• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstvena nega (Nursing)

No translation available for Bulgarian. Showing the original language.

Zdravstvena nega (Nursing)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj podiplomskega študijskega programa je zadovoljitev potreb po visoko usposobljenih medicinskih sestrah in drugih zdravstvenih delavcih, ki bodo izvajali najzahtevnejše naloge na področju zdravstvene nege, vodili negovalne time, se vključevali v zdravstvene in interdisciplinarne time, izvajali promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno izobraževanje, se ukvarjali s pedagoško dejavnostjo in raziskovanjem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki ga kandidat izkaže pri prijavi z ustreznim potrdilom.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje Zdravstvena nega in dosegel najmanj 180 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (medicina ali dentalna medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortotika in protetika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija, socialno delo), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti (določene s študijskim programom), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij (babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija in socialno delo), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti (določene s študijskim programom), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 kreditnih točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečje ocen diplomskega študija (50%).
MERILO ZA OMEJITEV: Izbirnega izpita s področja na dokazih temelječe zdravstvene nege (50 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov druge stopnje s področja zdravstvene nege, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer se pri prehodu upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v tem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi v kateri letnik lahko študent prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Študent enovitih ali študijskih programov druge stopnje s področja medicine in dentalne medicine, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega, prve stopnje, pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega druge stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijski programov druge stopnje z drugih strokovnih področij: babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija in socialno delo, pri čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Zdravstvene nege prve stopnje, pred vpisom v 1. letnik študijskega Zdravstvena nega druge stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnih študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: zdravstvena vzgoja, medicina, dentalna medicina, socialno delo. V kolikor kandidat predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega prve stopnje, mora pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega druge stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@vsz.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.vsz.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister zdravstvene nege - magistrica zdravstvene nege
Other Qualification Awarded Term:

mag. zdr. nege

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Zdravstvena pot 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija