• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 140 items
 1. Darba aizsardzība- 1. līm. prof. studijas

  Apgūstot šo studiju programmu, studenti iegūst zināšanas: darba tiesību pamatos, darba aizsardzībā un ar to saistītos normatīvajos aktos, vadībzinībās, ražošanas tehnoloģiju drošībā, darba vides riska faktoru noteikšanā, mērīšanā un novērtēšanā, arodveselības pamatos, darba ergonomikas pamatos; attīsta prasmes: veikt ikdienas darba un darījumu operatīvo analīzi, analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvu prasībām, plānot organizācijas darbu darba aizsardzības jomā, analizēt un praksē pielietot pastāvošo likumdošanas un normatīvo aktu prasības, organizēt darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanu pasākumiem, spēt darboties ārkārtas situācijās, nodrošinot strādājošo arodveselības un darba aizsardzības pamatprasības, sastādīt darba aizsardzības pasākumu plānus; attieksmes: veidot un uzturēt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem, nodrošināt darba aizsardzību organizācijā, veidot horizontālo saikni starp nodarbinātajiem dažādos amatos, gatavību ātri reaģēt, novērtēt un novērst avārijas un nelaimes gadījumus darbā. Šīs studiju programmas absolventi iegūst tiesības strādāt uzņēmumos un organizācijās par darba aizsardzības speciālistiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Darba aizsardzība- 1. līm. prof. studijas

  Apgūstot šo studiju programmu, studenti iegūst zināšanas: darba tiesību pamatos, darba aizsardzībā un ar to saistītos normatīvajos aktos, vadībzinībās, ražošanas tehnoloģiju drošībā, darba vides riska faktoru noteikšanā, mērīšanā un novērtēšanā, arodveselības pamatos, darba ergonomikas pamatos; attīsta prasmes: veikt ikdienas darba un darījumu operatīvo analīzi, analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvu prasībām, plānot organizācijas darbu darba aizsardzības jomā, analizēt un praksē pielietot pastāvošo likumdošanas un normatīvo aktu prasības, organizēt darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanu pasākumiem, spēt darboties ārkārtas situācijās, nodrošinot strādājošo arodveselības un darba aizsardzības pamatprasības, sastādīt darba aizsardzības pasākumu plānus; attieksmes: veidot un uzturēt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem, nodrošināt darba aizsardzību organizācijā, veidot horizontālo saikni starp nodarbinātajiem dažādos amatos, gatavību ātri reaģēt, novērtēt un novērst avārijas un nelaimes gadījumus darbā. Šīs studiju programmas absolventi iegūst tiesības strādāt uzņēmumos un organizācijās par darba aizsardzības speciālistiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Alūksnes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vides aizsardzības tehnoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu. Vides tehnologs vienlaikus piedalās vides pārvaldības darbā. Vides tehnologs risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas, atkritumu utilizācijas uzdevumus, spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju. ...

  Provider NameOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. DUT hygiène, sécurité, environnement

  Dans l'industrie ou dans le secteur public, le titulaire du DUT veille à la sécurité du personnel et des installations et contribue à l'amélioration des conditions de travail. Animateur et formateur, il assure l'information des personnes et met en place des actions de sensibilisation à la sécurité. Le titulaire de ce DUT est technicien de sécurité dans l'industrie (métallurgie, agroalimentaire, nucléaire, pétrochimie...) ou dans le secteur public (mairies, centres hospitaliers, DASS, préfectures...). Il peut aussi exercer les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur dans un organisme privé. Les débouchés : Industrie (métallurgie, plasturgie, chimie, BTP), organismes de contrôle, sociétés d'ingénierie, études et conseil, entreprises publiques, communautés urbaines, services d'assainissement... où le diplômé exercera en tant que technicien chargé de l'évaluation et de la prévention ou inspecteur, formateur, voire officier sapeur-pompier après poursuite d'études et concours. Métiers accessibles : agent(e) de sécurité, chargé(e) hygiène sécurité environnement (HSE) (responsable environnement hygiène sécurité, conseiller(ère) hygiène environnement, chef du service hygiène sécurité, consultant(e) sécurité environnement, animateur(trice) prévention/sécurité) , responsable de la collecte des déchets ménagers, technicien(ne) en traitement des déchets (recycleur(euse)) , technicien(ne) nucléaire ...

  Provider NameUniversité de Poitiers

  Category: Learning Opportunities Location: France, Poitou-Charentes (Poitiers)
 5. DUT hygiène, sécurité, environnement

  Dans l'industrie ou dans le secteur public, le titulaire du DUT veille à la sécurité du personnel et des installations et contribue à l'amélioration des conditions de travail. Animateur et formateur, il assure l'information des personnes et met en place des actions de sensibilisation à la sécurité. Le titulaire de ce DUT est technicien de sécurité dans l'industrie (métallurgie, agroalimentaire, nucléaire, pétrochimie...) ou dans le secteur public (mairies, centres hospitaliers, DASS, préfectures...). Il peut aussi exercer les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur dans un organisme privé. Les débouchés : Industrie (métallurgie, plasturgie, chimie, BTP), organismes de contrôle, sociétés d'ingénierie, études et conseil, entreprises publiques, communautés urbaines, services d'assainissement... où le diplômé exercera en tant que technicien chargé de l'évaluation et de la prévention ou inspecteur, formateur, voire officier sapeur-pompier après poursuite d'études et concours. Métiers accessibles : agent(e) de sécurité, chargé(e) hygiène sécurité environnement (HSE) (responsable environnement hygiène sécurité, conseiller(ère) hygiène environnement, chef du service hygiène sécurité, consultant(e) sécurité environnement, animateur(trice) prévention/sécurité) , responsable de la collecte des déchets ménagers, technicien(ne) en traitement des déchets (recycleur(euse)) , technicien(ne) nucléaire ...

  Provider NameUniversité de Caen Normandie

  Category: Learning Opportunities Location: France, Basse-Normandie (Caen)
 6. DUT hygiène, sécurité, environnement

  Dans l'industrie ou dans le secteur public, le titulaire du DUT veille à la sécurité du personnel et des installations et contribue à l'amélioration des conditions de travail. Animateur et formateur, il assure l'information des personnes et met en place des actions de sensibilisation à la sécurité. Le titulaire de ce DUT est technicien de sécurité dans l'industrie (métallurgie, agroalimentaire, nucléaire, pétrochimie...) ou dans le secteur public (mairies, centres hospitaliers, DASS, préfectures...). Il peut aussi exercer les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur dans un organisme privé. Les débouchés : Industrie (métallurgie, plasturgie, chimie, BTP), organismes de contrôle, sociétés d'ingénierie, études et conseil, entreprises publiques, communautés urbaines, services d'assainissement... où le diplômé exercera en tant que technicien chargé de l'évaluation et de la prévention ou inspecteur, formateur, voire officier sapeur-pompier après poursuite d'études et concours. Métiers accessibles : agent(e) de sécurité, chargé(e) hygiène sécurité environnement (HSE) (responsable environnement hygiène sécurité, conseiller(ère) hygiène environnement, chef du service hygiène sécurité, consultant(e) sécurité environnement, animateur(trice) prévention/sécurité) , responsable de la collecte des déchets ménagers, technicien(ne) en traitement des déchets (recycleur(euse)) , technicien(ne) nucléaire ...

  Provider NameCFA universitaire de Corse

  Category: Learning Opportunities Location: France, Corse (Ajaccio)
 7. DUT hygiène, sécurité, environnement

  Dans l'industrie ou dans le secteur public, le titulaire du DUT veille à la sécurité du personnel et des installations et contribue à l'amélioration des conditions de travail. Animateur et formateur, il assure l'information des personnes et met en place des actions de sensibilisation à la sécurité. Le titulaire de ce DUT est technicien de sécurité dans l'industrie (métallurgie, agroalimentaire, nucléaire, pétrochimie...) ou dans le secteur public (mairies, centres hospitaliers, DASS, préfectures...). Il peut aussi exercer les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur dans un organisme privé. Les débouchés : Industrie (métallurgie, plasturgie, chimie, BTP), organismes de contrôle, sociétés d'ingénierie, études et conseil, entreprises publiques, communautés urbaines, services d'assainissement... où le diplômé exercera en tant que technicien chargé de l'évaluation et de la prévention ou inspecteur, formateur, voire officier sapeur-pompier après poursuite d'études et concours. Métiers accessibles : agent(e) de sécurité, chargé(e) hygiène sécurité environnement (HSE) (responsable environnement hygiène sécurité, conseiller(ère) hygiène environnement, chef du service hygiène sécurité, consultant(e) sécurité environnement, animateur(trice) prévention/sécurité) , responsable de la collecte des déchets ménagers, technicien(ne) en traitement des déchets (recycleur(euse)) , technicien(ne) nucléaire ...

