• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 85 items
 1. Avoimen väylä, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaamineno Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaamineno Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaamineno Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaamineno Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaamineno Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsit ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Natural Resources

  Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom bioekonomi bekant med hela naturbruksområdet.Delar av studierna görs i projektform vilket ger värdefulla arbetslivskontakter för studerande. Utbildningen i skogsbruk ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för viltvård och jakt under studietiden. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bio-Energy, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja bioenergian tuotannon ekologiaan ja monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät- hallitsee bioenergia-alan käsitteet, muuntokertoimet ja laskelmat- tuntee biopolttoaineet, raaka-aineen materiaalivirrat- tietää energiatuotannon ja jalostuksen pääperiaatteet- hallitsee asiakaspalvelun ja yhteistyön- tietää valitsemansa osan mukaisen energiakasvin ominaisuudet ja niiden hyödyntämisen- tuntee valitsemansa osan mukaisen toiminnan ekologiset perusteet ja säädökset, osaa suunnitella työn ja toteuttaa sen tarvittavilla koneilla ja laitteilla- osaa käyttää ja huoltaa valitsemansa tutkinnon osan jalostuslaitokset ja käytettävät koneet- yrittäjyysosan valinnut tietää yrittäjyyden edellytykset ja mahdollisuudet sekä tietää taloudellisen toiminnan perusteet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä bioenergiaraaka-aineen tuottajina, korjaajina tai jalostajina toisen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameAmmattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Erillinen opinto-oikeus, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaamineno Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaamineno Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaamineno Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaamineno Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaamineno Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsit ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. European Forestry, Master of Science (Forestry)

  MSc European Forestry curriculum is a joint programme delivered by a European Forestry Consortium universities. The studies are designed to provide our students with access to the tuition offered by all the partners – a unique setting that cannot be found in any programme that is conducted by a single university. The learning environment encourages students to work as a team and to develop intercultural communication skills while learning the essentials of the sustainable forest resource management. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Forest Machine Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin- osaa paikantaa leimikon - osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä- osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla- osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut - osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi- osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana. ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Forest Machine Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin- osaa paikantaa leimikon - osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä- osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla- osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut - osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi- osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Taivalkosken yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Forest Machine Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin- osaa paikantaa leimikon - osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä- osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla- osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut - osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi- osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Forest Machine Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin- osaa paikantaa leimikon - osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä- osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla- osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut - osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi- osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Forestry (CBU), Master of Science (Forestry)

  The curriculum of the Master's Degree Programme (CBU) in Forestry includes studies organised not only at the University of Eastern Finland but also at our Russian partner universities: Moscow State Forest University, Saint Petersburg State Forest Technical University and Petrozavodsk State University. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages