• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Lauksaimniecības inženierzinātne- Doktora studijas

  Apakšprogrammas: Lauksaimniecības tehnika, Lauksaimniecības enerģētika, Autotransports. Studiju programmas mērķis: veicināt lauksaimniecības inženierzinātnes attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Lauksaimniecība- Doktora studijas

  Apakšnozares: - Laukkopība; - Lopkopība. Studiju programmas mērķis: nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt augstākā līmeņa teorētiskās zināšanas un pētniecības darba metodes, zinātniskā darba organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt atbilstoši starptautiskām prasībām lauksaimniecības zinātņu doktora grādu. Sagatavot jauno zinātnieku paaudzi darbam lauksaimniecības zinātnisko problēmu risināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Agriculture- Doctoral studies

  The study programme is aimed to educate the new generation of scientists for dealing with the scientific problems of agriculture, obtaining more profound theoretical knowledge and acquiring the research methods. Studies are organised as lectures, seminars, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include scientific sub-discipline or the specialisation course of the trend of sub-discipline, research methodology in agronomy, course in research trend, and foreign language for professional purposes. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions and farms. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Kmetijstvo (Agriculture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Vsebuje 3 različne predmete v prvem letniku študija, ki so obvezna organizirana oblika študija. Prav tako je organizirana oblika študija predmet Znanstveni seminar II v drugem letniku študija. Skupno organizirana oblika študija znese 60 ECTS točk. Preostali del študija predstavlja samostojno raziskovalno delo in priprava z zagovorom doktorske disertacije - pod vodstvom mentorja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Agrarna ekonomika (Agricultural Economics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorand je na koncu študija vrhunsko usposobljen strokovnjak z interdisciplinarnega področja agrarne ekonomike. Pridobi vso potrebno izobrazbo, znanja in praktične izkušnje, da se lahko uspešno vključi v katerokoli dejavnost povezano z najrazličnejšimi segmenti kmetijstva in živilske industrije, ob poznavanju vseh temeljnih agrarnoekonomskih principov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Põllumajandus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80132 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. AGRONOMY

  AGRONOMY (AGRONOMIJA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agronomy in Čačak. ...

  Provider NameUniversity of Kragujevac, Faculty of Agronomy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. BIOFARMING

  BIOFARMING (BIOFARMING) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty for Biopharming in Bačka Topola. ...

  Provider NameJohn Naisbitt University, Faculty for Biopharming

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. ANIMAL PRODUCTION

  ANIMAL PRODUCTION (ANIMALNA PROIZVODNјA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agriculture in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. AGRICULTURAL SCIENCES

  AGRICULTURAL SCIENCES (POLjOPRIVREDNE NAUKE) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agriculture in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages