• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 23 items
 1. Cyprus University of Technology

  Vision and MissionThe Cyprus University of Technology aspires to become a modern and pioneering University able to offer education and high level research in leading branches of science and technology which have high impact on the economic, technical, and scientific sectors. With its orientation towards applied research, the University aspires to establish for itself a role in support of the state and society in their efforts to confront problems, which cover all areas of science and technology. Faculties and Departments:Six (6) academic faculties are currently operating within the University, hosting ten (11) academic departments. Additionally, an International Institute and a Language Center are operating within the University.. Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental ManagementDepartment of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food ScienceDepartment of Environmental Science and Technology Faculty of Management and EconomicsDepartment of Hotel and Tourism ManagementDepartment of Commerce, Finance and Shipping Faculty of Communication and Media StudiesDepartment of Communication and Internet Studies Faculty of Health SciencesDepartment of NursingDepartment of Rehabilitation SciencesCyprus International Institute for Environmental and Public Health (CII) Faculty of Fine and Applied Arts Department of Multimedia and Graphic Arts Faculty of Engineering and TechnologyDepartment of Electrical Engineering, Computer Engineering and InformaticsDepartment of Mechanical Engineering and Materials Science a ...

  Provider NameCyprus Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus
 2. Dabas rekreācija- Mag. studijas

  Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Šauļu universitāti (Lietuva). Studiju programmas saturs: bioloģijas aktuālās problēmas, Lauka pētījumu metodoloģija, Starpdisciplināro pētījumu priekšrocības, Dabas atpūtas stratēģija, Ekonomiskā bioloģija, Dabas terapija, Cilvēku drošība, Vides interpretācija un demonstrējumi. Studiju programma dod iespēju: uzlabot un nostiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un darbavietu radīšanu; attīstīt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabas rekreācijas jomā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabas rekreācijā; padziļināt ieskatu ekonomiski pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā. Studiju programmas absolventiem būs iespējas: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Ekotehnoloģijas- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni • Vides ekonomika • Vides psiholoģija un veselība • Vides tehnoloģijas Programmas saturs Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģijas un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Sociālantropoloģija vides studijās; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadīšana un ekoinovācijas; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās Vides ekonomika: Klimata pārmaiņu ekonomika; Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums; Vides vērtību nometārā vērtēšana; Vides grāmatvedība Vides psiholoģija un veselība: Reklāmpsiholoģija ilgtspējīgai attīstībai; Veselības psiholoģija; Kurortoloģija; Vides dizains un ainavu arhitektūra Vides tehnoloģijas: Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas; Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums; Komunālās saimniecības inženierija; Ilgtspējīgas infrastruktūras apsaimniekošana Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Environmental Engineering- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the environmental engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of environmental engineering sciences, problems and theories in the field of environmental engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages