar och arbetar med utredning och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga. Du genomför audiologisk diagnostik och rehabilitering vilket bland annat innehåller hörselmätning, hörhjälpmedelsanpassning, stödjande samtal, rådgivning och undervisning. Dina studier på audionomprogrammet omfattar därför kurser med varierande inriktning mot både teknik, medicin, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora.Förutom en tvärvetenskaplig teoretisk utbildning innehåller audionomutbildningen även praktiska studier. De praktiska delarna av din utbildning genomför du på Region Örebro läns Audiologiska Utbildningsenhet. Örebro universitet är ensam om att kunna erbjuda denna typ av sammanhållen praktisk utbildning för dig som student.Efter audionomutbildningen kan du arbeta inom hörselvård, arbetsförmedling eller försäkringskassa, engagera dig i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel, eller läsa vidare till magister- och masterexamen samt inleda en forskarutbildning. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Audiologopēdija- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, augstas kvalifikācijas speciālistu, ārstniecības personu – audiologopēdu – sagatavošanu, sniedzot viņiem padziļinātas medicīniskas zināšanas un prasmes atbilstoši valsts veselības aprūpes un rehabilitācijas sistēmas prasībām. Programmas uzdevumi Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālās medicīnas un klīniskajās pamatdisciplīnās; nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi speciālajās disciplīnās; veidot izpratni par rehabilitācijas un medicīnas sistēmu kopumā, sekmēt praktisko iemaņu apguvi dažādās veselības aprūpes jomās; motivēt un stimulēt tālākai profesionālai vai akadēmiskai izaugsmei. Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma personām, kam ir dažādas izcelsmes runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Avoimen väylä, Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelet fysioterapiaa ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Ongelmaperustaisessa oppimisessa hyödynnetään käytännön työtilanteita ja korostetaan opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa ja kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Toiminnallisissa opinnoissasi perehdyt ihmiseen kasvavana ja kehittyvänä sekä liikkuvana ja toimivana kokonaisuutena, opit arvioimaan ja edistämään ihmisten liikkumis- ja toimintakykyisyyttä sekä hyödyntämään tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia terapiamenetelmiä. Opintojesi aikana perehdyt yrittäjyyteen ja projektitoimintaan. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus syventää osaamistasi urheilufysioterapian alueella. Opintoihisi sisältyy 80 opintopistettä harjoittelua, joka toteutuu aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa erilaisissa projekteissa, sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa sekä oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä teoriaopintoihin yhdistyen. Opintojen alussa laadit yhdessä opettajatuutorisi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aikaisempi osaamisesi. Opettajatuutorin, opinto-ohjaajan ja muun henkilökunnan tukemana voit toteuttaa laatimasi HOPS:n pohjalta yksilöllistä opinto- ja urapolkuasi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Avoimen väylä, Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Koulutus on sosiaali- ja terveysalan, monialaiseen gerontologiseen tietoperustaan pohjautuvaa. Opintojen pääteemoja ovat: Monialainen orientaatio ikääntymiseen ja ikäihmisen kohtaamiseen Ikäihmisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimintaympäristöissä Ikäihmisen hoiva, hoito ja kuntoutuminen Ikäihmisten palveluiden johtaminen, organisointi ja kehittäminen Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on 60 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Vapaasti valittavien, ammattitaitoa tukevien opintojen laajuus on 15 opintopistettä. Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Opiskelussa korostuvat yhteistyötaidot, ryhmässä oppiminen ja itseohjautuvuus. Opiskelumenetelmät ovat vaihtelevia: luentoja, ryhmätehtäviä, itsenäisiä oppimistehtäviä, toiminnallisia harjoituksia jne. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages