• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

No translation available for Bulgarian. Showing the original language.

Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Course Information

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen.

Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu yhdeksästä erilaisesta osaamisalueesta.

Ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä. Syventävä opintokokonaisuus syksyllä 2016 alkavassa sairaanhoitajakoulutuksessa on mielenterveystyö ja äkillisesti sairastuneen hoitotyö.

Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 75 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt mm.hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Health Care
Provider Contact Info: 

Kajaani University of Applied Sciences, School of Health Care
hakijapalvelut@kamk.fi
08 6189 9603
044 7101 262
PL 52, 87101, KAJAANI
Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sairaanhoitaja (AMK)
Qualification awarded description:

Sairaanhoitaja tekee työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen. Käytännössä sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Neuvot ja ohjaat potilaita, osaat tehdä johtopäätöksiä ja ratkaisuja ja otat vastuuta omasta toiminnastasi. Voit toimia myös oman tiimisi vetäjänä. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan ympäristöt kansainvälistyvät ja osaat toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat palvelut. Sairaanhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI