Vertegenwoordiging in Nederland

Witboek over de toekomst van Europa: beschouwingen en scenario’s voor de EU27

Het debat over de toekomst van Europa is geopend. We willen graag weten wat u van het witboek vindt.

Stuur ons uw opmerkingen

 


Het Witboek dat de Europese Commissie op 1 maart heeft gepresenteerd, schetst verschillende wegen die Europa in de toekomst kan bewandelen. We staan voor grote uitdagingen, van globalisering en de impact van nieuwe technologieën op onze samenleving en ons werk tot veiligheidsproblemen en het toenemende populisme, en we mogen die veranderingen niet gewoon ondergaan, we moeten juist de mogelijkheden grijpen die zich aandienen. Daarom bevat het Witboek vijf scenario’s voor de EU. Lees er hier meer over.