• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Computer hardware adjuster

  A person who acquires the qualification of PC and peripheral adjuster must: - be able to design, build, repair, and test a PC by using the appropriate software; install software, maintain a PC and peripherals, make a scheme for a computer network, connect and administer a computer network, and install and maintain peripherals - know the construction and operation principles of PCs and peripherals and be aware of work safety requirements - be able to work responsibly and diligently. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Junior software tester

  A person who has acquired this qualification: uses software servers, uses simple relation databases, develops and realizes software code for testing, develops and realizes simple testing cases manually, develops and realizes simple automatic tests. Optional competencies: 1. To programme web-page user interface; 2. To create a Java application program using Spring framework; 3. To produce a software project realized according SCRUM methodology. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Operator of computer designing

  A person who acquires the qualification of computer-aided design operator must: - be able to use equipment for incoming and outgoing information, scanners, and printers; produce graphical objects using the computer-aided design system AutoCad, and operate the diagramming software Visio, Corel Photo-Paint, and Adobe PhotoShop software; etc. - know the modern technological solutions and use of application software, the basics of computer use, etc. - be able to work diligently, independently, and rapidly. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Web developer

  Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija reikalinga norint projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius IT įmonėse. Asmuo įgijęs žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją, turi: - gebėti projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius. - mokėti programuoti PHP ir JAVA kalbomis. - analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones. - eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą. - parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas. - žinoti kompiuterinio raštingumo reikalavimus, įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam žiniatinklio programuotojo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal žiniatinklio aplikacijų programuotojo mokymo programą. Žiniatinklio programuotojo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo m ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Office Informatics

  Office Informatics ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. State-certified technician for information and communication technology

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Analyse, plan, construct, commi ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Informatiker (Staatlich geprüfter)/Informatikerin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany