• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Statistics

  Im Zentrum der Statistik steht die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen (Daten). Das Studium umfasst die folgenden vierzehn Module: Grundzüge der Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Einführung in die Inferenzstatistik, lineare Algebra, Analysis, Decision Support, lineare Modelle, Erweiterungen des linearen Modells, angewandte Statistik/ Biostatistik/ Consulting, statistische Software und Computational Statistics, Ökonomie und Zeitreihenanalyse, alternativ die Wahlfächer Finanz- und Versicherungsmathematik oder Bioinformatik und statistische Genetik, Seminar sowie mathematische Statistik. Die Module Grundzüge der Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, und lineare Algebra bilden dabei die Studieneingangsphase. Außerdem sind noch freie Wahlfächer aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Methodenwissenschaften oder aus Fachgebieten mit stärkerem Bezug auf die Statistik, zu absolvieren und zwei Bachelorarbeiten zu verfassen. ...

  Provider NameUniversity of Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Statistics

  Im Zentrum der Statistik steht die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen (Daten). Im Studium sind die folgenden Fächer zu absolvieren: Mathematik, theoretische Statistik, angewandte Statistik, praktische Statistik, Informatik, Gender Studies und freie Lehrveranstaltungen. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung aus den Pflichtfächern (ausgenommen Mathematik und Softwareentwicklung I) oder einer freien Lehrveranstaltung, die einen engen thematischen Bezug zu den Pflichtfächern aufweist, ist eine Bachelorarbeit anzufertigen. Zum Abschluss des Studiums muss eine Bachelorprüfung abgelegt werden, die sich aus einem mündlichen und einen schriftlichen Teil zusammensetzt. ...

  Provider NameUniversity of Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 3. Statistics B: Track 2

  Statistics B: Track 2 ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor´s Programme in Statistics and Data Analysis

  Vi lever i ett informationssamhälle där data står alltmer i centrum. Arbetsmarknaden ropar efter personer med kompetens inom statistik och dataanalys. Är du analytisk, tycker om matematik och vill läsa en unik utbildning? Då har du kommit rätt. Som statistiker och dataanalytiker är du hett eftertraktad för företag, myndigheter och organisationer som hanterar och analyserar stora mängder data. Försäljningsprognoser, utvärdering av läkemedel eller miljöförbättrande åtgärder, analyser av trafiksäkerhetsinsatser eller riskfaktorer för sjukdomar - en statistikers karriär kan ta många olika vägar. Statistik och dataanalysprogrammet vid Linköpings universitet ger dig både bred kompetens och möjlighet till egna ämnesval. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor in Statistics

  Statistikerprogrammet ger dig en kandidatexamen och förbereder dig för ett yrkesliv som statistiker och en bred arbetsmarknad inom både offentlig och privat sektor. Statistikerrollen är mångfacetterad och arbetsuppgifterna kan variera från att självständigt lägga upp och genomföra statistiska undersökningar och analyser till att fungera som konsult och rådgivare till beslutsfattare och användare av statistiska undersökningar inom andra ämnesområden.Statistik är ett metodämne och behandlar teori och praktik för genomförandet av statistiska undersökningar och analyser. Statistiska metoder är generella och har tillämpningar inom alla delar av samhället och kan behandla vitt skilda frågeställningar. I Statistikerprogrammet läser du förutom kurser i huvudämnet statistik också kurser i matematik och valfria kurser. Inom ramen för de valfria kurserna är det vanligt med ytterligare studier i matematik och informatik eller att profilera sig mot ett tillämpningsområde genom studier i till exempel företagsekonomi eller nationalekonomi. Programmet avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Statistics: Level 2 (course package)

  Statistics: Level 2 (course package) ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Matemātiķis statistiķis- Prof. bak. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Matemātiķis statistiķis” (turpmāk: Matemātiķa statistiķa programma) mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kas varētu strādāt Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos: ministrijās, Centrālajā Statistikas pārvaldē, pašvaldībās, auditorfirmās, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībās, bankās utt. par Statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, veikt matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu. Matemātiķa statistiķa programmā iegūtās zināšanas un prasmes ir saskaņotas ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minēto profesiju Statistikas MATEMĀTIĶIS (2121 02), kā arī nodrošina tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst profesionālā bakalaura grāda Statistikas matemātikā līmenim. Matemātiķa statistiķa programma ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā. Programma paredz apgūt matemātisko kursu teorētisko bāzi (Matemātiskā analīze, Algebra, Ģeometrija, Matemātiskā loģika, Diferenciālvienādojumi, Varbūtību teorija, u.c.) tik lielā apjomā, lai sekmīgi varētu apgūt profesijas Statistikas matemātiķis nepieciešamos matemātikas un statistikas profesionālās specializācijas kursus (Matemātiskā statistika, Gadījuma procesi, Laikrindu analīze, Optimizācijas metodes, Izlases apsekojumi, Vērtspapīru portfeļi un to vadīšana, u.c.). ERASMUS programmas ietvaros vienu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Statistics A

  Kurspaket:Grundläggande statistik A4, 15 hp:Statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. Kursen är inriktad på samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningar. Tillämpad statistik A5, 15 hp:Undersökningsmetodik, speciellt enkätundersökningar. Regressionsanalys, tidsserieanalys och prognosmetodik. Fördelningsinferens och variansanalys. Tillämpningar inom enkätundersökningar och ekonometri. Muntliga och skriftliga presentationer utgör en viktig del av kursen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Statistics C

  Statistics C ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Statistics B: Track 1

  Statistics B: Track 1 ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages