• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 96 items
 1. Master Programme in Emotion Psychology

  Emotion is an important field of psychology, because emotions constantly affect us in everyday life, for example, in interactions with others, or in decision making. Emotions also influence a range of other psychological processes (e.g. attention, memory, motivation). Above all, emotions are important factors for well-being, both psychological as well as physical. The program will provide you with a solid theoretical foundation and scientific training, aiming to shape analytical and systematic thinking, as well as the ability to evaluate and contribute to the research field. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Gendering Practices, Master's Programme

  Gendering Practices, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Nursing Programme

  Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Nursing Programme

  Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Gendering Practices, Master's Programme

  Gendering Practices, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme in Emotion Psychology

  Emotion is an important field of psychology, because emotions constantly affect us in everyday life, for example, in interactions with others, or in decision making. Emotions also influence a range of other psychological processes (e.g. attention, memory, motivation). Above all, emotions are important factors for well-being, both psychological as well as physical. The program will provide you with a solid theoretical foundation and scientific training, aiming to shape analytical and systematic thinking, as well as the ability to evaluate and contribute to the research field. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Psychiatric Care Specialist Nursing

  En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen ger både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Gender in Political Science

  Kurspaketet vänder sig till dig som är intresserad av genusvetenskapliga analyser av centrala politisk-filosofiska begrepp som representativitet, medborgarskap och demokrati. Här introduceras feministisk statsvetenskaplig forskning och intersektionella perspektiv på politiska teman behandlas, exempel på sådant teman är migration som är en kontext där betydelsen av medborgarskap och nationell gemenskap förhandlas.Tillgång till Internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor´s Programme in Cognitive Science

  Vårt tänkande är overkligt komplext och hjärnan består av hundra miljarder hjärnceller. Ändå kan datorer slå oss i frågesport. Kognitionsvetenskap ? vetenskapen om tänkande ? ligger tvärvetenskapligt mitt emellan IT, psykologi och språkvetenskap.Som kognitionsvetare lär du dig metoder för att studera och forma tanke, minne och handling hos både människor och datorer. Utbildningen gör dig också synnerligen skicklig på att designa samspelet mellan människor och teknik. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master´s Programme in Psychological Science

  Master´s Programme in Psychological Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages