• EQF Home Page Icon

Qualification: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány)

No translation available for Bulgarian. Showing the original language.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány)

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására
 • a munkaterületet felmérésére
 • a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére
 • műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket
 • a gép stabilizálására és telepítésére
 • a gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani
 • a szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni
 • a műszak végi feladatokat ellátni
 • betartani a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi előírásokat
 • betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat
 • használni az egyéni és csoportos védőeszközöket
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni
 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi előírásokat
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagép-naplóba
 • biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket
 • felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területe.
 • elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítésé.
 • útépítővagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
 • betartani az útépítés sajátos munkavédelmi előírásait

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 32-582-02

NQF Level: 
3
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge