• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Veselības aprūpes speciālists sportā - Prof. mag. studijas

No translation available for Bulgarian. Showing the original language.

Veselības aprūpes speciālists sportā - Prof. mag. studijas

Course Information

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: Profesionālais maģistrs veselības aprūpē ar vienu no kvalifikācijām:

- sporta fizioterapeits vai
- pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā.

Programmu beidzot, speciālisti ir sagatavoti atbilstoši profesijas standartam darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes veselības problēmu konstatēšanai un risināšanai, sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

- Bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits vai ergoterapeits studiju specializācijas virzienā pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā;
- Bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits studiju specializācijas virzienā sporta fizioterapeits.
iestājpārbaudījums: vērtējumu veido kopējo punktu skaits maģistra darba projektā, svešvalodā un dokumentu konkursā.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1710 EUR (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Provider Contact Info: 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
67543410
akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs veselības aprūpē; Sporta fizioterapeits

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs veselības aprūpē; Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā