Joint Research Centre - EU Science
JRC Newsroom

Subscribe - Science Flash for You – Eesti

Subscribe to Science Flash for You – Eesti

Science Flash for You teavitab ELi liikmesriikide poliitikakujundajaid ja kodanikke neile olulisimast Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevusest. JRC on Euroopa Komisjoni teadus- ja teadmustalitus, mis toetab Euroopa Liidu poliitika kujundamist tõendipõhiste teadusuuringute kaudu. Science Flash for You avaldatakse vastava riigi ametlikus keeles.

Please note the fields with red star are mandatory

Main Information

Email:
Language:
ET

The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in line with the Regulation (EU) 2018/1725. Please read the privacy statement