  Provider NameConservatoire national des arts et métiers de la Martinique

  Category: Learning Opportunities Location: France
 8. DEUST sciences, technologies, santé spécialité analyse des milieux biologiques

  Former des techniciens supérieurs en analyses biologiques pour les secteurs de la santé et de l'agro-alimentaire. Ce professionnel travaille dans les secteurs de la santé (laboratoires d'analyses médicales et vétérinaires), de l'agroalimentaire et de l'environnement (services des eaux et assainissement). ...

  Provider NameCFA universitaire de Corse

  Category: Learning Opportunities Location: France, Corse (Ajaccio)
 9. DUT hygiène, sécurité, environnement

  Dans l'industrie ou dans le secteur public, le titulaire du DUT veille à la sécurité du personnel et des installations et contribue à l'amélioration des conditions de travail. Animateur et formateur, il assure l'information des personnes et met en place des actions de sensibilisation à la sécurité. Le titulaire de ce DUT est technicien de sécurité dans l'industrie (métallurgie, agroalimentaire, nucléaire, pétrochimie...) ou dans le secteur public (mairies, centres hospitaliers, DASS, préfectures...). Il peut aussi exercer les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur dans un organisme privé. Les débouchés : Industrie (métallurgie, plasturgie, chimie, BTP), organismes de contrôle, sociétés d'ingénierie, études et conseil, entreprises publiques, communautés urbaines, services d'assainissement... où le diplômé exercera en tant que technicien chargé de l'évaluation et de la prévention ou inspecteur, formateur, voire officier sapeur-pompier après poursuite d'études et concours. Métiers accessibles : agent(e) de sécurité, chargé(e) hygiène sécurité environnement (HSE) (responsable environnement hygiène sécurité, conseiller(ère) hygiène environnement, chef du service hygiène sécurité, consultant(e) sécurité environnement, animateur(trice) prévention/sécurité) , responsable de la collecte des déchets ménagers, technicien(ne) en traitement des déchets (recycleur(euse)) , technicien(ne) nucléaire ...

  Provider NameCFA Tertiaire de la CCI de Martinique

  Category: Learning Opportunities Location: France
 10. DUT hygiène, sécurité, environnement

  Dans l'industrie ou dans le secteur public, le titulaire du DUT veille à la sécurité du personnel et des installations et contribue à l'amélioration des conditions de travail. Animateur et formateur, il assure l'information des personnes et met en place des actions de sensibilisation à la sécurité. Le titulaire de ce DUT est technicien de sécurité dans l'industrie (métallurgie, agroalimentaire, nucléaire, pétrochimie...) ou dans le secteur public (mairies, centres hospitaliers, DASS, préfectures...). Il peut aussi exercer les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur dans un organisme privé. Les débouchés : Industrie (métallurgie, plasturgie, chimie, BTP), organismes de contrôle, sociétés d'ingénierie, études et conseil, entreprises publiques, communautés urbaines, services d'assainissement... où le diplômé exercera en tant que technicien chargé de l'évaluation et de la prévention ou inspecteur, formateur, voire officier sapeur-pompier après poursuite d'études et concours. Métiers accessibles : agent(e) de sécurité, chargé(e) hygiène sécurité environnement (HSE) (responsable environnement hygiène sécurité, conseiller(ère) hygiène environnement, chef du service hygiène sécurité, consultant(e) sécurité environnement, animateur(trice) prévention/sécurité) , responsable de la collecte des déchets ménagers, technicien(ne) en traitement des déchets (recycleur(euse)) , technicien(ne) nucléaire ...

  Provider NameUniversité du Havre

  Category: Learning Opportunities Location: France, Haute-Normandie (Rouen)

Pages