skip to main content
European Commission logo
en English

News article

Karte pristupnih točaka za WiFi4EU

Pristupne točke za WiFi4EU sada su dostupne posvuda u Europi, od industrijaliziranih područja do ruralnih regija. Pogledajte karte na kojima su prikazani korisnici programa WiFi4EU iz svih poziva na podnošenje prijava!

Related topics

WIFI4EU

Nakon četiri uspješna poziva na podnošenje prijava sjajno je vidjeti kartu s općinama koje će primiti sredstva u okviru programa WiFi4EU. Pobjedničke općine iz svih poziva označene su plavim točkama, koje su ravnomjerno raspoređene širom kontinenta, što znači da građani u besplatnom pristupu bežičnom internetu mogu uživati u cijeloj Europi, bez obzira na mjesto stanovanja.

(Nacionalne karte pristupnih točaka u svih 30 zemalja sudionica dostupne su ispod europske karte pristupnih točaka za WiFi4EU.)

Izjava o ograničenju odgovornosti: Sve karte su na engleskom jeziku.

Europa

Austrija

Belgija

Bugarska

Hrvatska

Cipar

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francuska

Njemačka

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Norveška

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovačka

Slovenija

Španjolska

Švedska

Ujedinjeno Kraljevstvo