skip to main content

News

O minte sănătoasă într-un corp sănătos: promovarea sănătății mintale în contextul pandemiei și nu numai

Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, vorbește despre un subiect care de multe ori este încă trecut sub tăcere: sănătatea mintală. Comisia Europeană sprijină țările în eforturile lor de consolidare a rezilienței mintale și de îmbunătățire a sănătății mintale. Unul dintre obiectivele noastre este combaterea stigmatizării legate de sănătatea mintală.

Data:  21/05/2021

Care sunt costurile unei sănătăți mintale precare?    

Pentru mine, sănătatea mintală este un angajament pe termen lung. Ea reprezintă temelia unei vieți fericite, împlinite și productive. Cu toate acestea, potrivit raportului „Sănătatea pe scurt: Europa 2018”, nu mai puțin de o persoană din șase s-a confruntat cu o problemă de sănătate mintală.

Persoanele care suferă de boli psihice sunt dezavantajate. Ele întâmpină dificultăți atât la școală, cât și la locul de muncă și sunt mai susceptibile de a intra în șomaj, ceea ce poate fi dăunător și pentru sănătatea lor fizică. Pentru unii, bolile psihice pot duce chiar la mortalitate prematură: peste 84 000 de decese înregistrate în țările UE în 2015 au fost legate de probleme de sănătate mintală. 

Acestea variază de la tulburări de alimentație, anxietate și depresie la comportamente obsesive, autism și tulburări bipolare. Problemele de sănătate mintală nu numai că afectează și perturbă viața, ci reprezintă și o povară pentru sistemul de sănătate, mărind costurile de securitate socială și reducând ocuparea forței de muncă și productivitatea. Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa 2018” a estimat costurile totale ale bolilor mintale la peste 4 % din PIB în cele 28 de țări ale UE, adică mai mult de 600 de miliarde EUR. Iar această cifră a crescut în continuare. 

Consecințele economice și problemele de stres cauzate de pandemie vor rămâne cu noi în următoarea perioadă de timp. Este posibil ca sistemele de sănătate, încă suprasolicitate de urgențele legate de COVID-19, să nu fie în măsură să răspundă în mod adecvat sau să își îmbunătățească serviciile de sănătate mintală prea curând. În plus, primele rapoarte indică existența unor daune psihiatrice și neurologice considerabile la pacienți diagnosticați cu COVID-19.

  

Cum a afectat pandemia de COVID-19 sănătatea mintală a oamenilor?   

Timp de aproape un an și jumătate, sănătatea noastră fizică, mijloacele noastre de subzistență și economiile noastre au fost bulversate de pandemia de COVID-19.

Aceasta a creat un stres continuu și pe termen lung și ne-a afectat pe toți. Am pierdut ființe dragi, ne e dor de prieteni și de familie, ne facem griji cu privire la sănătatea, mijloacele de subzistență și viitorul nostru. Fiecare val de infectare a prezentat noi provocări. Aș spune că, dincolo de toate aceste lucruri, Uniunea Europeană și lumea întreagă se confruntă cu o urgență invizibilă în materie de sănătate mintală. Ca o pandemie tăcută.

Multe persoane din aceste grupuri mai vulnerabile au fost în măsură să își împărtășească experiențele în cadrul unei conferințe pe tema „Sănătatea mintală și pandemia: trăim, îngrijim, acționăm!”. Discuția nu s-a limitat doar la problemele cu care se confruntă aceste persoane, ci a abordat și mecanismele de adaptare și alte strategii utile. Am reunit contribuțiile și le-am postat pe site ca sursă de inspirație. Ele vin în completarea bunelor practici în materie de sănătate mintală, disponibile pe Portalul de bune practici, gestionat de Grupul de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile. Platforma Comisiei Europene privind politica în domeniul sănătății este, de asemenea, o resursă valoroasă pentru părțile interesate din domeniul sănătății mintale, permițându-le să creeze rețele și să facă schimb de idei.

De fapt, colaborăm cu țările UE și cu părțile interesate de peste 15 de ani pentru a promova sănătatea mintală, pentru a preveni bolile mintale și pentru a îmbunătăți accesul la tratament. Împreună, am construit o bază solidă care poate face față chiar și presiunilor unei pandemii și pe care ne putem baza în viitor. 


Sănătatea capătă o importanță din ce în ce mai mare la nivelul Comisiei, prin intermediul uniunii sănătății și al programului financiar „UE pentru sănătate”. Cum se reflectă sănătatea mintală în ambițiile UE?   

Unul dintre obiectivele noastre este să includem în noul program „UE pentru sănătate” acțiuni specifice privind abordarea problemelor de sănătate mintală în școli, sprijinirea profesioniștilor din domeniul sănătății, precum și creșterea gradului de conștientizare. Prin intermediul actualului program în domeniul sănătății, Comisia va cofinanța cu până la 5 milioane EUR o nouă acțiune comună privind sănătatea mintală, cu scopul de a transfera și de a pune în aplicare două bune practici selectate: o reformă a sistemului de sănătate mintală care sprijină serviciile comunitare și un program național de prevenire a sinuciderilor. Proiectul este programat să înceapă anul acesta.

În plus, lucrăm deja la modalități de schimbare a percepției noastre asupra bolilor psihice. Dorim să punem capăt stigmatizării. Acesta este motivul pentru care nu am uitat să includem sănătatea mintală în activitățile pe care le desfășurăm în prezent cu statele membre și în Pilonul european al drepturilor sociale.

Cu toții am auzit expresia „Mens sana in corpore sano” – „o minte sănătoasă într-un corp sănătos”. De prea multe ori, neglijăm partea care ține de sănătatea minții. Haideți să schimbăm acest lucru.