Wedstrijd

De Europese Commissie probeert voortdurend efficiënter te werken, kosten te besparen en haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Met dit in het achterhoofd, en in lijn met de ambities van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil ze een deel van haar verouderde gebouwen vervangen door moderne en milieuvriendelijke kantoren.

Brussels

Daarom lanceert de Commissie een internationale architectuurwedstrijd om de beste ontwerpen te vinden voor haar belangrijkste vastgoedproject van het moment in Brussel, namelijk de herontwikkeling van Wetstraat/rue de la Loi 130 (vandaar de naam van de wedstrijd, Loi 130).

Teams van deskundigen uit de hele wereld op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, gebouwentechniek en bouwtechniek kunnen aan de wedstrijd deelnemen en een vooruitstrevend, innovatief, duurzaam en kostenefficiënt ontwerp indienen.

Met een bruto bovengronds vloeroppervlak van in totaal 175 000 tot 190 000 m² moet het nieuwe binnenstedelijke gebouwencomplex voorzien in kantoorruimte voor meer dan 5 250 werknemers, twee kinderdagverblijven, een bezoekerscentrum dat jaarlijks 345 000 mensen kan verwelkomen, 3 000 m² aan restaurants en winkels, en openbare ruimten met groenvoorzieningen. Er moet ook een nieuwe ingang komen voor het metrostation Maalbeek en het volledige complex moet aan de strengste veiligheidseisen voldoen.

Ligging van het perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ligging van het perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest © [phase eins]

 

Ligging van het perceel in de Europese wijk
Ligging van het perceel in de Europese wijk © [phase eins]

 

Procedure

De Loi 130-architectuurwedstrijd, met steun van de International Union of Architects (UIA), staat open voor kandidaten uit alle EU-lidstaaten, en landen buiten de EU voor zover zij toegang hebben tot EU-aanbestedingsprocedures.

De deels besloten wedstrijd omvat twee fasen. Teams van deskundigen op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, gebouwentechniek en bouwtechniek kunnen zich kandidaat stellen. Kandidaten wordt gevraagd om onder meer een bewijs van beroepskwalificaties en/of toelating tot het beroep, en vijf projectreferenties voor te leggen.

Brussels

Fase 1: 30 teams worden geselecteerd en verzocht om een voorlopig concept in te dienen. Op basis van de verdienste van elke inzending selecteert de jury maximaal tien kandidaten uit fase 1 om deel te nemen aan fase 2.

Fase 2: De kandidaten die toegelaten zijn tot fase 2, worden verzocht om een gedetailleerder concept voor het project te maken. De jury reikt drie prijzen uit voor de beste ontwerpen (120 000 €, 100 000 € en 80 000 €). Alle projecten van de deelnemers zullen in September 2019 worden tentoongesteld.

Gedetailleerde instructies om deel te nemen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

 

Tijdschema

 • 27 Maart 2018
  Lancering van de Loi 130-architectuurwedstrijd
 • 4 mei 2018, om 17.30 uur (plaatselijke tijd Brussel)
  Uiterste termijn voor inschrijvingen
 • Juli 2018
  Selectie van de kandidaten
 • Augustus-November 2018
  Werkperiode 1
 • September 2018
  Colloquium voor kandidaten
 • Januari 2019
  Juryvergadering fase 1
 • Februari-April 2019
  Werkperiode 2
 • Juni 2019
  Juryvergadering fase 2
 • September 2019
  Tentoonstelling van de projecten

 

Jury

De jury heeft 11 stemgerechtigde juryleden.

Algemene juryleden:
- Guenther H. Oettinger, Voorzitter, Lid van de Europese Commissie
- Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Irene Souka, Directeur-Generaal Personele middelen en veiligheid, Europese Commissie
- Vladimir Sucha, Directeur-Generaal Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Europese Commissie
- Marc Mouligneau, Directeur van het Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel en dienstdoend Hoofd van het Departement Real Estate, Europese Commissie

Architect-juryleden:
- Peter Benuska, Bouwmeester van de Europese Commissie
- Kristiaan Borret, Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Brian Cody, Ingenieur (Ierland)
- Dominique Lyon, Plaatsvervangend vicevoorzitter, Architect (Frankrijk)
- Monica von Schmalensee, Vicevoorzitster, Architect (Zweden)
- Benedetta Tagliabue, Architect (Italië)

Plaatsvervangende algemene juryleden:
- Maive Rute, Adjunct Directeur-Generaal Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Europese Commissie
- Bernard Magenhann, Adjunct Directeur-Generaal Personele middelen en veiligheid, Europese Commissie
- Michael Hager, Plaatsvervangend voorzitter, Kabinetchef van Commissaris Oettinger
- Alain Hutchinson, Brussels Commissaris voor Europa en Internationale Organisaties
- Marc Séguinot, Diensthoofd Domain leadership and strategic planning van het Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel, Europese Commissie

Plaatsvervangende architect-juryleden:
- Olivier Bastin, Architect (België)
- Paul van Bergen, Ingenieur (Nederland)
- Almut Gruentuch-Ernst, Architect (Duitsland)