• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tourism and Leisure Management

No translation available for Bulgarian. Showing the original language.

Tourism and Leisure Management

Course Information

o Būsimieji specialistai studijuoja
- Privalomus dalykus:
Įvadas į studijas. Bendroji ir socialinė psichologija. Užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių). Kalbos kultūra ir verslo korespondencija. Socialinių tyrimų metodai. Teisės pagrindai. Pasirenkamieji dalykai - Filosofija. Sociologija.
- Studijų krypties dalykus:
Informacinės technologijos ir tyrimo duomenų apdorojimas. Vadyba. Žmoniškųjų išteklių valdymas. Projektų vadyba. Paslaugų verslo organizavimas. Taikomoji matematika. Ekonomikos pagrindai. Apskaita ir finansai. Turizmo rinkodara ir rinkotyra. Turizmo pagrindai. Turizmo geografija ir ištekliai. Turistinių maršrutų rengimas ir ekskursijų vedimas. Turizmo įmonių valdymas. Laisvalaikio ir rekreacinės veiklos organizavimas. Kultūros ir meno istorija. Tarpkultūrinė komunikacija. Strateginis valdymas. Visuotinė kokybės vadyba.
- Specializacijos:
Kultūrinis turizmas ( kultūrinio turizmo organizavimas, kultūros paveldas ir ištekliai, sakralinis paveldas, kulinarinis turizmas).
Renginių ir pramogų organizavimas (renginių organizavimo metodika, verslo renginių organizavimas, etnokultūrinės veiklos organizavimas, sportinės veiklos organizavimas).
Kaimo turizmas ( kaimo turizmo pagrindai, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimas, kaimo turizmo sodybų įrengimas, ekologija ir aplinkosauga).
- Pasirenkamus dalykus: Filosofija. Sociologija. Derybų vedimo pagrindai. Profesinė etika ir etiketas. Vertybių sistema visuomenėje. Reklama.
- profesinės veiklos praktikas: pažintinė praktika (6 kreditai); vadybinė praktika (6 kreditai), specializacijos praktika (9 kreditai), baigiamoji praktika (9 kreditai).

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

180

Provider Information

Provider Name: 
Zemaitija College
Provider Type: 
College
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-448-68471 Provider email: zemko@zemko.lt Provider URL: http://www.zemko.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Professional Bachelor of Tourism and Leisure
Awarding body:

Zemaitija College

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-448-68471 Provider email: zemko@zemko.lt Provider URL: http://www.zemko.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

L. Ivinskio g. 5, Rietavas