• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 59 items
 1. Ajalugu

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=3041 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Ajalugu

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80356 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Applied Ethics, Doctorate

  1. Knowledge and understanding 1.1. Doctoral students possess a clear and in-depth of all the fundamental elements of their special field of knowledge, as well as its main theories, concepts and terms and most recent developments. The level of understanding and expertise will be more extensive and deeper than that required at the previous degree level.1.2. Doctoral students possess a firm grasp of their field of specialisation and show an excellent knowledge of all elements pertaining to that area field of specialisation.1.3. Doctoral students are able to make important and innovatory contributions to their field of specialisation, either in the form of new knowledge or in the innovative utilisation and interpretation of previous knowledge.1.4. Doctoral students possess a good understanding of the scientific and methodological aspects of the subject, both those that apply to its theory and to the general body of opinion concerning the subject, its ideas and ethical standards.1.5. Doctoral students will be well aware of the financing of scientific research, how it is externally assessed and its practical application. 2. Types of knowledge 2.1. Doctoral students possess an extensive knowledge and understanding that they have developed via their own research and independent contribution, considered as important to their field of expertise.2.2. Doctoral students have defined and presented original ideas in a clear manner and evolved new knowledge on the basis of substantial research that ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. ARCHAEOLOGY

  ARCHAEOLOGY (ARHEOLOGIJA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Philosophy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. Arheologija (Archaeology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov arheologije, od t. i. arheologije kulturnih krogov, procesne arheologije kot tudi po-procesnih pristopov analize in interpretacije človeških dejavnosti. Hkrati pa program ne izključuje klasičnih zgodovinskih pristopov, kot sta politična in ekonomska zgodovina. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Arhivske znanosti (doctoral programme of Archival Science)

  Temeljni cilj študijskega programa je oblikovanje diplomanta z ustreznimi kompetencami, ki jih potrebujejo ne samo ustvarjalci arhivskega gradiva v javnem in privatnem sektorju, ampak tudi različne arhivske ustanove, ponudniki storitev in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s področji upravljanja, ohranjanja in uporabe arhivskih vsebin in njihovih nosilcev celotnem življenjskem ciklu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. CLASSICAL SCIENCE

  CLASSICAL SCIENCE (KLASIČNE NAUKE) is PhD programme of academic studies offered by the Faculty of Philosophy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. Doctoral Degree Programme in Humanistic Sciences (4 yrs)

  Aate- ja oppihistoria: Aate- ja oppihistorian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka ovat päteviä analysoimaan aatteellisia virtauksia ja tieteen kehitystä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti kykyä tulkita ja selittää ajattelutapoja, uskomusjärjestelmiä ja tieteellisiä käytäntöjä sekä niiden muutoksia ajallisessa, paikallisessa ja käsitteellisessä kehyksessä. Lähtökohtana on ajatus, että analyyttinen aate- ja oppihistoriallinen tieto on avain nykymaailman ja tulevaisuuden ajatteluvirtausten ja tieteen ymmärtämiseen. Tohtorin tutkinto aate- ja oppihistoriassa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu. Aate- ja oppihistorian tohtoriopiskelijoiden tutkimuskohteet ovat laajat ja moninaiset, mutta keskittyvät oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat ihmistieteiden ja lääketieteen historia yhteiskuntakehityksen kontekstissa, tieteen murrokset, tieteellisten ja aatteellisten virtausten kansallinen ja kansainvälinen vuorovaikutus sekä tieteen ja politiikan suhteiden historia Suomessa ja kansainvälisesti. Tohtoriohjelmalla on kansallisesti ainutlaatuinen, ajattelun ja tieteen historiaa yhdistelevä profiili, jossa korostuvat tieteellisen ajattelun suhteet vallitseviin ajattelutapoihin sekä vahva metodinen ja teoreettinen osaaminen. Arkeologia: Arkeologian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita tarkastelemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään eurooppalaisen ja globaalin ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme in History (4 yrs)

  The aim of the Doctoral Programme in History is to produce researchers who are qualified to analyse social and cultural phenomena in a historical context. In particular, this means understanding historical change – in other words, comparing historical phenomena in terms of time, location and concepts. Critical historical knowledge is a key to understanding the contemporary world and the world of the future. A doctoral degree in history gives the graduate the skills to work as a researcher and in various duties in administration, education and the civic society, where most of the University’s graduates are employed. The research subjects of history students are broad and manifold, but they tend to concentrate in the strong fields of the discipline: the history of modernisation and the civic society, international interaction, and the history of everyday life in Finland and early Europe. The doctoral programme has a unique profile focused on social history and emphasising temporal and regional comparison, as well as stressing methodological and theoretical knowledge. Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/history.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Programme in History, Culture and Art Studies, Doctor of Philosophy (4 years)

  At the Faculty of Humanities the postgraduate student is admitted to take the Doctor of Philosophy (PhD) degree. The doctoral degree comprises of 240 ECTS credits, which include the doctoral dissertation worth 180 ECTS credits and other studies worth 60 ECTS credits. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages