• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 90 items
 1. Robotics

  Du får både viden om den tekniske og produktionsmæssige side af udviklingen af robotter og om den it- og programmeringsmæssige side. Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- eksport og teknologi

  Fokus er på eksport, globalisering, international samhandel samt indsigt i og forståelse af andre kulturer. Du får desuden både undervisning i matematik, fysik og kemi og i grundlæggende ingeniørfag som fx materialelære, styrkelære og produktudvikling.Som færdiguddannet eksportingeniør kan du finde arbejde som rådgiver på eksportmarkedet. Du kan typisk blive ansat i leder- eller mellemlederstillinger med opgaver inden for eksportsalg, projektledelse, markedsføring, indkøb og produktudvikling. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

  Du har mulighed for at give din uddannelse en international profil ved at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed.Som færdiguddannet kan du arbejde i bl.a. fødevarevirksomheder og medicinalfabrikker med fx projektstyring, udvikling og kvalitetssikring. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- trafik og transport

  Du får viden om de tekniske og samfundsfaglige beregninger og løsninger, der ligger bag de store investeringer i en trafikal infrastruktur, og du lærer at benytte matematik og it i udarbejdelsen af dine løsningsmodeller.Som færdigudddannet diplomingeniør har du mulighed for at arbejde i transportvirksomheder, trafikselskaber, offentlige styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Globale forretningssystemer

  Du får kompetencer inden for organisation, marketing, planlægning, udvikling, produktion, it og ledelse af globale forretningssystemer, og du lærer at anvende de nyeste metoder til forretningsudvikling.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i internationalt orienterede virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og service. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Robotteknologi

  Baggrunden for at udvikle og designe robotter får du i grundfag som matematik, fysik, softwareudvikling, elektronik og signalbehandling.Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil bl.a. have jobmuligheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Diplomingeniør- forsyningsteknik

  På uddannelsen, der udbydes på engelsk, får du indsigt i tekniske og teknologiske anlæg inden for området og lærer at vurdere og løse tekniske og praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet vil du kunne finde job i en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller inden for den offentlige sektor.Bemærk: Uddannelsen er ny og udbydes fra 2015. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Softwareudvikling

  Du får viden og kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter og lærer at bruge forskellige databasetyper samt at tænke i nyudvikling af eksisterende systemer. Du lærer samtidig at håndtere og formidle processen omkring sofwareudviklling.Du har mulighed for at varetage mange forskellige typer job inden for it-branchen, som fx systemudvikler, projektleder eller sikkerhedskonsulent. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Produkt- og designpsykologi

  Du får undervisning i psykologi og fysiologi, herunder forsøgsplanlægning og analyse af måledata. Samtidig lærer du om designmetoder og konstruktion af tekniske systemer inden for elektronik og programmering.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har mulighed for at arbejde i produktionsvirksomheder, der laver produkter som fx mobiltelefoner, lyd- og billedudstyr eller alarmeringssystemer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Bæredygtig bioteknologi

  Du studerer mikroorganismer og enzymer og får indsigt i energi, miljø og bæredygtighed. Du får bl.a. undervisning i biokemi og cellebiologi, biologisk produktion og procesteknologi.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet finder du jobmuligheder i bl.a. procesindustrien inden for det bioteknologiske område. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages